Przyszłościowy zawód – alpinista przemysłowy 

Rozwój budownictwa, a przede wszystkim technologii, zapoczątkował powstawanie coraz to nowszych zawodów, w tym także tych niebezpiecznych. Wspinaczka przemysłowa jest uważana za jedną z najtrudniejszych, a jednocześnie bardzo ryzykownych prac, jakie można wykonywać. Pracy na wysokości towarzyszą trudne warunki pogodowe, podczas których pracownik musi być szczególnie uważny, by nie popełnić błędu.  

lina ochronna

Praca wykonywana na wysokościach jest niezbędna w wielu branżach i wielu miejscach. Niezależnie od tego, czy remontujesz dachy, naprawiasz linie energetyczne bądź też wieszasz reklamy, musisz mieć licencję alpinistyczną. W celu uzyskania niezbędnych informacji nie tylko teoretycznych, ale również praktycznych, konieczne jest odbycie kompleksowego szkolenia w zakresie dostępu linowego. Uzyskanie niezbędnych informacji teoretycznych i umiejętności praktycznych wymaga wzięcia udziału w kompleksowym kursie z zakresu dostępu linowego. Takie oto szkolenie posiadamy w swojej ofercie. 

Szkolenie z zakresu pracy na dużych wysokościach na linie 

Takie szkolenie pozwala przygotować pracowników do wykonywania pracy na wysokościach, gdzie do tymczasowego miejsca pracy należy dotrzeć poprzez zsunięcie się lub wspinaczkę po linie. W takich sytuacjach stosuje się nie tylko sprzęt zabezpieczający, ale także jeden używany do schodzenia lub wspinania się po linie. W ramach kursu prowadzone jest również szkolenie z ewakuacji z wysokości w razie zagrożenia. Do szkoleń oferowanych w naszej firmie mogą dołączyć nie tylko osoby, które są zainteresowane pracą na wysokościach, ale również te, które chciałyby uzupełnić już zdobytą wiedzę w tym zakresie. 

Cel szkolenia  

Praca na wysokości niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wymaga od każdego członka zespołu skupienia, ale także przestrzegania ściśle określonych zasad. Każda z osób wykonujących pracę na wysokości powinna być świadoma ryzyka, jakie niesie ze sobą ta profesja. Dzięki szkoleniu w naszej firmie dowiesz się, jak rozpoznawać zagrożenia i jak reagować w sytuacjach krytycznych, aby ryzyko wypadku było jak najmniejsze.  

kursanci na szkoleniu alpinistycznym

Kurs alpinistyczny ma na celu uświadomienie osobom pracującym w Twojej firmie wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo pracy. Podczas szkoleń przekazujemy wiedzę nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć niezbędnych informacji w sposób przede wszystkim zrozumiały i merytoryczny. Oprócz tego trening wysokościowy pomaga zrozumieć specyfikę pracy nad różnymi obiektami, urządzeniami i konstrukcjami. Ważną jego częścią jest zapoznanie się z prawem, które określa zasady ochrony przed upadkami. Szkolenie alpinistyczne w naszej firmie obejmuje również zagadnienia związane z budową systemów asekuracyjnych i ich efektywnym wykorzystaniem.  

Program szkolenia alpinistycznego  

Kursy wysokościowe organizowane przez naszą firmę prowadzone są w dwóch częściach, teoretycznej i praktycznej. Ich program zawiera informacje na temat dostępnych systemów bezpieczeństwa oraz zagadnień formalno-prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy.  

Kurs alpinistyczny kształci z praktycznej obsługi specjalistycznego sprzętu, który obejmuje między innymi: 

 • liny poręczy, 
 • zatrzaśniki, 
 • amortyzatory,  
 • liny ochronne. 

Podczas instruktażu przedstawiamy również, jak korzystać z urządzeń kotwiczących, samozaciskowych i samoblokujących.  

Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia, ale także umiejętnościom praktycznym, stażyści podnoszą swoje kompetencje i zwiększają bezpieczeństwo w miejscach pracy. Kurs wysokościowy powinien być integralną częścią szkolenia BHP w firmach zajmujących się pracą na wysokości.  

Perspektywy pracy alpinisty przemysłowego 

Podczas aplikacji na stanowisko alpinisty przemysłowego doświadczenie jest mile widziane, lecz nie jest ono warunkiem wstępnym zatrudnienia. Obowiązkowe jest jednak posiadanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych. Aby uzyskać powyższy dokument, kandydat na to stanowisko musi ukończyć szkolenie wysokościowe i uzyskać pozytywny wynik egzaminu. 

Posiadanie prawa do pracy na wysokości jest niezbędne, gdy chcemy pracować w takich zawodach jak: 

 • budowlaniec, 
 • kaskader, 
 • konserwator linii energetycznych,  
 • konserwator linii telekomunikacyjnych,  
 • osoba myjąca okna na wysokości,  
 • osoba zajmująca się malowaniem fasad budynków, 
 • pracownik platformy wiertniczej.  

Popyt na fachowców w dziedzinie alpinizmu przemysłowego jest obecnie duży i stale rośnie. Warto więc zastanowić się nad pracą w tym sektorze.  

Dostęp linowy  

Dostęp linowy  jest szczególną formą wspieranej pracy wykonywanej w zawieszeniu. Charakteryzuje się zawieszeniem przed dwoma niezależnymi systemami liniowymi. Jedna z nich pełni rolę dostępu, druga z kolei formę zabezpieczenia na wypadek, gdyby pierwsza zawiodła.  

Trening alpinistyczny 

alpinista przemysłowy w kasku

Szkolenie w zakresie dostępu linowego poprzez odpowiednie mocowania lin i stosowane techniki pozwala w bezpieczny i precyzyjny sposób dotrzeć do najbardziej niedostępnych pozycji.  

Dostęp liniowy będzie wykorzystywany w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Czasami jest to jedyna możliwa forma pracy interwencyjnej. Rozwój dostępu liniowego spowodował powstanie organizacji narodowych, stowarzyszeń linearnych. Są to między innymi: 

 • OTDL – Polska, 
 • IRATA – Wielka Brytania, 
 • FISAT – Niemcy, 
 • SOFT – Norwegia, 
 • ANETWA – Hiszpania, 
 • SPRAT – Stany Zjednoczone. 

Modele szkolenia alpinistycznego w wyżej wymienionych organizacjach są bardzo podobne. Różnią się podejściem do tematu formalno-prawnego, który regulują przepisy krajowe. Stąd czasami pojawiają się fundamentalne rozbieżności w podejściu do pewnych kwestii.  

Organizacje te spowodowały, że kursy  prowadzone są na bardzo wysokim poziomie.  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!