Dźwignice linotorowe
Dźwignice linotorowe są urządzeniami dźwignicowymi – odmianą kolejek linowych. Są one przeznaczone do transportowania ładunków lub materiałów sypkich w pojemnikach. Do tego celu wykorzystuje się wodzak przemieszczający się po linach nośno-ciągnących lub nośnych, które umieszczone są na dwóch podporach. Pracownicy obsługujący sprzęt tego typu muszą posiadać uprawnienia na dźwignice linotorowe. Są to uprawnienia UDT nadawane po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Dostępne kursy na dźwignice linotorowe przekazują informacje teoretyczne i ćwiczą umiejętności praktyczne obsługi sprzętu. Jako że podlega on dozorowi technicznemu, każdy kurs na dźwignice linotorowe zawiera przepisy dot. warunków technicznych w zakresie ich eksploatacji. Jako kursy UDT upoważniają one do podejścia go egzaminu.

Oferujemy szkolenia na dźwignice linotorowe. Są to szkolenia UDT pomagające w zdaniu egzaminu i otrzymaniu uprawnień. Zapraszamy serdecznie!