Żuraw kolejowy i na pojazdach kolejowych  – obsługa

Obsługa żurawi kolejowych i umieszczonych na pojazdach kolejowych wymaga odpowiednich kwalifikacji. Uprawnienia te wydaje Urząd Dozoru Technicznego na okres 5 lat. Obsługa tych urządzeń to przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz prawidłowe i długoletnie eksploatowanie żurawiami. 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON tworzy zespół doświadczonych zawodowców. Posiadamy ponad 15 lat doświadczenia szkoleniowego. Nasi instruktorzy to profesjonalni fachowcy na co dzień wykonujący także prace z zakresu obsługi maszyn, m.in.: żurawi wieżowych, pokładowych, HDS czy kolejowych, podestów ruchomych, wózków widłowych, kolei linowych. 

Żuraw kolejowy transportowany przez lokomotywę

Szkolenie na operatora i konserwatora 

Celem szkolenia jest przekazanie kursantowi wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi żurawi kolejowych i żurawi na pojazdach kolejowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego.  
 

Wymagania od kursantów

Od przyszłych uczestników kursu wymagamy: 

 • pełnoletności, 
 • orzeczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu, 
 • wykształcenia minimum: zawodowego. 
   

Jak wygląda szkolenie? 

 1. Zapisz się na kurs na uprawnienia UDT na operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych. 
 • otrzymasz materiały szkoleniowe w formie online, dzięki czemu będziesz miał do nich dostęp w każdym miejscu i o każdej porze na swoim telefonie.  
 • to my zapiszemy Cię na egzamin  – wypełniamy wszelką dokumentację związaną z zapisaniem kursanta na egzamin i dostosowaniem odpowiedniego dla Ciebie terminu. 
   
 1. Rozpocznij przygotowanie teoretyczne, czyli wykłady prowadzone przez doświadczonych pracowników. 

Program kursu obejmuje m.in.: 

 • BHP
 • budowę maszyn, 
 • rodzaje napędów i mechanizmów sterujących, 
 • specyfikę pracy operatora, 
 • obowiązki operatora, 
 • zasady prawidłowej eksploatacji żurawi, 
 • zasady postępowania w przypadku awarii, 
 • dokumentację maszyny, 
 • w przypadku konserwatorów: zasady przeglądów technicznych wstępnych i okresowych, naprawa usterek i awarii, wymiana części, dokumentacja techniczna. 
   
Żuraw kolejowy KRUPP BA166
 1. Przygotuj się praktycznie  – na specjalnie przygotowanym do zajęć placu nasi eksperci przeszkolą Cię w praktyce. Poznasz specyfikę żurawi i odbędziesz symulację pracy na profesjonalnym urządzeniu.  
 1. Podejdź do egzaminu UDT!  –Jeśli uważasz, że jesteś już gotowy do egzaminu UDT zapiszemy Cię na egzamin państwowy. To ostatni krok przed otrzymaniem uprawnień UDT operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych! 

Żurawie kolejowe  – zastosowanie

 • Służą do transportowania ładunków w poziomie i w pionie. 
 • Stosowane są w pracach: budowlanych, remontowych, ładunkowych, gospodarczych oraz przy usuwaniu skutków wypadków kolejowych. 
 • Posiadają własny napęd do wolnej pracy. Na dalsze odległości żurawie są transportowane przez pojazd trakcyjny, np. lokomotywę spalinową. 
 • Mogą posiadać napęd: ręczny, spalinowy lub spalinowo  – elektryczny. 
 • Na rynku nie znajdziemy już żurawi parowych, gdyż zostały one wycofane w latach 80. XX wieku. 

Egzamin UDT 

Kurs kończy egzamin państwowy w Urzędzie Dozoru Technicznego, składa się on z: 

 • testu teoretycznego z pytaniami zamkniętymi 
 • części praktycznej egzaminu – przebiega ona na specjalnie przygotowanym placu manewrowym, gdzie zdający pod okiem komisji wykonuje czynności z zakresu obsługi żurawia oraz symulacji pracy (m.in. przygotowanie maszyny do pracy, jazda, wykrycie symulowanej usterki, a w przypadku egzaminu na konserwatora: naprawa usterki, wymiana części). 

Uprawnienia UDT 

Schemat budowy żurawia na podeście kolejowym

Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień UDT na operatora żurawi kolejowych i żurawi na pojazdach kolejowych. Kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania zawodu. Wydane uprawnienia ważne są przez okres 5 lat od ich nabycia.  

Po kursie można podjąć pracę na urządzeniach różnych producentów m.in.: Kirow, Graco, KRUPP czy Gottwald. 

Gdzie szkolimy?

Nasza główna siedziba mieści się w Warszawie, ale szkolimy specjalistów na terenie całej Polski z możliwością dojazdu do klienta. 
 

Inne kursy na operatora/konserwatora: 

 • Żurawi szynowych, 
 • Żurawi wieżowych i szybkomontujących, 
 • Żurawi stacjonarnych, 
 • Żurawi pokładowych, 
 • Żurawi pływających, 
 • Żurawi HDS, 
 • Żurawi samojezdnych. 

Pytania i odpowiedzi

Jak długo są ważne uprawnienia UDT na obsługę żurawi kolejowych?

Ważność uprawnień na żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych to okres 5 lat.

Jakie wykształcenie muszę posiadać, aby wziąć udział w kursie na operatora żurawia kolejowego?

Na szkolenia zapraszamy osoby pełnoletnie z minimum zawodowym wykształceniem.

Co obejmuje program szkoleniowy na żurawie kolejowe?

Program kursu na operatora żurawi kolejowych obejmuje wiedzę z zakresu: BHP, przepisów prawnych, rodzajów maszyn i napędów, specyfikę pracy operatora, zasady prawidłowej eksploatacji żurawia kolejowego, czy zasady postępowania w przypadku awarii. Dbamy o przeszkolenie teoretyczne, jak i praktyczne naszych kursantów.

Jak wygląda egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego na operatora żurawia kolejowego?

Egzamin rozpoczyna część teoretyczna, tj. test zawierający pytania zamknięte. Po jego zaliczeniu odbywa się część praktyczna. Na specjalnie przygotowanym placu zdający wykonuje zadania z zakresu obsługi żurawia kolejowego (np. jazda urządzeniem, symulacja postępowania w wyniku awarii). Nad całym egzaminem czuwa komisja egzaminacyjna UDT. Po zdaniu obu części egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do wykonywania zawodu ważne 5 lat.