Szkolenie z obsługi żurawia pływającego 

żuraw na platformie wiertniczej

Nasza firma oferuje kursy na uzyskanie uprawnień na dźwigi pływające i inne maszyny transportu bliskiego. W naszej ofercie zawierają się kursy prowadzone przez doświadczony i odpowiednio przeszkolony personel, pracujący w zawodzie operatora i konserwatora dźwigów pokładowych. Szkolimy na nowoczesnych maszynach od różnych producentów i przestrzegamy przepisów BHP oraz wymogów organów kontrolnych. Nasz ośrodek oferuje kompleksowe i rzetelne przygotowanie do egzaminu TDT. Kursy organizowane w naszym ośrodku pomogą zdobyć niezbędne kwalifikacje i umiejętności obsługi dźwigów pływających. Pomożemy dopełnić formalności na każdym etapie szkolenia i odpowiemy na wszelkie pytania.  

Jak wygląda szkolenie? 

Szkolenie dla operatorów dźwigów pływających składa się – podobnie jak sam kurs – z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Nasz program kursu obejmuje najważniejsze rzeczy potrzebne do uzyskania kwalifikacji TDT.

Nasz kursant poznaje:  

 • rodzaje urządzeń manipulacyjnych,  
 • pojęcie żurawi stacjonarnych,
 • bezpieczna eksploatacja,  
 • budowę żurawi okrętowych,  
 • zagrożenia i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 • zasady właściwego użytkowania dźwigów pływających.  
żuraw statkowy podczas pracy

Po szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego wydane zostaje zezwolenie na wykonywanie zawodu.  

Praca wykonywana bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest niezgodna z prawem.

Warunki przystąpienia do kursu

 • wykształcenie co najmniej podstawowe,  
 • ukończone co najmniej 18 lat,  
 • odpowiednie orzeczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu. 

Dźwigi pływające – definicja 

Żurawie pływające – zwane także dźwigami pokładowymi i okrętowymi – to maszyny używane w transporcie morskim i portowym. Służą do podnoszenia i transportu ciężkich ładunków. Dźwigi pływające mogą być samobieżne lub stacjonarne. Korzystanie z dźwigów pokładowych wymaga posiadania niezbędnych zezwoleń wydanych przez TDT. Zezwolenia takie można uzyskać po zdaniu egzaminu. Nasze kursy ułatwiają przygotowanie do zdobycia właściwych uprawnień zawodowych.   

Dźwigi pływające zalety  

Dźwigi okrętowe mają trzy najważniejsze zastosowania:  

 • transport portowy, 
 • transport morski,  
 • transport załadunkowy.  

Rodzaje żurawi pokładowych 

Żuraw pływający w porcie.

Są dwa najważniejsze rodzaje dźwigów pokładowych: 

 • dźwig z obrotową dźwignią – urządzenie jest zamontowane na wale i może obracać się o 360 stopni. Ten typ żurawia jest znacznie droższy w budowie i trudniejszy w obsłudze, ale jest bardziej wszechstronny i wydajny podczas pracy z dużymi masami, 
 • żuraw pokładowy stacjonarny – urządzenie może poruszać się tylko w przód i w tył oraz podnosić i opuszczać hak. Ruch boczny występuje tylko wtedy, gdy statek się obraca. Tego typu żurawie są tańsze i łatwiejsze w budowie, a dzięki swojej stabilności wytrzymują większe obciążenia.  

Pytania i odpowiedzi

Jak przebiega szkolenia z obsługi żurawi pływających?

Nasze szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas praktyk uczestnicy wykonują zadania z maszynami pod okiem naszej doświadczonej i profesjonalnej kadry.

Jakie są wymagania dotyczące przystąpienia do kursu?

Musisz mieć co najmniej 18 lat i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Należy również uzyskać od lekarza właściwe zaświadczenie zdrowotne.

Gdzie można pracować po otrzymaniu uprawnień operatora żurawia pływającego?

Po zdobyciu uprawnień na operatora żurawi pływających, pracę z łatwością można znaleźć w portach, stoczniach i na morzu.