UPRAWNIENIA OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI

Nasz ośrodek szkoleniowy ERGON od lat sukcesywnie szkolą kursantów w zakresie sprzętu budowlanego w całej Polsce. Do każdego z oferowanych przez nas sprzętów należy posiadać stosowne uprawnienia. Przyszli operatorzy i konserwatorzy maszyn budowlanych mogą liczyć na zdobycie potrzebnych umiejętności, od naszej wyszkolonej kadry fachowców. Przeprowadzimy Cię sprawnie przez cały kurs, a dodatkowo służymy asystą podczas zdobywania certyfikatów oraz zdawania egzaminów. Idealnym dowodem na naszą wysoką skuteczność i zdawalność testów są tysiące zadowolonych kursantów. 

koparko-ładowarka podczas pracy

PRZEBIEG SZKOLENIA 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego opracował specjalistyczny kurs dla operatorów i konserwatorów. Przeprowadza się go w ośrodku szkoleniowym lub pod adresem wskazanym przez klienta. Samo szkolenie dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną. Odpowiadając na potrzeby kursantów oferujemy realizację części teoretycznej za pomocą wykładów online. Natomiast praktyka odbywa się w naszych ośrodkach lub pod wybranym adresem. Dysponujemy szerokim zapleczem maszynowym – wszystko do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z wiedzy naszych szkoleniowców, przekażą Ci wszelkie wymagane informacje by pozytywnie przejść przez proces szkolenia.  

Część teoretyczna obejmuje: 

 • wszechstronne zapoznanie się z przepisami BHP, 
 • poznanie budowy i specyfikacji wybranej maszyny, 
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, 
 • zgłębienie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzenia. 

Część praktyczna składa się na: 

 • naukę jazdy na maszynie, 
 • ogólną obsługę urządzenia, 
 • wykonywanie zleconych zadań praktycznych na placu manewrowym. 

 
PROCES EGZAMINOWANIA 

pracownicy na budowie w kaskach

Na egzamin praktyczny składają się analogicznie dwie części: część teoretyczna i część praktyczna. Egzamin rozpoczyna test pisemny, po jego zdaniu uczestnik podchodzi do praktyki. Druga część obejmuje jazdę po placu manewrowym, wykaz umiejętności operowania urządzeniem – przy tym wykonanie wszelkich zadań zleconych przez komisję podczas egzaminu państwowego. Na pozytywny wynik składa się zaliczenie obu części. Gwarantuje to uzyskanie uprawnień do eksploatacji maszyny oraz utworzenie księgi operatora wybranej maszyny. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

By móc podejść do procesu szkolenia jak i egzaminowania, należy: 

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • posiadać aktualne badania lekarskie, 
 • otrzymać wykształcenie podstawowe,  
 • jeśli mamy w planach poruszanie się koparko ładowarką po drogach publicznych należy również posiadać prawo jazdy kategorii B, nie jest to wymagane, jeśli poruszamy się wyłącznie po placu budowy. 
    

ORGAN WYDAJĄCY UPRAWNIENIA 

Pozytywny wynik testu daje kursantom uprawnienia do wykonywania zawodu operatora lub konserwatora wybranego urządzenia. Certyfikat uprawniający zostaje wydawany przez państwową instytucję: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dodatkowo uzyskuje się księgę operatora danego urządzenia. Uprawnienia honorowane są na terenie całej Polski jak również Unii Europejskiej. 
  

CZYM JEST KOPARKO – ŁADOWARKA? 

Jest to wszechstronne urządzenie, które znajduje swoje zastosowanie głównie na placach budowy. W jej wielozadaniowości leży głównie: 

 • załadunek materiałów lub innych maszyn, 
 • transport materiałów budowlanych. 

Stosując dodatkowe elementy można również: 

 • odśnieżać, 
 • frezować, 
 • przenosić rośliny – drzewa. 
koparko-ładowarka na budowie

UPRAWNIENIA 

Egzamin państwowy ukończony z sukcesem, gwarantuje kursantowi uprawnienia zawodowe wraz ze wpisem do książki operatora maszyn roboczych. Umożliwia to beneficjentowi poruszanie się i posługiwanie wszelkimi typami koparko – ładowarek, w tym na przykład koparko – spycharkę.  

KLASYFIKACJA UPRAWNIEŃ 

Maszyny budowlane takie jak koparki zostały podzielone na klasy, ze względu na swoje zastosowanie. Obowiązującymi klasami są świadectwa III i I klasy.  

 • Koparka jednonaczyniowa: osoba posiadająca III klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn o masie całkowitej do 25 t, natomiast osoba posiadająca I klasę uprawnień może obsługiwać wszystkie typy maszyn bez ograniczeń masy całkowitej. 
 • Koparko – ładowarka: osoba posiadająca III klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn bez ograniczeń. 
 • Koparko – spycharka: osoba posiadająca III klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn bez ograniczeń. 
 • Koparka wielonaczyniowa: osoba posiadająca I klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn bez ograniczeń. 
 • Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe (koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów): osoba posiadająca III klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn bez ograniczeń. 
 • Spycharki: osoba posiadająca III klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn o mocy silnika do 110 kW, natomiast osoba posiadająca I klasę uprawnień może obsługiwać wszystkie typy maszyn bez ograniczeń. 
 • Ładowarki jednonaczyniowe: osoba posiadająca III klasę uprawnień jest uprawniona do obsługi maszyn o masie całkowitej do 20 ton. 

 
ZNANI PRODUCENCI

Popularnymi producentami koparko – ładowarek jest: 

 • CASE, 
 • Catepilar, 
 • JBC, 
 • Kubota, 
 • Terex, 
 • Volvo, 
 • Komatsu. 

MIEJSCE SZKOLEŃ 

operator koparko-ładowarki

Usługi szkoleniowe świadczymy w naszych ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w większych miastach na terenie Polski. Części teoretyczne i praktyczne odbywają się właśnie tam, lub w wybranym przez klienta miejscu. Teoria dodatkowo może zostać zrealizowana online. Zapewniamy nauczanie w grupach lub podczas spotkań jednoosobowych. 

OFERTA KURSÓW 

Poza kursami na operatora i konserwatora koparko-ładowarki oferujemy również szereg innych szkoleń w naszym ośrodku. Są to między innymi: 

Dodatkowo: 

 • kursy BHP,   
 • kursy PPOŻ, 
 • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 • kursy ADR, 
 • kurs diagnosty samochodowego, 
 • kurs hakowego sygnalisty, 
 • kurs dźwigowego oraz operatora nalewaków TDT. 

Pytania i odpowiedzi

Kto wydaje certyfikat uprawniający do pracy na koparko-ładowarkę?

Wydawaniem certyfikatów na koparko–ładowarki zajmuje się państwowy organ: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Gdzie prowadzą Państwo szkolenia?

Prowadzimy je w naszych ośrodkach szkoleniowych w większych miastach w Polsce, jak również dysponujemy opcją dojazdów w miejsce wybrane przez klienta.