Kwalifikacje zawodowe UDT, TDT i WDT 

Nasza firma szkoleniowa organizuje kursy i szkolenia dla operatorów i konserwatorów, które są zakończone egzaminem na Diplômes UDT, WDT i TDT.   

W Polsce dozorem technicznym zajmują się 3 jednostki  

maszyny budowla
 • UDT – Urząd Dozoru Technicznego  
 • WDT – Wojskowy Dozór Techniczny  
 • TDT– Transportowy Dozór Techniczny 

Urząd Dozoru Technicznego   

UDT zajmuje się urządzeniami technicznymi, to znaczy urządzeniami używanymi podczas prac budowlanych i magazynowych. 

Zakres działań UDT obejmuje

 • Sprawdzanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi.
 • Tworzenie projektów warunków dozoru technicznego oraz norm opisujących zasady bezpiecznego działania urządzeń technicznych.   
 • Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących dozoru technicznego.  
 • Uznawanie laboratoriów prowadzących badania urządzeń technicznych.  
 • Wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego.
 • Wydawanie i kontrola kwalifikacji osób, które produkują, budują, naprawiają, modernizują, obsługują i konserwują urządzenia techniczne. 

Do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu przez UDT zalicza się:  

 • dźwignice linotorowe,  
 • układarki,   
 • koleje linowe,
 • podesty ruchome,  
 • dźwigi (hydrauliczne, budowlane, samochodowe),  
 • walce,    
 • wyciągi towarowe,  
 • chariots élévateurs,  
 • układnice,  
 • schody ruchome,   
 • połączenia kołnierzowe,  
 • Grues HDS,  
 • les ascenseurs de navires, 
 • koparki,   
 • grues,  
 • wciągarki i wciągniki,  
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,  
 • équipement de chargement lub wyładowcze,   
 • les chariots télescopiques,  
 • chariots élévateurs,  
 • urządzenia podające ładunki w ciągach technologicznych przeładunkowych,  
 • urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.   

operator koparki w kasku

Transportowy Dozór Techniczny  

Wśród urządzeń podlegających TDT znajdują się głównie transportowe urządzenia techniczne. Wśród nich są specjalistyczne i zwykłe urządzenia transportu ciągłego i bliskiego, do których zalicza się, także podesty ruchome.   

Zakres działań TDT jest bardzo podobny do tego z UDT, jednak obejmuje on:

 • wydawanie świadectw zezwalający pojazdom do przewożenia wybranych rodzajów materiałów niebezpiecznych, 
 • sprawowanie dozoru technicznego nad określonymi rodzajami urządzeń, nad którymi nie sprawują dozoru UDT i WDT.

Do urządzeń, podlegających dozorowi technicznemu przez TDT, zalicza się:  

 • urządzenia techniczne stosowane w obszarze kolejowym,
 • wyciągi narciarskie,   
 • koleje linowe osobowe,  
 • zbiorniki używane podczas ruchu drogowego, kolejowego i w żegludze śródlądowej, 
 • koleje towarowe, 
 • urządzenia techniczne używane w portach, w bazach przeładunkowych,  
 • urządzenia techniczne używane na statkach morskich.   

Wojskowy Dozór Techniczny   

Zajmuje się urządzeniami technicznymi stosowanymi w Siłach Zbrojnych RP.  

Zakres działań WDT obejmuje przede wszystkim:   

 • prowadzenie dozoru technicznego nad określonymi urządzeniami,
 • wydawanie świadectw dopuszczających pojazdy do przewożenia określonych typów materiałów niebezpiecznych,  
 • wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.   

Do urządzeń, podlegających dozorowi technicznemu przez WDT, zalicza się:  

 • urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, czyli zbiorniki, kotły, wytwornice acetylenu, rurociągi,   
 • urządzenia do transportu bliskiego takie jak: żurawie, dźwigi, dźwigniki, przenośniki, podesty, suwnice, układnice i wózki.   

Przebieg i forma szkolenia  

pracownicy budowlani podczas pracy

Typ szkolenia uzależniony jest od rodzaju urządzeń i uprawnień. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:  

 1. część – uczestnik kursu zapoznaje się w niej z poszczególnymi normami i przepisami w tym BHP,
 1. część praktyczna – w tej części kursanci zapoznają się z obsługą sprzętu. 

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie otwartej oraz zamkniętej, przeznaczonej wyłącznie dla konkretnej grupy odbiorców. Kursy odbywają się w naszej siedzibach naszych placówek, a także w siedzibie firmy klienta.  

