Szkolenie operatora podestów ruchomych masztowych 

Zadaniem szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Osoba uczestnicząca w zajęciach z teorii i praktyki obsługi podestów ruchomych, która uzyska wynik pozytywny na egzaminie, otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne do pracy na tych urządzeniach. 

operator podczas pracy na podeście masztowym

Zakres kursu 

Szkolenia prowadzone przez firmę ODK ERGON obejmują wszystkie kwestie wymagane do uzyskania nowego zawodu. Oto główne z nich: 

 • mechanizmy napędowe konstrukcji, 
 • sterowanie urządzeniem, 
 • możliwości wytrzymałościowe podestów, 
 • rodzaje mechanizmów napędowych urządzenia, 
 • zasady dotyczące przeprowadzania dozoru technicznego, 
 • ogólne zasady użytkowania podestów ruchomych, 
 • urządzenia zabezpieczające, 
 • właściwe oznakowanie urządzeń, 
 • szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. 

Jak wygląda praca operatora? 

Podczas pracy operator podestu masztowego powinien stale monitorować swoje otoczenie i wykazać się zdolnością do szybkiego reagowania w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Operator musi także regularnie sprawdzać stan techniczny podestu, a także dbać o jego utrzymanie w czystości i porządku. 

Operator podestu masztowego jest również odpowiedzialny za przygotowanie podestu do pracy, co obejmuje sprawdzenie stanu baterii, oleju i innych płynów, jak również sprawdzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa maszyny. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki operator powinien niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego i nie używać podestu, dopóki usterka nie zostanie naprawiona. 

Dlaczego my? 

Jesteśmy firmą specjalizującą się w prowadzeniu kompleksowych szkoleń między innymi na obsługę i konserwację podestów ruchomych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, która posiada duże doświadczenie w nauczaniu. Nasze zajęcia spełniają wymogi Urzędu Dozoru Technicznego i przygotowują do pracy na wszystkich rodzajach podestów ruchomych, zwłaszcza na popularnych podnośnikach koszowych czy nożycowych.  

Praca jako operator podestów ruchomych jest odpowiedzialnym zadaniem, ponieważ podnoszenie ludzi lub ładunków na odpowiednią wysokość wymaga stosownej wiedzy. Podczas naszego szkolenia można gruntownie przygotować się wykonywania nowego zawodu.   

budowa bloku z użyciem podestu masztowego

Przeprowadzamy następujące kursy obsługi i konserwacji: 

 • podestów ruchomych stacjonarnych, 
 • podestów ruchomych przejezdnych, 
 • podestów używanych na pojazdach kolejowych, 
 • podestów ruchomych wiszących. 

Gdzie można pracować po kursie? 

Umiejętność obsługi podestów ruchomych pozwala na podjęcie pracy w różnych branżach. Urządzenia te są wykorzystywane do pracy między innymi: 

 • w zakładach przemysłowych, 
 • na budowach, 
 • w magazynach, 
 • na wiaduktach, 
 • na mostach, 
 • na okrętach,
 • na platformach wiertniczych. 

 Najczęstsze prace wykonywane przy pomocy podestów ruchomych, to: 

 • ocieplanie i malowanie elewacji, 
 • czynności montażowe odbywające się na wysokości, np. instalowanie reklam o dużej powierzchni, 
 • przeprowadzanie przeglądów elementów znajdujących się na wysokości, 
 • czyszczenie elewacji budynków, 
 • prace konserwatorskie elewacji, 
 • serwis i naprawa urządzeń zamontowanych na elewacji, 
 • mycie okien w budynkach biurowych. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

 • pełnoletność, 
 • minimum podstawowe wykształcenie, 
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu, potwierdzone przez zaświadczenie lekarskie. 

Co oferujemy?

podest masztowy na tle budynków
 • pełne szkolenie, obejmujące: 
  • część teoretyczną, 
  • część praktyczną, 
 • materiały szkoleniowe, 
 • pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z egzaminem UDT. 

Inne nasze kursy 

W naszej firmie posiadamy szeroką ofertę kursów. Oprócz wyżej opisanego kursu na podesty ruchome prowadzimy między innymi: 

 • kurs prac alpinistycznych, 
 • kurs obsługi i konserwacji żurawi wieżowych, 
 • kurs obsługi i konserwacji dźwigów, 
 • kurs obsługi i konserwacji suwnic, 
 • kurs obsługi i konserwacji wózków widłowych, 
 • kurs obsługi i konserwacji żurawi HDS.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są warunki uczestnictwa w kursie?

Trzeba mieć minimum 18 lat, ukończyć co najmniej szkołę podstawową i okazać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Gdzie można pracować z uprawnieniami na podesty ruchome?

Posiadając uprawnienia UDT, możesz pracować m.in. w magazynach, zakładach przemysłowych, na budowie, na platformie wiertniczej, na okrętach, masztach, wiaduktach.

Czy prowadzicie też kursy obsługi wózków widłowych?

Tak. Nasza firma ma szeroką ofertę kursów obsługi i konserwacji różnych urządzeń.