Czym jest wyciąg towarowy? 

Wyciąg towarowy jest dźwignicą, a dźwignica jest urządzeniem dźwigowo–transportowym. Służy do przemieszczania ładunków sposobem pionowym i poziomym. Przemieszczenia te mają niedużą odległość, a ruch jest przerywany. 

Wyciąg towarowy jako dźwignica jest platformą wykorzystywaną do transportowania ładunku prowadzonego po maszcie pochyłymi prowadnicami, celem umieszczenia go na wysokich poziomach budynków i ich stropach. 

Wyciąg towarowy

Maszt wyciągu towarowego, przymocowany do przenośnego podwozia, podobny jest do drabiny, dlatego całe urządzenie nazywa się potocznie drabiną lub skipem. 

Obsługiwanie wyciągu towarowego 

Korzystając z wyciągu towarowego ważne jest, aby przestrzegać konkretnych istotnych kwestii: 

 • sprawdzenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy, czy urządzenie zabezpieczające przed spadnięciem z platformy (z powodu zerwania się liny) działa tak, jak trzeba; 
 • nieprzekraczanie dozwolonego udźwigu; 
 • codzienna kontrola i zgłaszanie osobie nadzorującej w razie potrzeby usterek i uszkodzeń elementów maszyny; 
 • unikanie przebywania pod transportowanym ładunkiem; 
 • usunięcie ładunku przez osobę obsługującą, jeśli pomost transportowy z ładunkiem się zatrzyma; 
 • stosowanie specjalnych elementów ochronnych w postaci kasku/hełmu, rękawic czy obuwia; 
 • codzienna kontrola i zgłaszanie osobie nadzorującej w razie potrzeby usterek i uszkodzeń elementów maszyny; 
 • równomierne i bezpieczne załadowanie ładunku na platformie; 
 • kategoryczny zakaz transportu żywych istot na platformie; 
 • możliwość stałej swobodnej obserwacji elementu przejmującego obciążenie oraz platformy z zawartej na niej ładunkiem w czasie ruchu; 
 • zadbanie o to, aby przy pracy żadna osoba postronna, na przykład przechodzień, nie miał utrudnień w związku z poruszaniem się oraz by jego życie i zdrowie nie było zagrożone; 
 • zwracanie uwagi na prędkość wiatru; 
 • pozostawienie platformy na dole po zakończeniu pracy. 

Konserwacja wyciągu towarowego 

Osoba przejmująca działania konserwatorskie także jest operatorem. Zobowiązana jest do wykonania kontroli. Jej obowiązki to: 

 • sprawdzenie czy wyłącznik awaryjny działa jak należy i czy lina jest w dobrym stanie;  
 • wykonanie jazdy próbnej z pustym pomostem i sprawdzenie, czy cały tor jazdy wzdłuż segmentów szynowych jest wolny oraz jak działają wyłączniki krańcowe na górze, jak i na dole; 
 • co tydzień dbanie o: czyszczenie z zabrudzeń i utrzymywanie czystości obszaru roboczego wokół wyciągu i sprawdzenie jakości liny pod względem zużycia i korozji; 
 • co miesiąc dbanie o: nasmarowanie koła zębatego bębna wyciągu linowego, korzystając ze smarownicy i sprawdzenie czy łącznik zluzowania się liny porusza się swobodnie, 
 • co kwartał dbanie o: zdiagnozowanie czy urządzenie nie wykazuje oznak awarii przy właściwym funkcjonowaniu wszystkich zabezpieczeń oraz czy tabliczki informacyjne są czytelne i na swoich miejscach. 

Wyciągi towarowe są urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu 

Wyciągi towarowe są urządzeniami transportu bliskiego, czyli inaczej o zasięgu ograniczonym, zwykle lądowym, na przykład w obrębie placu budowy. Aby można było nimi swobodnie eksploatować, ich operatorzy mają obowiązek posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), zdobyte dzięki przeprowadzonemu przez niego komisyjnemu egzaminowi, odbytemu w specjalistycznej placówce z akredytacją. 

Konserwacja dźwignicy

Urząd Dozoru Technicznego jest krajowym organem prawnym, który działa lokalnie od ponad 100 lat w obszarze bezpieczeństwa związanym z urządzeniami technicznymi, opartymi na aktach prawnych, na przyklad ustawie z 21 grudnia 2000 r. i w Polsce. Istnieje ponad 9 filii terenowych UDT i ponad 20 biur. 

Warto jednak pamiętać, że wyciągi towarowe o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób, mają ustaloną formę dozoru uproszczonego – urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale konserwacja jest wymagana i nadal może nią przeprowadzić jedynie obsługa z uprawnieniami.