Układnice magazynowe 

Układnice to maszyny używane do zautomatyzowanego składowania ładunków. Są efektem rozwoju urządzeń przeładunkowych, takich jak na przykład wózki widłowe. Stanowią rolę środków transportu wewnętrznego, posiadają zastosowanie w pracy magazynowej. Sztandarowym celem posiadania i używania układnicy jest stanowienie przez nią części systemu magazynowego. 

Wyposażenie układnicy 

Regały w magazynie

Układnica zbudowana jest z: 

 • kolumny, 
 • górnego zespołu prowadzącego, 
 • platformy konserwacyjnej, 
 • kabiny, 
 • wózka podnoszącego, 
 • silnika podnoszenia, 
 • szafy sterowniczej, 
 • silnika jazdy, 
 • podwozia. 

Wśród parametrów technicznych, na które trzeba zwracać uwagę przy układnicy, są: 

 • wysokość maksymalna poziomu składowania, 
 • udźwig, 
 • możliwie jak największe gabaryty ładunku, stwierdzające możliwość ich zmieszczenia na korytarzach w magazynie i umieszczenia na regale, 
 • tempo pracy. 

Rodzaje układnic 

Wśród układnic wymienia się następujące rodzaje: 

 • przejezdne – poruszające się na szynach wbudowanych w podłodze, 
 • podwieszane – mocowane do wcześniej przygotowywanych sklepień, 
 • słupowe – z przejezdnym słupem, po którym przemieszczane są wodzaki, 
 • ramowe – z przejezdną bramą, po której przemieszczane są wodzaki. 

Wodzaki, zawierając układ mechaniczny, mają postać najczęściej wysuwanych wideł, przenośnika albo chwytaka, mającego służyć przytrzymaniu transportowanego towaru. 

Układnice klasyfikuje się też, uwzględniając: 

 • rodzaj sterowania, 
 • konstrukcję nośną, 
 • rodzaj mechanizmu pobierającego. 

Innym podziałem są układnice podzielone ze względu na tryb sterowania: 

 • tryb automatyczny,
 • tryb półautomatyczny, 
 • tryb ręczny. 

Funkcjonalność układnic 

Układnice poruszając się między regałami magazynu, służą do dogodnego dla użytkownika składowania ładunków na regałach magazynu bądź jego pobierania. 

Układnice mają możliwość funkcjonować w sposób autonomiczny przy pomocy mikroprocesora, umożliwiającego wykonywanie pracy za sprawą magazynowego systemu informatycznego WMS, pozwalającego na rejestrowanie rozmieszczenia materiałów, którymi zarządzamy w magazynie. Przy okazji, system ten sprawdza się też jako narzędzie do inwentaryzacji. 

Zalety układnic magazynowych: 

 • Bezpieczeństwo – umożliwienie funkcjonowania układnic redukuje do minimum ryzyko wypadku i uszkodzenia towaru, dzięki temu, że obsługa działa automatycznie; 
 • Możliwość wygenerowania właściwej ilości energii – układnice mają możliwość obniżenia zużycia energii dzięki posiadaniu regeneratorów energii, oddających energię do sieci w czasie opuszczania ładunku; 
 • Optymalizacja przestrzeni; 
 • Łatwy dostęp do swoich ładunków – układnice mają go do wszystkich zgromadzonych towarów. Przyjęcia i wydania palet odbywają się w ramach dwóch rodzajów cykli: pojedynczego (wyłącznie przyjęcia lub wydania ładunków) lub kombinowanego (jednoczesne przyjmowanie i wydawanie ładunków); 
 • System zarządzania magazynem (WMS) – umożliwia ona precyzyjną, stałą, regularną inwentaryzację, co bardzo dobrze wpływa na poprawną kontrolę nad lokalizacją konkretnych palet oraz eliminuje błędy mające związek z ręcznym zarządzaniem. 

Wady układnic magazynowych: 

 • Duże koszty początkowe – czynności tak zautomatyzowanego magazynu są na początku zdecydowanie dużo droższe niż ręcznie obsługiwany magazyn; 
 • Wymóg posiadania przenośników – zdecydowanie się na układnice pociąga za sobą wymóg posiadania również innych systemów transportowych, a przede wszystkim przenośników, z których układnica pobiera lub na które odkłada obsługiwane ładunki 

Dozór techniczny 

Zgodnie z polskim prawem, jako że każda układnica magazynowa jest urządzeniem posiadającym zastosowanie w transporcie (bliższym), wymaga dozoru technicznego. Dlatego by w pełni legalnie zarządzać układnicami magazynowymi oraz ich montowaniem, naprawą i modernizacją, należy przejść przez specjalistyczne szkolenie UDT, dostępne jedynie w profesjonalnej i wykwalifikowanej placówce szkoleniowej, ukończone komisyjnym egzaminem. 

Układnice magazynowe

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to funkcjonująca już od ponad 100 lat krajowa osoba prawna, która działa w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych, opierając się m. in. o ustawę z 21 grudnia 2000 r. oraz inne akty prawne. Na terytorium Polski znajduje się ponad 9 oddziałów terenowych UDT i ponad 20 biur.   

Obowiązkami UDT są między innymi:   

 1. kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów o dozorze technicznym oraz innych, które mają tu zastosowanie,   
 2. przeprowadzanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, określonymi w przepisach (na przykład urządzeniami służącymi do odzyskiwania par paliwa, czy również układnicami magazynowymi),   
 3. określanie decyzji i ich oficjalne wydawanie na podstawie wniosków po wykonaniu dozoru technicznego,   
 4. przeprowadzanie ewidencji technicznych,   
 5. działania motywujące do poprawiania swoich kwalifikacji i kompetencji do pracy z urządzeniami,   
 6. układanie programów zajęciowych na kursy UDT,    
 7. certyfikowanie systemów jakości urządzeń technicznych.   

Interesującą informacją jest, że układnice magazynowe, których waga nie przekracza 250 kilogramów, nie wymagają koniecznego zgłoszenia do UDT i szkolenia ukończonego pozytywnym wynikiem egzaminu. Mimo to firma ma obowiązek wysłać do konserwacji i obsługi osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia.