Konserwator żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych 

Nasze szkolenia to gwarancja profesjonalnego przygotowania do zawodu konserwatora żurawi kolejowych. Jest to zawód szczególnie ważny w branży kolejowej. Specjalista tych urządzeń pracuje przy naprawie pociągów i innych maszyn tego typu. 

Nasz program szkolenia 

Nasz program szkoleniowy charakteryzuje się nastawieniem na wysoki poziom nauczania, który związany jest z tym, że kursanci zdobywają ważną i jednocześnie niezbędną wiedzę dotyczącą pracy z dźwigiem kolejowym.

Na naszym szkoleniu dowiesz się: 

Pracownicy stojący obok żurawia kolejowego.
 • informacji dotyczących dozoru technicznego,  
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 • prawidłowej konserwacji urządzenia,  
 • obowiązków i uprawnień konserwatora i operatora,  
 • korzystania z dźwigu,  
 • postępowania z zepsutym dźwigiem,  
 • budowy maszyn.  

Naszym zadaniem jest przygotowanie praktykanta do przyszłych obowiązków i egzaminu TDT.  

Jak uzyskać uprawnienia do obsługi lub konserwacji?  

Jeśli chcemy zdobyć uprawnienia na dźwig, należy najpierw ukończyć kurs. W trakcie szkolenia kandydat powinien zdobyć niezbędne informacje, aby mógł w pierwszej kolejności pracować z dźwigiem. Po ukończeniu kursu należy udać się na egzamin. Składa się on z 2 części. Pierwsza koncentruje się na wiedzy teoretycznej tj. musimy zdać pisemny test. Celem części drugiej jest przedstawienie nabytych umiejętności z praktyki.  

Kwalifikacje zawodowe

Po zdaniu obu części, otrzymuje się dokument potwierdzający kwalifikacje. Bardzo ważne jest pamiętanie, że uprawnienia te są ważne przez 5 lat od daty ich otrzymania, choć okres ich ważności może zostać przedłużony. Aby licencja była ważna dłużej, musimy złożyć wniosek co najmniej 3 miesiące przed jej przeterminowaniem. Jeśli te wymagania zostaną spełnione, możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.  

Jakie są wymagania do rozpoczęcia kurs?  

Aby zapisać się na szkolenie należy spełnić następujące wymagania:  

 • mieć ukończone 18 lat,  
 • nie mieć przeciwwskazań lekarskich,  
 • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. 
Żuraw kolejowy na torach.

Żurawie kolejowe – specyfika 

Dźwigi kolejowe wykorzystywane są do celów budowlanych przy montażu przemysłowych konstrukcji stalowych, a także ciężkich konstrukcji stalowych (np. hutniczych) oraz konstrukcji żelbetowych, najczęściej w przypadkach, gdy konstrukcje te zlokalizowane są w sąsiedztwie stałych instalacji, jak szyny, zwłaszcza jeśli szyny te są zamontowane w hali.  

Do montażu na halach przemysłowych dostarczane są suwnice kolejowe z długim wysięgnikiem. Standardowym wyposażeniem suwnic kolejowych jest hak na materiał jednostkowy i montażowy oraz specjalny chwytak stosowany w przypadku sypkiego materiału. Do budowy najlepiej nadają się żurawie kolejowe o udźwigu w przedziale ok. 15-25 t. Dlatego oprócz wyposażenia niezbędnego do samodzielnego poruszania się po placu budowy, żurawie kolejowe muszą być wyposażone we wszystkie urządzenia sprzęgające, zderzaki i hamulce. 

Podział dźwigów kolejowych 

konserwator żurawia kolejowego w kasku

W zależności od przeznaczenia wyróżniamy żurawie: 

 • z uchwytem szynowym,  
 • z możliwością mulczowania,  
 • z wciągarką linową,  
 • z koszem roboczym,  
 • z chwytakiem dwuszczękowym,  
 • z hakiem ładunkowym,  
 • z uchwytem szynowym,  
 • z nożycami. 

W zależności od napędu: 

 • ręczny, 
 • spalinowo – elektryczny, 
 • spalinowy. 

Pozostałe z naszych kursów  

Organizujemy również inne kursy dla kierowców i opiekunów. Nasze kursy obejmują sprzęt taki jak:  

 • wózki widłowe,  
 • suwnice,  
 • wszystkie typy dźwigów,  
 • wciągarki i wciągniki.  

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Chętnie porozmawiamy o programie szkolenia i innych sprawach z nim związanych.

Pytania i odpowiedzi

Co muszę zrobić, aby zapisać się na kurs konserwatora żurawia?

Przed przystąpieniem do kursu, zastanów się czy spełniasz nasze podstawowe wymagania. Są nimi: pełnoletniość, wykształcenie podstawowe oraz brak przeciwwskazań medycznych.

Jak wygląda kurs?

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia obejmuje wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia egzaminu i późniejszej pracy w zawodzie. 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin odbywa się przed komisją TDT. Podobnie jak kurs, składa się z części praktycznej i teoretycznej. Jego zaliczenie to gwarancja uzyskania uprawnień.