Szkolenie z obsługi i konserwacji wyciągów statków 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON oferuje profesjonalne kursy przygotowawcze dla konserwatorów wyciągów statków oraz pozostałych urządzeń transportu bliskiego. Zajęcia są prowadzone w oparciu o obecnie obowiązujące wymogi Transportowego Dozoru Technicznego. Nasza kadra szkoleniowców kompleksowo przygotowuje uczestników do egzaminu końcowego TDT.  

Wyciąg podnoszący statek.

Szczegóły szkolenia 

Podczas szkolenia nauczysz się takich umiejętności, jak: 

 • przygotowywanie sprzętu do czynności konserwacyjnych, 
 • bezpiecznej pracy, 
 • dbanie o dobry stan urządzenia, 
 • przeprowadzanie przeglądów przed dopuszczeniem urządzenia do sprzedaży, 
 • przeprowadzanie przeglądów rutynowych, 
 • bezpieczna eksploatacja maszyny, 
 • konstrukcja urządzenia, 
 • właściwe prowadzenie dokumentacji technicznej. 

Wyciągi statków – definicja 

Wyciągi – funkcjonujące również pod nazwą “slipy” – to urządzenia używane głównie przy pracach polegających na wyciąganiu statków z wody w celu wykonania prac konserwacyjnych, remontowych bądź usunięcia usterek. Służą również do ponownego ich opuszczania na wodę. Ich konstrukcja opiera się na wózkach napędzanych linowo. Wyciągi świetnie sprawdzają się też w stoczniach, gdzie pracują podczas produkcji statków. Wyciąg z oczywistych względów podlega ciągłym obciążeniom. Z tego powodu, aby zbytnio nie skracać czasu jego eksploatacji, częściej stosuje się ów sprzęt przy statkach o stosunkowo niewielkich gabarytach – do około 2500 t wyporności. 

Główne części wyciągów statków

 • maszynownia, 
 • część operacyjna, 
 • stanowiska remontowe. 

 Część operacyjna może być łukowa bądź płaska. 

operator żurawia szynowego w kasku

Pozostałe rodzaje wyciągów 

Wyciągi statków nie są jedyną kategorią tych urządzeń. Same należą do szerszej grupy tak zwanych wyciągów towarowych. Pozostałe ich typy to: 

 1. wyciągi stacjonarne, 
 2. wyciągi przewoźne, 
 3. wyciągi przenośne. 

Kategoria urządzeń transportu bliskiego

Spośród urządzeń nadzorowanych przez TDT, zajmujemy się tymi należącymi do kategorii transportu bliskiego, w której znaleźć można też i wyciągi statków. Większą część tego rodzaju sprzętu stanowią dźwignice, czyli wszelkie maszyny służące do podnoszenia i przenoszenia na krótkich dystansach materiału, ludzi i innych urządzeń. Urządzenia transportu bliskiego są wykorzystywane w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu, jak produkcja, czy też przy przeładunku w magazynach. Stocznie i porty to tylko jeden z wielu przykładów takich miejsc. Urządzenia transportu bliskiego są zatem niezwykle ważnym elementem prac, które wymagają ciężkiego sprzętu. 

Jak wygląda szkolenie? 

Na nasze szkolenia składają się zajęcia według programu podzielonego na dwie podstawowe części: teorię i praktykę. Szkolenie przygotowane jest tak, aby każdy przyszły konserwator lub operator umiał przeprowadzić niezbędne czynności serwisowe wyciągów statków pod kątem naprawy większości możliwych usterek, w różnorodnych warunkach.  

Wymagania 

Wszyscy zainteresowani kursem muszą mieć: 

żuraw szynowy podnoszący statek
 • skończone 18 lat, 
 • wykształcenie na poziomie przynajmniej podstawowym, 
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu. 

Egzamin końcowy 

Kurs oficjalnie zakończony jest egzaminem państwowym przed komisją TDT. Nasz kurs uwzględnia wszystkie wymagania i przygotowuje do zaliczenia części teoretycznej oraz praktycznej poprzez m.in. przykładowe testy. Zdany egzamin jest konieczny do uzyskania uprawnień, koniecznych do legalnego wykonywania zawodu. 

Praca konserwatora 

Konserwatorzy wyciągów statków są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Każda osoba znająca się na serwisie urządzeń transportu bliskiego powinna znaleźć dobrze płatną pracę, przeglądy okresowe wszystkich urządzeń tego typu są obowiązkowe. Inne nasze kursy dotyczą także obsługi tych urządzeń. W ERGON prowadzimy także własny serwis oraz sprzedaż nowego oraz używanego sprzętu. 

Pytania i odpowiedzi

Czym są wyciągi statków?

Głównym zastosowaniem wyciągów statków jest zarówno wodowanie jak i lądowanie pojazdów pływających. Szczególnie przydatne jest to przy dokonywaniu ich przeglądów.

Co należy zrobić, aby przystąpić do kursu?

Wszyscy potencjalni kursanci muszą być pełnoletni, a także posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. Należy także dostarczyć zaświadczenie medycyny pracy, potwierdzające, że są w stanie wykonywać dany zawód.