KONSERWACJA ŻURAWI STOCZNIOWYCH I PORTOWYCH 

W naszych ośrodkach zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów – gotową, by przygotować Cię do państwowego egzaminu UDT. Przyszli konserwatorzy mogą zdecydować się na wybór kursu z zakresu żurawi stoczniowych i portowych, lub wybrać inne maszyny z naszej bogatej oferty. O wysokiej skuteczności naszych szkole świadczą setki rocznie zdanych egzaminów. 

PROGRAM SZKOLENIA KONSERWATORÓW 

pracownik podczas pracy na żurawiu portowym

W ośrodku ERGON realizujemy szkolenia konserwatorów i operatorów zgodnie z ustalonymi normami Urzędu Dozoru Technicznego. Zawód konserwatora to bardzo odpowiedzialne zajęcie, dlatego naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa i wysokiej efektywności pracy.  Podzieliliśmy zajęcia na część teoretyczną i część praktyczną. Zapoznamy Cię z: 

 • przygotowaniem do dozoru technicznego UDT, 
 • aktualnymi zasadami BHP podczas konserwacji,  
 • budową wybranego urządzenia,  
 • przeprowadzaniem wymaganych przeglądów i koniecznych napraw, 
 • planem konserwacji maszyny, 
 • poprowadzeniem dokumentacji technicznej – książki konserwacji, 
 • zaznajomieniem z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

EGZAMIN KONSERWATORA UDT 

Kursanci kończący kurs konserwatora otrzymują zaświadczenie o jego zaliczeniu. Przyszli konserwatorzy zostają dopuszczeni do państwowego procesu egzaminowania UDT. Składa się on z dwóch egzaminów: teoretycznego i praktycznego. Nadzorowany jest przez komisję UDT. Podczas nich egzaminowany wykazuje swoją wiedzę o budowie maszyny, stosowaniu się do zasad BHP, znajomości obowiązujących praw, przeprowadzania dokumentacji i książki konserwacji. Pozytywny wynik z obu części gwarantuje otrzymanie legitymacji konserwatora żurawi. Ważność uprawnień przypada na 5 lat, po czym należy je odnowić, na 3 miesiące przed wygaśnięciem daty ważności w dokumentach. 

żuraw portowy podczas pracy

PRACA KONSERWATORA ŻURAWI   

Konserwatorzy zajmują się głównie przeglądami maszyn bliskiego transportu oraz wykrywaniem w nich potencjalnych uszkodzeń, usterek i awarii. Znacznie wpływa to na bezpieczeństwo eksploatowania maszyny. Eliminuje to zagrożenia do zdrowia i życia pracownika, szczególnie ze względu na charakter prac na żurawiu stoczniowym i portowym. Atutem w pracy konserwatora będą umiejętności manualne w posługiwaniu się narzędziami technicznymi. Dodatkowo do obowiązków osób konserwujących należy sporządzanie wymaganych dokumentacji technicznych i prowadzenie książki konserwacji. 

WYNAGRODZENIA KONSERWATORÓW ŻURAWI

Praca konserwatora żurawi stoczniowych i portowych jest to odpowiedzialne stanowisko, które decyduje o bezpieczeństwie ich operatorów. Nie jest zaliczana do najłatwiejszych, jednak posiada atrakcyjne wynagrodzenie. Dodatkowo gwarantuje stabilne zatrudnienie wraz z popytem na to stanowisko, wśród rozwijających się branż: technicznej, mechanicznej i budowlanej. 

GDZIE SZKOLIMY? 

żurawie w porcie

Zgodnie z wymaganiami klientów oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w większych miastach na terenie Polski, ale uruchomiliśmy również opcję dojazdu do klienta. Jesteśmy odpowiednio wyposażeni by realizować kursy na terenie całego kraju. 

WARUNKI DLA KURSANTÓW 

Każdy kursant musi spełnić kilka warunków by przystąpić do szkolenia: 

 • być osobą pełnoletnią, 
 • posiadać podstawowe wykształcenie, 
 • mieć aktualne badania lekarskie i wysokościowe. 

INNE KURSY 

W celach dydaktycznych poszerzyliśmy naszą ofertę kursów o: 

 • obsługę urządzeń ciśnieniowych, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operatora maszyn budowlanych, 
 • operatora wózków widłowych, 
 • operatora podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • operatora podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operatora podnośników koszowych, 
 • operatora ładowarek teleskopowych, 
 • operatora wyciągów towarowych, 
 • operatora suwnicy, 
 • operatora żurawi HDS. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie przeprowadzacie szkolenia?

Szkolenia konserwatorów, operatorów i serwisantów przeprowadzamy w naszych ośrodkach szkoleniowych w większych miastach w Polsce, ale oferujemy również opcję dojazdu do klienta.

Jakie warunki musi spełnić kursant by przystąpić do egzaminu UDT?

Należy: mieć ukończone 18 lat, mieć ważne badania lekarskie i mieć uprawnienia na prace wysokościowe.