Conditions d'inscription au cours

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • uczestnik musi mieć skończone 18 lat,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.   

Liste de prix  

Ceny naszych szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od ilości kursantów.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Questions et réponses

Gdzie prowadzone są szkolenia?

Kursy odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie, naszych placówkach na terenie innych miast w Polsce, a także w siedzibie firmy klienta.  

Jaka jest forma kursu?

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie otwartej oraz zamkniętej, przeznaczonej wyłącznie dla konkretnej grupy odbiorców.  

Cours - plates-formes mobiles suspendues - fonctionnement
Cours d'entretien des élévateurs à ciseaux
Cours pour plates-formes mobiles - araignées
Cours pour les montées (plates-formes aériennes)
Cours de préparation aux travaux sur les ascenseurs à l'étranger (nacelles élévatrices - nacelle élévatrice, nacelles à ciseaux - nacelle à ciseaux)
Cours pour plates-formes mobiles fixes
Cours pour nacelles élévatrices sur mât
Cours de maintenance des équipements UDT avec examen de qualification
Cours de maintenance de plates-formes mobiles (plates-formes aériennes - nacelles élévatrices)
Cours pour plates-formes de chargement - qualifications pour les conservateurs
Cours pour plates-formes fixes et mâts mobiles - maintenance
Cours pour plates-formes mobiles sur véhicules ferroviaires - maintenance
Cours sur le fonctionnement des plates-formes mobiles sur les véhicules ferroviaires
Maintenance des équipements pour personnes à mobilité réduite : plates-formes et élévateurs
Formation des conducteurs d'engins de chantier
Un cours spécialisé de gréeur à l'hameçon à un prix attractif
Kurs z obsługa dźwigów towarowych i towarowo–osobowych
Obtenez des qualifications pour les plateformes mobiles
Żurawie HDS – kurs
Formation au fonctionnement des dispositifs de chargement, de déchargement et d'alimentation
Cours de certification TDT
Uprawnienia TDT, UNO – szkolenia
Cours de camions porte-conteneurs
Cours sur le fonctionnement des équipements sous pression
Cours de conduite de grue de chantier
Cours de conducteur de monte-charge
Montage des raccords à brides - cours
Signaleur de crochets - obtenez la certification
Qualification UTB pour un technicien de maintenance de chariots élévateurs à fourche.
Grues à tour et grues à montage rapide - obtenez votre licence UDT.
Żurawie pływające – kurs na konserwatora
Szkolenie UDT  – operator żurawi samojezdnych
Kurs na uprawnienia UDT z obsługa żurawi stacjonarnych
Zostań operatorem żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych
Szkolenie na operatora i konserwatora żurawi wieżowych oraz szybkomontujących
Formation UDT pour les opérateurs de grues ferroviaires
Konserwator/operator wyciągów statków
Uprawnienia TDT do obsługa żurawi pływających
Żurawie kolejowe – szkolenie na konserwatora
Szkolenia na operatora dźwigu samojezdnego
Kurs na konserwacje dźwigów budowlanych osobowych i towarowo – osobowych
Cours UDT pour les grutiers
Kurs UDT konserwatora żurawi stoczniowych i portowych
SZKOLENIA DLA OPERATORÓW KOPARKO–ŁADOWAREK
Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych
Kurs na uprawnienia UDT na żurawie pokładowe
Kurs na uprawnienia konserwatora układnic magazynowych
ŻURAWIE POKŁADOWE – SZKOLENIE KONSERWATORA UDT
WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI, KURS KONSERWATORA UDT
Kurs obsługa i konserwacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
Kurs UDT na konserwatora żurawi stacjonarnych
FORMATION DE MONTEUR D'HAMEÇONS ET DE LIGNES
Kurs operatora ładowarki teleskopowej
Zostań konserwatorem żurawia HDS
Zdobądź uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych
SZKOLENIA UDT NA PODESTY RUCHOME
Kurs na uprawnienia na konserwatora żurawi
Szkolenie na uprawnienia do konserwacja suwnic
Podesty ruchome – kurs szkoleniowy
Kurs na wózki widłowe wysokiego składowania – zdobądź uprawnienia UDT
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM
KURSY UDT NA PODESTY RUCHOME MASZTOWE
Cours pour opérateurs et mainteneurs - Chariots élévateurs Merlo
Kursy UDT z obsługa wózków widłowych unoszących operatora

Plus d'information: