Zostań konserwatorem żurawi pokładowych 

Żuraw pokładowy w czasie pracy w stoczni

Nasza firma od wielu lat organizuje profesjonalne kursy z konserwacji i obsługi m.in. dźwigów pokładowych. Zajęcia prowadzimy zgodnie z wymaganiami stosowanymi przez UDT. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i zapewniamy kompleksowe przygotowanie do obsługi i naprawy żurawi pokładowych.  

Jak zostać konserwatorem żurawi? 

Aby zdobyć kwalifikacje konserwatora UDT należy podejść do zdania egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nasze zajęcia uwzględniają aktualne wymagania egzaminacyjne stawiane przez UDT.  

Program nauczania

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami żurawi pokładowych oraz zasadami ich obsługi, a także poznają techniki i procedury związane z załadunkiem i rozładunkiem ładunków na jednostce pływającej.  

Tematyka kursów obejmuje między innymi:  

konserwator żurawia pokładowego w kasku
 • naprawa usterek,  
 • wymagania BHP,  
 • zapoznanie się ze specyfikacjami konkretnych modeli,  
 • budowa dźwigów,  
 • właściwa obsługa sprzętu,  
 • obsługa systemu sterowania,  
 • plany konserwacyjne, 
 • przygotowanie miejsca pracy. 

Obowiązki konserwatora

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele urządzeń podlegających UDT mają obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu technicznego. Dlatego każdy zakład musi odpowiednio i terminowo zgłaszać swoje wyposażenie do przeglądu. W przypadku niespełnienia tego wymogu UDT może nałożyć karę administracyjną. Jest więc duże zapotrzebowanie na osoby zajmujące się konserwacją takiego sprzętu. Ich praca to bezpieczeństwo i wydajność innych obiektów.  

Certyfikat 

Po zakończeniu szkolenia, nasi uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie obsługi żurawia pokładowego. Nasza firma oferuje także pełne wsparcie techniczne oraz konsultacje dla naszych uczestników szkolenia. 

żuraw pokładowy na statku

Jakie ma zadania żuraw pokładowy? 

Żurawie pokładowe są wykorzystywane głównie na statkach i innych jednostkach pływających, takich jak promy, kutry rybackie czy platformy wiertnicze. Ich głównym zadaniem jest załadunek i rozładunek towarów z jednostki pływającej, a także prace związane z budową i konserwacją portów, nabrzeży oraz instalacji morskich. 

Wymagania  

Aby wziąć udział w kursie, należy:  

 • mieć ukończone 18 lat,  
 • posiadać zaświadczenie lekarskie,  
 • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe. 

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach na żurawie pokładowym oraz otrzymać indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pełnoletniość i odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz wykształcenie co najmniej podstawowe.  

Czym zajmuje się konserwator żurawia pokładowego?

Konserwatorzy dbają o to, aby sprzęt jak najdłużej pozostawał w dobrym stanie i gwarantował bezpieczeństwo jego użytkowania.