ERGON zaprasza na profesjonalne szkolenie z dostępu linowego do celów przemysłowych, spełniające standardy międzynarodowe. Zapewniamy, że nasze szkolenie jest zbieżne z normą BS 7985 (kodeks stosowania metod dostępu linowego dla celów przemysłowych).

Dlaczego warto zaufać właśnie nam?

ODK ERGON jest podmiotem kształcącym wysokiej klasy specjalistów z dziedzin technicznych. Istniejemy na rynku usług edukacyjnych nieprzerwanie od 25 lat. Wiedza zdobyta w tym czasie czyni nas ekspertami w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.

Nasz kurs dostępu linowego do celów przemysłowych, zgodny z normą BS 7985, to wysokojakościowy produkt szkoleniowy, angażujący zasoby takie jak:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra instruktorska,
 • pełna infrastruktura szkoleniowa,
 • kompetentni specjaliści ds. obsługi klienta na każdym etapie współpracy,
 • nowoczesne metody dydaktyczne oraz solidnie opracowane materiały szkoleniowe.

Efektywnie i fachowo kształcimy przyszłych alpinistów przemysłowych!

Na czym polega alpinizm przemysłowy?

Alpinizm przemysłowy dotyczy sytuacji, w której pracownik przeprowadza prace na wysokości, korzystając z metod dostępu linowego do celów przemysłowych. Podczas wykonywania pracy, znajduje się on na podwieszeniu i wykorzystuje jednocześnie dwie niezależne liny – roboczą i asekuracyjną. Ich użycie jest niezbędne do: ustalenia pozycji pracownika podczas pracy, wchodzenia i zjazdu ze stanowiska pracy oraz asekuracji.

W celu zapewnienia jak najbezpieczniejszych warunków do pracy na wysokości, stosuje się surowe procedury bezpieczeństwa oraz specjalistyczny sprzęt do ochrony przed upadkiem z wysokości. Z technik alpinistycznych korzysta się wtedy, kiedy zastosowanie innych metod (np. dostępu budowlanego) jest nieefektywne ekonomicznie, obciążone zbyt wysokim ryzykiem lub w przypadkach, gdy te techniki są jedynym możliwym rozwiązaniem wykonawczym. Co więcej, dostęp linowy jest metodą przyjazną dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania inwazyjnego sprzętu dostępowego.

Przyszły alpinista przemysłowy powinien cechować się doskonałą sprawnością fizyczną. Kluczowe dla tego zawodu jest także odpowiednie przeszkolenie, którego istotą jest powiązanie aspektów teoretycznych z intensywnym treningiem podczas zajęć praktycznych.

Jakie prace wykonuje osoba z uprawnieniami alpinistycznymi?

Osoba z uprawnieniami w zakresie dostępu linowego do celów przemysłowych, przebywając na wysokości, może wykonywać prace takie jak:

 • działania w obrębie słupów wysokiego napięcia, wież i masztów telekomunikacyjnych,
 • czynności przy renowacji zabytków,
 • czyszczenie powierzchni okiennych i elewacyjnych wieżowców,
 • usuwanie warstw śniegu i lodu z dachów lub innych elementów budynków,
 • prowadzenie prac wzmacniających na klifach przybrzeżnych,
 • czyszczenie, inspekcjonowanie i konserwacja platform na morzu,
 • montaż i remont konstrukcji żelbetonowych,
 • prace budowlane w obrębie inżynierii lądowej i wodnej,
 • wycinka drzew.

Kurs dostępu linowego do celów przemysłowych w ERGON

Nasz kurs odbywa się w oparciu o system, opracowany według najlepszych praktyk, z poszanowaniem dla wartości upowszechnianych przez organizacje, takie jak OTDL, IRATA czy SPRAT. Uwzględnia zarówno międzynarodowe, jak i krajowe regulacje prawne w obszarze prac wysokościowych, łącznie z normą PN-EN 12841. Program kursu obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie dostępu linowego na poziomie tożsamym z poziomem (levelem) P 1/ L 1 według klasyfikacji umiejętności OTDL, IRATA czy SPRAT.

