Szkolenie zawodowe na konserwatora żurawi wieżowych  

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego przed komisją UDT. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która dzieli się z naszymi kursantami nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i swoimi doświadczeniami!  

żurawi HDS na budowie

Prowadzimy kursy dla przyszłych konserwatorów żurawi wieżowych, HDS i samojezdnych. 

Część teoretyczną można odbyć w trybie stacjonarnym lub zdalnym! 

Zagadnienia poruszane podczas kursu 

 • budowa i typy żurawi wieżowych, 
 • czynności, które konserwator musi wykonać przed, podczas i po pracy, 
 • dokumentacja techniczna, 
 • postępowanie w nagłych przypadkach, 
 • wykonywanie badań okresowych, 
 • BHP
 • obowiązki konserwatora, 
 • współpraca z żurawiami hakowymi, 
 • poprawna diagnostyka. 

Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte! 

Właścicieli firm oraz grupy zorganizowane zapraszamy do kontaktu. Oferujemy szkolenia zamknięte z dojazdem do klienta.  

Żurawie wieżowe  

Zbudowane są z pionowego masztu zamontowanego na stałym lub przenośnym podwoziu. Dodatkowo posiadają wysięgnik poziomy lub wychylny. 

Zastosowanie żurawi wieżowych 

 • transport materiałów i konstrukcji stalowych, 
 • transport kontenerów. 
operator żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe dzielimy ze względu na: 

typ wysięgnika: 

 • wychylne, 
 • wspornikowe,

rodzaj montażu: 

 • szybko montujące, 
 • montowane w częściach,

sposób montażu: 

 • stacjonarne, 
 • przejezdne,

umiejscowienie mechanizmu obrotu: 

 • górno obrotowe, 
 • dolno obrotowe. 

Zadania konserwatora 

Konserwator dźwigów jest specjalistą zajmującym się utrzymaniem i naprawą dźwigów oraz zapewnieniem ich bezpiecznej pracy. Ich zadaniem jest przeprowadzanie regularnych inspekcji i konserwacji dźwigów, aby zapewnić ich bezawaryjną pracę oraz zminimalizować ryzyko awarii. 

Konserwator dźwigów wykonuje szereg czynności mających na celu utrzymanie i naprawę dźwigów, w tym: 

 • Sprawdzanie stanu technicznego dźwigów, w tym prowadzenie badań i testów, by wykryć ewentualne usterki i problemy. 
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych, takich jak smarowanie, regulacja, czyszczenie i wymiana elementów konstrukcyjnych. 
 • Naprawa i wymiana uszkodzonych części dźwigów. 
 • Wymiana lin, łożysk, przeciwwag, kabli oraz innych elementów mechanicznych. 
 • Wymiana olejów i płynów hydraulicznych. 
 • Wdrażanie nowych technologii i ulepszeń w dźwigach. 
Żuraw wieżowy na tle budynków

Żurawie samojezdne 

Urządzenia zamontowane na podwoziu samochodu ciężarowego albo na podwoziu samojezdnym o specjalnej konstrukcji.  

Stosowane są głównie do prac montażowych i przeładunku, ponieważ mogą przenosić ciężkie ładunki na bardzo dużych wysokościach.  

Żurawie HDS – przenośne, przeładunkowe 

Są hydraulicznymi dźwigami samochodowymi, które posiadają dźwignice zamontowaną na samochodzie ciężarowym, zazwyczaj pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią. Dźwignica może znajdować się także z tyłu pojazdu. Ten typ żurawia ma podpory utrzymujące stabilność podczas pracy. 

Kategorie żurawi  

 • stacjonarne, 
 • przewoźne lub przenośne, 
 • samojezdne, 
 • wieżowe i szybkomontujące, 
 • pokładowe, 
 • kolejowe i na pojazdach kolejowych, 
 • szynowe, 
 • pływające. 

Zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Jakiego typu żurawi dotyczą szkolenia?

Prowadzimy szkolenia dające uprawnienia operatorów lub konserwatorów żurawi wieżowych, samojezdnych i HDS. Ponadto, oferujemy kursy na inne maszyny podlegające UDT.

Czy kurs można odbywać zdalnie?

Tak, istnieje możliwość odbycia części teoretycznej kursu w formie zdalnej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na placu manewrowym przy użyciu maszyn.

Gdzie może pracować konserwator żurawi wieżowych?

Najczęściej konserwator żurawi wieżowych znajdzie zatrudnienie przy transporcie materiałów i konstrukcji stalowych lub kontenerów.