Szkolenie zawodowe na przeciągarki do przemieszczenia wagonów po torach 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą kursu obsługi i konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Nasza firma działa na rynku szkoleniowym już wiele lat i możemy pochwalić się dużą zdawalnością egzaminów w naszym ośrodku. 

Przebieg kursu  

przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

Nasz kurs obsługi i konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach podzielony jest na dwie części: teoretyczną (wykłady) oraz praktyczną (warsztaty). Po zakończonym szkoleniu należy przystąpić do egzaminu. Uprawnienia wydawane są przez Transportowy Dozór Techniczny.  

Podczas zajęć na kursie, poruszane będą następujące zagadnienia: 

 • budowa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,  
 • przepisy dozoru technicznego,  
 • typy przeciągarek,  
 • eksploatacja przeciągarek,  
 • zabezpieczenia elektryczne,  
 • zabezpieczenia mechaniczne,  
 • przepisy BHP. 

Po zakończonych zajęciach teoretycznych, uczestnik szkolenia wykonuje zadania, pod okiem naszych instruktorów. 

Zaświadczenie kwalifikacyjne 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Po zdaniu egzaminu każdemu uczestnikowi wydawane zostaje uprawnienie na przeciągarki wagonów po torach kolejowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT. Zaświadczanie to jest ważne na terenie całej Polski i honorowane przez pracodawców Unii Europejskiej. Okres ważności uprawnień do obsługi przeciągarek wynosi 10 lat, za to uprawnienia na konserwację 5 lat. Wszyscy nasi kursanci otrzymują materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT, które mogą pojawić się na egzaminie. 

Wydłużenie terminu zaświadczenia 

Pamiętaj, że aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego należy nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia. We wniosku tym należy wykazać, że w ostatnich 5 latach, przez przynajmniej 3 lata wykonywało się czynności operatora czy konserwatora przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Wniosek ten należy złożyć w formie papierowej bądź też elektronicznej w jednostce TDT, która wydała zaświadczenie kwalifikacyjne. 

Przeciągarka na torach

Dlaczego my? 

Prowadzimy też kursy dla grup zorganizowanych na terenie całej Polski. Szkolenia w tej formie prowadzimy bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce kursu dostosowujemy do Państwa potrzeb. Nasza firma zajmuje się także wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczenia terminu egzaminu przed TDT. Zajęcie teoretyczne, jak i praktyczne odbywają się w dogodnych dla Państwa terminach.  

Powody, dla których warto wybrać naszą placówkę: 

 • konkurencyjne ceny, 
 • profesjonalne przeprowadzone kursy,  
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra, 
 • indywidualne podejście do każdego kursanta.  

Warunki uczestnictwa w kursie 

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Dodatkowo powinien on posiadać zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.  

Czym są przeciągarki torowe?  

Przeciągarki torowe wagonów umożliwiają przemieszczanie wagonów kolejowych bez pomocy lokomotywy. Często przeciągarki torowe współpracują z systemami przeładunkowymi, wagami kolejowymi czy wywrotnicami wagonowymi. W zależności od potrzeb, przeciągarki mogą służyć między innymi do podawania i odbierania wagonów znajdujących się na wywrotnicy wagonowej. Instalowane są one na osi toru lub pomiędzy torami w taki sposób, aby umożliwiać obsługę dwóch torów.  

Przeciągarki wagonowe mogą być wykorzystywane wzdłuż całego torowiska znajdującego się przy magazynie, dzięki czemu wagony te nie zakłócają ruchu innych pojazdów.

Miejsce szkolenia  

operator w kasku podczas pracy

Szkolenia dla grup zorganizowanych odbywają się na terenie całego kraju w naszych ośrodkach lub w miejscu wyznaczonym przez firmę zlecającą kurs.  

Osoby indywidualne, zainteresowane szkoleniem, zapraszamy na szkolenia w siedzibie naszej placówki. 

Przeprowadzaliśmy szkolenie w takich miastach jak: 

 • Kraków, 
 • Warszawa, 
 • Wrocław, 
 • Lublin, 
 • Łódź, 
 • Poznań,  
 • Bydgoszcz, 
 • Katowice, 
 • Szczecin, 
 • Gdańsk. 

Koszt odbycia szkolenia

Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie, uzależniona jest od kilku czynników, takich jak: 

 • wybrana kategoria uprawnień, 
 • sposób organizacji szkolenia (nasz sprzęt w naszej siedzibie lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę), 
 • ilość osób biorących udział w kursie.  

Pytania i odpowiedzi

Czy uprawnienie na przeciągarki do przeciągania wagonów jest bezterminowe?

Zaświadczenie kwalifikowane ważne jest przez 10 lat. Oczywiście można je przedłużyć.  

Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju, mogą zostać przeprowadzone w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych lub w siedzibie klienta.