W ramach części praktycznej zajęć, przeprowadzany jest trening umiejętności z wykorzystaniem specjalistycznych konstrukcji, stanowiących wyposażenie naszego ośrodka szkoleniowego. Podczas zajęć korzystamy z profesjonalnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, tj. systemy powstrzymywania spadania, szelki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, urządzenia samohamowne, liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości, linki bezpieczeństwa, przemysłowe hełmy ochronne. Kursanci uczą się użytkować zarówno tymczasowe, jak i trwałe systemy do asekuracji. Przeszkolenie odbywa się w warunkach ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Program szkolenia obejmuje:

 • system obsługi podwójnych lin: roboczej i asekuracyjnej,
 • przygotowanie stanowiska pracy i zaplanowanie czynności,
 • reguły dokonywania codziennej inspekcji sprzętu przed użyciem,
 • zasady konserwacji sprzętu,
 • ocena ryzyka pracy na wysokości,
 • zasady ewakuacji, auto-ratownictwo wysokościowe,
 • czynniki szkodliwe w pracy na wysokości,
 • aktualne normy i przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa na wysokości,
 • przepisy BHP obowiązujące w trakcie pracy.

Czas trwania szkolenia: 5 dni + 1 dzień egzaminu (łącznie 6 dni po 8 h dziennie).

W czasie zajęć koncentrujemy się na umiejętnościach praktycznych!

Certyfikat, stanowiący uprawnienia

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do prac na wysokości z dostępem linowym jest wydawany po zdaniu egzaminu. Zawiera on szczegółowy opis zdobytych uprawnień. Zgodnie ze standardem BS 7985 wydaje się go w języku polskim i angielskim. Certyfikat ma postać plastikowej karty z hologramem i wizerunkiem w języku angielskim oraz dokumentu papierowego, sporządzonego w formacie A4 z hologramem i wizerunkiem (polsko-angielski).

Uprawnienia są uznawane w kraju i za granicą.

Wymagania wobec słuchaczy

W celu zapisania się na kurs wysokościowy z dostępem linowym do celów przemysłowych, każda osoba powinna spełnić następujące wymagania formalne:

 • ukończony wiek 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • dobra sprawność fizyczna (w stopniu umożliwiającym pracę na wysokości),
 • przedłożenie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku/ w określonych warunkach.

Rozsądna cena kursu z dostępem linowym do celów przemysłowych

ERGON dba o wysoką jakość swoich kursów, ale nie zawyża cen! Nasze ceny pozostają więc konkurencyjne.

Dla grup zorganizowanych, przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty.

Gdyby pojawiały się pytania, zachęcamy do kontaktu. Nasi konsultanci ds. szkoleń udzielą wszelkich informacji, doradzą, a także pomogą w realizacji formalności.

Informacja o miejscu szkolenia

Szkolenia wysokościowe z zakresu dostępu linowego do celów przemysłowych odbywają się w obiekcie OSO – Ośrodek Szkolenia Operatorów, zlokalizowanym na warszawskim Ursusie na ul. Gierdziejewskiego 5/272A. Zajęcia praktyczne, w tym instruktaż i trening, są prowadzone w specjalnie przygotowanej hali szkoleniowej wyposażonej w wysokospecjalistyczny sprzęt m.in. marki PETZL na profesjonalnej konstrukcji H=12m x W 7m X L10m, która spełnia wymagania stawiane kursom realizowanym przez organizacje takie jak OTDL, IRATA czy SPRAT. Infrastruktura szkoleniowa obejmuje ponadto drabiny przemysłowe, podesty i kratownice oraz atestowane punkty do kotwienia (stałe punkty do asekuracji).

W ramach szkolenia organizator zapewnia posiłek i napoje.

Szkolenie z dostępu linowego do celów przemysłowych w ERGON – dlaczego warto?

Pracownicy z uprawnieniami w zakresie dostępu linowego do celów przemysłowych są poszukiwani przez pracodawców do wykonywania bardzo różnych prac, w takich miejscach jak: wieżowce, wysokie obiekty, zabytki, klify, platformy pływające i wiele innych. Nasze szkolenie wyposaża przyszłych alpinistów przemysłowych w wiedzę i umiejętności, niezbędne do bezpiecznej realizacji wykonywanych prac i podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach awaryjnych oraz solidnie przygotowuje do egzaminu.

Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z nami była satysfakcjonująca. Zapewniamy, że dbamy o wysoki poziom kształcenia oraz wygodę dla klienta na każdym etapie współpracy przy realizacji szkolenia.

Zapraszamy na nasz kurs dostępu linowego do celów przemysłowych! Realizujemy go według własnego systemu z uwzględnieniem najważniejszych dla branży wartości, czego wyrazem w ERGON są:

 • dbałość o wysokie standardy bezpieczeństwa w pracy na wysokości,
 • usprawnianie metod dostępu linowego,
 • rozwijanie kodeksu najlepszych praktyk,
 • doskonalenie kadr w obszarze dostępu linowego.

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia dla siebie lub myślisz o tym, aby mieli je Twoi pracownicy, zapraszamy do kontaktu. Wybierz właśnie