Szkolenie na uprawnienia konserwatora żurawi przewoźnych i przenośnych 

Prowadzimy profesjonalne szkolenia oparte na doświadczeniu specjalistów z branży. Jesteśmy na rynku już od wielu lat. Aby móc pracować jako konserwator maszyn transportu bliskiego, niezbędnym jest zdobycie uprawnień wydawanych przed UDT.  

Zajęcia pomogą Państwu nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego. 

Jak wygląda szkolenie?

żurawie samojezdne na placu manewrowym

Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną, którą można odbyć zdalnie oraz praktyczną. Udostępniamy profesjonalny sprzęt do treningów umiejętności. Gwarantujemy pełne wsparcie ekspertów i dostęp do specjalnie opracowanych dla Państwa materiałów dydaktycznych. 

Program szkolenia na konserwatora żurawi 

Nasze zajęcia obejmują następujące zagadnienia: 

 • prowadzenie dokumentacji technicznej; 
 • budowa żurawi; 
 • zagrożenia i bezpieczeństwo; 
 • zasady prawidłowej eksploatacji; 
 • obowiązki i uprawnienia konserwatora; 
 • zasady BHP; 
 • najczęstsze usterki; 
 • plan konserwacji; 
 • warsztaty z użyciem maszyn. 

W swojej ofercie posiadamy również szkolenia z obsługi i konserwacji pozostałych maszyn UDT i TDT, m.in. wózków widłowych, ładowarek teleskopowych czy suwnic. 

Dlaczego warto zrobić kurs konserwatora żurawi? 

Jako osoba posiadająca uprawnienia państwowe na konserwatora UDB, stajesz się bardziej pożądany na rynku pracy. Uprawnienia UDT dają możliwość wyższych zarobków. Dodatkowo zawód ten jest stabilny. Szkolenie konserwatora żurawi samojezdnych i przenośnych daje również uprawnienia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia.  

Ważność uprawnień 

Okres ważności uprawnień dla żurawi przeładunkowych wynosi 10 lat, natomiast samojezdnych – 5 lat.  

Zdanie egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem świadectwa kwalifikacji wydanym przez UDT. Uprawnienia ważne są w Polsce oraz po przetłumaczeniu również w krajach UE.  

Obowiązki konserwatora 

konserwacja dźwigu na zajęciach praktycznych

Praca konserwatora maszyn UDB, w tym żurawi, obejmuje przede wszystkim: 

 • przygotowanie urządzenia do dopuszczenia do użytku;  
 • dokumentację maszyny; 
 • bieżącą kontrolę stanu technicznego; 
 • naprawę usterek; 
 • cykliczne przeglądy techniczne; 
 • wymianę elementów eksploatacyjnych. 

Oferujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte, które możemy przeprowadzić u klienta.  

Dlaczego warto zdecydować się na nasz kurs? 

Wybierając nasze kursy mają Państwo pewność, że: 

 • prowadzą je doświadczeni szkoleniowcy; 
 • program zajęć dopasowany jest do wymagań UDT; 
 • część teoretyczną szkolenia poprowadzić możemy online; 
 • część praktyczna odbędzie się przy użyciu maszyn, które obecnie stosowane są na placach budowy. 

Szkolimy na uprawnienia do obsługi i konserwacji maszyn takich firm jak: Palfinger, Hiab, Fassi, HMF, Befard, MKG, Bonfiglioli. 

Kategorie żurawi UDT 

Wyróżniamy następujące kategorie żurawi: 

 • żurawie stacjonarne; 
 • żurawie przewoźne i przenośne; 
 • żurawie samojezdne; 
 • żurawie szynowe; 
 • żurawie wieżowe;  
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych; 
 • żurawie pokładowe; 
 • żurawie pływające. 

Żurawie HDS – przewoźne i przenośne (przeładunkowe) 

Hydrauliczne dźwigi samochodowe zbudowane są z dźwignicy umieszczonej na samochodzie ciężarowym, w miejscu między kabiną kierowcy a skrzynią albo na tyle pojazdu. Platforma samochodowa posiada rozmieszczone po bokach podpory, które utrzymują stabilność żurawia podczas pracy.  

Żurawie HDS stosuje się przede wszystkim przy: 

żuraw podczas konserwacji
 • załadunku/ rozładunku materiałów budowlanych i kontenerów; 
 • mniejszych budowach, które mają utrudniony dostęp dla cięższych maszyn; 
 • transporcie materiałów budowlanych na wyższe kondygnacje; 
 • wywozie drewna z lasów. 

Żurawie samojezdne (dźwigi) 

Zbudowane są z dźwignicy umieszczonej na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym. Żurawie samojezdne posiadają wciągarki i wychylny wysięgnik. 

Zastosowanie żurawi samojezdnych 

 • prace przeładunkowe i montażowe; 
 • duże magazyny, centra logistyczne. 

Nasze inne szkolenia 

Prowadzimy również szkolenia z konserwacji i obsługi pozostałych urządzeń UDT, takie jak m.in.: 

 • operator żurawi HDS; 
 • operator wózków widłowych; 
 • konserwator suwnic; 
 • instalator pomp ciepła. 

Zapraszamy do kontaktu i zapisania się na kompleksowy kurs konserwatora.

Pytania i odpowiedzi

Czy kurs konserwatora żurawi daje uprawnienia do wykonywania zawodu?

Tak, nasze kursy przygotowują do zdania egzaminu państwowego i zdobycia uprawnień UDT.

Jakich typów żurawi dotyczy szkolenie?

Prowadzimy szkolenia dające uprawnienia konserwatorów żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych (tzw. przeładunkowych).

Czy kurs można odbywać zdalnie?

Tak, istnieje możliwość odbycia części teoretycznej kursu w formie zdalnej.

Co daje zdobycie uprawnień konserwatora maszyn UDT?

Podnosi kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy, daje możliwość podniesienia zarobków oraz stabilizację zawodową.