Zgrzewanie tarciowe

Zgrzewanie to trwałe łączenie konstrukcji lub urządzeń wykonanych z tworzyw sztucznych lub metalu. Części metalowe zostają poprzez nagrzanie doprowadzone do plastycznego stanu, tj. ciastowatego. Następnie zostają one połączone poprzez odpowiednią siłę bez używania spoiwa. Uplastyczniona zostaje mała objętość tylko na granicy styku tworzyw sztucznych bądź metali. Różne mogą być źródła ciepła. Najbardziej popularne jest zgrzewanie elektryczne oporowe tj. rezystancyjne.  

Rodzaje zgrzewania: 

  • ogniskowe, 
  • gazowe, 
  • gazem wodnym, 
  • acetylenowo-tlenowe, 
  • elektryczne oporowe, 
  • tarciowe, 
  • doczołowe iskrowe, 
  • punktowe, 
  • garbowe, 
  • liniowe. 

W zależności od metody najpierw stosujemy docisk, potem zaś rozgrzewanie lub w odwrotnej kolejności. Można łączyć również metale z ceramiką.  

Zgrzewanie elektryczne oporowe polega na łączeniu metali na podstawie ich właściwości naturalnych, tj. oporności elektrycznej. Ciepło wydziela się za pomocą prądu i docisku elektrod. Metal zostaje stopiony i części zostają połączone. Do zgrzewania nie potrzebujemy metalu trzeciego, tj. spoiwa. Metoda zgrzewania elektrycznego oporowego związana jest między innymi z łączeniem kształtowników lub blach. Jakość połączenia zależy od siły docisku, a także ilości ciepła. W zgrzewaniu elektrycznym najczęściej stosowane metody to: punktowa, garbowa, doczołowa i liniowa. Wiele materiałów może być łączonych metodą zgrzewania elektrycznego oporowego. Zgrzewanie ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Spajane są następujące materiały: nikiel, aluminium, tytan, miedź, metale żelazne oraz nieżelazne.  

Zgrzewanie tarciowe 

Zgrzewanie elektryczne oporowe

Zgrzewanie tarciowe jest również dość popularne. W tej metodzie temperatura powstaje na skutek tarcia powierzchni. Jeden element jest unieruchomiony, zaś drugi wprawiony jest w ruch obrotowy. Istotne jest zjawisko dyfundowania cząstek, a także pełzania. Energia przemienia się w ciepło. Powstaje odpowiednia plastyczność, a obiekty staja się unieruchomione. Zgrzewanie tarciowe to metoda stosunkowo nowa, a porównaniu do innych metod zgrzewania. Metoda ta jest wykorzystywana w produkcjach wysokonakładowych, tj. felgi aluminiowe, narzędzia, części samochodowe.