kurs na suwnice Warszawa
Aby obsługiwać suwnice, czyli dźwignice wykorzystywane powszechnie w transporcie i różnych gałęziach przemysłu, wymagany jest kurs na suwnice. Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia na suwnice zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, któremu urządzenia te podlegają.

Informacje podstawowe

Suwnice to urządzenia zakwalifikowane do dźwignic, które pracują w ruchu przerywanym. Są one wyposażone w mechanizmy opuszczania lub podnoszenia – wciągniki albo wciągarki. Suwnice są przeznaczone przede wszystkim do przemieszczania towarów w poziomie oraz w pionie. Obszar działania urządzenia ograniczony jest przez wysokość opuszczania i podnoszenia towarów, długość toru jazdy urządzenia oraz szerokość jej mostu. Urządzenia mogą sterowane przewodowo lub bezprzewodowo. Większe modele obsługiwane są przez operatora siedzącego w kabinie.

Konstrukcje urządzeń

  • suwnice pomostowe (natorowe) – są montowane głównie w halach przemysłowych. Są wyposażone w cięgnik poruszający się po pomoście. Modele pomostowe są instalowane w górnej części hali i składają się z kratownicowego pomostu, który przemieszcza się po szynach
  • suwnice podwieszone – są podobne w swojej konstrukcji do modeli natorowych, które poruszają się po torach jezdnych podwieszonych do konstrukcji dachu hali. Sprawdzają się we wnętrzach, w których należy maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń
  • suwnice bramowe – to model często wykorzystywany na zewnątrz, na przykład na składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Urządzenia te są zbudowane z pomostów zawieszonych na bocznych mostach wiążących bramy. Bramy posiadają szynowe lub kołowe podwozia

Zastosowanie

Jak zostało wspomniane, urządzenia wykorzystywane są przede wszystkim w transporcie, na przykład w halach produkcyjnych, stoczniach, punktach przeładunkowych czy składowiskach. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają szybkie i bezpieczne przenoszenie różnego typu ładunków zależnie od zastosowanych elementów chwytających.

Uprawnienia

Do obsługi suwnic, które sterowane są z poziomu roboczego, także bezprzewodowo, a także urządzeń obsługiwanych z kabiny, potrzebne są uprawnienia na suwnice. Uprawnienia nadawane są po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia nadawane są bezterminowo i upoważniają do obsługiwania urządzeń wskazanego na uprawnieniach typu.

Kategorie uprawnień

  • II S – uprawnienia do obsługi urządzeń sterowanych z poziomu roboczego, a także wciągników oraz wciągarek w kategorii II W i warsztatowych żurawi stacjonarnych
  • I S – uprawnienia do obsługi urządzeń obsługiwanych z kabiny, a także wciągników oraz wciągarek zgodnie z kategorią I W oraz urządzeń kategorii II S

Suwnice to urządzenia wykorzystywane powszechnie na terenie różnych zakładów pracy. Aby obsługiwać je poprawnie, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego kursu oraz uprawnień. Podczas zajęć uczestnicy otrzymują najważniejsze informacje związane z operowaniem urządzenia, w tym wiadomości związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przed podjęciem pracy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu, aby wszystkie ładunki transportować prawidłowo.

Niezależnie od rodzaju suwnic operator musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Bez nich naraża zarówno siebie, jak i pozostałych pracowników na zagrożenia. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie swoim podwładnym odpowiedniego przeszkolenia oraz warunków pracy zgodnych z aktualnymi przepisami BHP.