Zyskaj kwalifikacje do obsługi niezbędnych urządzeń 

Proponujemy wysoką jakość szkoleń przeznaczoną dla Twojej firmy prowadzonej przez kompetentnych instruktorów posiadających bogate doświadczenie. Oferowane przez nas lekcje szkolenia UDT skutkują istotnymi kwalifikacjami w zakresie obsługi czy konserwacji urządzeń technicznych. Podlegają dozorowi technicznemu przez urzędniczą instytucję państwową. 

Urzędnik z UDT gratulujący kursantowi

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest działającą ponad sto lat państwową instytucją prawną, działającą w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, na podstawie różnych aktów prawnych. W Polsce mamy ponad 9 oddziałów terenowych UDT i ponad 20 biur. 

Do obowiązków UDT należy: 

 • regulacja przestrzegania przepisów dozorowych i pozostałych, 
 • przeprowadzanie przeglądów urządzeń technicznych określonych w przepisach (np. urządzeń do recyklingu oleju opałowego), 
 • podejmowanie decyzji i formalne przedstawianie ich na podstawie zgłoszeń po dokonaniu dozoru technicznego, 
 • ewidencje techniczne, 
 • działania motywujące do doskonalenia umiejętności pracy z maszynami, 
 • organizowanie zajęć dydaktycznych UDT, 
 • certyfikacja systemów technicznych wyposażenia technicznego. 

Uprawnienia, które można uzyskać po przeprowadzonych szkoleniach 

Osoby, które chcą bez problemu zajmować się zarządzaniem urządzeniami technicznymi, powinny w swoim zakładzie mieć właściwe uprawnienia, oficjalnie wydane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego. Pozwalają one na pełnoprawne użytkowanie urządzeń technicznych do: 

 • czynności spawających;  
 • czynności zgrzewających;  
 • czynności lutujących;  
 • przeróbki plastycznej;  
 • obróbki cieplnej;  
 • modernizacji i naprawy niektórych urządzeń oraz wytwarzania elementów do tego służących;  
 • wytwarzania, montowania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.  
Szkolenie z profesjonalnym instruktorem

Jak wygląda szkolenie w ERGON?  

Nasze szkolenia odbywają się codziennie, również w dni ustawowo wolne od pracy, dlatego na nabycie niezbędnej wiedzy nie będziesz musiał długo czekać. Staramy się poruszyć od 6 do 9 zagadnień w jednym dniu.  

Posiadamy sale w większości polskich miast, a naszą główną siedzibą jest Warszawa. Odbywają się w nich nasze zajęcia, gdzie mamy sale z odpowiednim wyposażeniem. Na życzenie możemy dojechać pod wskazany adres, który klient preferuje jako lokalizację szkolenia. Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych dla wszystkich zainteresowanych oraz zamkniętych dla grup. Kurs realizowany jest w oparciu o wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się one przed komisją egzaminacyjną nadzorowaną przez członków Urzędu. Egzaminy mają zwykle charakter pisemny i ustny. 

Urządzeniami, które omawiamy w ramach szkoleń UDT są:  

 • wciągarki i wciągniki; 
 • suwnice; 
 • żurawie; 
 • układnice; 
 • wyciągi towarowe; 
 • wyciągi statków; 
 • podesty ruchome; 
 • wózki jezdniowe podnośnikowe; 
 • dźwigi; 
 • dźwignice linotorowe; 
 • urządzenia do manipulacji kontenerami; 
 • układarki; 
 • koleje linowe; 
 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych; 
 • pomosty i podesty ruchome, które mają zespoły napędowe w przystaniach promowych; 
 • zbiorniki przenośne; 
 • sprzęt do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych na materiały inne niż niebezpieczne; 
 • sprzęt do napełniania i opróżniania zbiorników do transportu materiałów niebezpiecznych; 
 • zbiorniki na skroplony lub sprężony gaz stosowane do zasilania silników spalinowych w pojazdach; 
 • kotły parowe o pojemności powyżej 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy przy wykorzystaniu ciepła z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej; 
 • sprzęt specjalny pod kontrolą wojskowo-techniczną. 

Każde urządzenie posiada przypisany okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.