Opis palnika plazmowego.Przecinarka plazmowa czy palnik do cięcia – cięcie metalu jest częstym etapem wielu prac spawalniczych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w warsztacie, czy na placu budowy. Do dwóch najbardziej znanych często wykorzystywanych sposobów cięcia metalu należą cięcie plazmowe za pomocą przecinaka plazmowego oraz cięcie w typie tlenowo-gazowym z wykorzystaniem specjalistycznego palnika.  Oba systemy mają wady i zalety, więc wybór najlepszego zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim:

  • rodzaju i grubości ciętego metalu
  • miejsca, w którym wykonujemy swoją pracę
  • dostępnych źródeł energii
  • budżetu, jakim operujemy.

Palniki do cięcia stosunkowo przez długi okres były  wybierane do cięcia metali z uwagi na możliwość wykorzystania ich w warunkach niestacjonarnych.  Praca wyglądała w ten sposób, iż podpinało się odpowiedni palnik do butli i przystępowało do prac.. Jednakże, postęp w dziedzinie technologii sprawia, iż przecinarki plazmowe są coraz mniejsze i stopniowo zwiększa się ich mobilność.

Metoda cięcia gazowego jest najczęściej stosowaną metodą rozdzielania metali zwłaszcza nisko stopowych i niskowęglowych stali. Skuteczność metody zawdzięczamy konstrukcji palnika. Wydmuchuje tlen wcześniej spalając go w konkretnej proporcji z gazem palnym. Gazem palnym służącym do podgrzania najczęściej jest acetylen lub propan-butan. Cięcie acetylenowo- tlenowe daje nam bardzo wysoką temperaturę osiągalną w szybkim tempie. Jednak często biorąc pod uwagę oszczędność i brak konieczności szybkiego nagrzewania wykorzystuje się cięcie propanowo- tlenowe.

Cięcie plazmowe polega na wyrzucaniu oraz topieniu metalu ze szczeliny nacięcia. Wykonuje się go silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o bardzo dużej energii kinetycznej szerzącym między ciętym przedmiotem a elektrodą nietopliwą. Powoduje to jonizację sprężonego gazu a dzięki dużemu zagęszczeniu mocy powstaje strumień plazmy. Łuk plazmowy skupia dysza zamontowana w palniku. Jej ścianki są chłodzone i powodują zwężenie kolumny łuku. Cięcie plazmą wykorzystuje bardzo dużą temperaturę w jądrze łuku i wysoką prędkość strumienia plazmy. Najczęściej zastosowanym gazem plazmotwórczym jest powietrze a w maszynach o większych mocach używa się azotu, argonu, dwutlenku węgla, wodoru, mieszanki argonu z wodorem czy też argon z helem. Przy pomocy palnika plazmowego mamy możliwość cięcia materiałów wykonanych ze stali węglowych, aluminium i ich stopów oraz miedzi i żeliwa.

Opis palnika tlenowego.Cięcie plazmą wykorzystuje elektryczność wytwarzając niewiarygodnie wysoką energię cieplną która topi metal a strumień gazu plazmowego w bardzo szybki sposób wydmuchuje go. Natomiast cięcie palnikami paliwowo tlenowymi to proces polegający no wytworzeniu reakcji egzotermicznej z metalem podlegającym cięciu. Nie ma możliwości zajścia reakcji w przypadku metali niezależnych na przykład stali nierdzewnej lub aluminium.

Cięcie gazowo- tlenowe odnajduję swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba ucinania grubszych metali ze zwykłej stali Ze względu na niską cenę sprzętu, wielkie możliwości oraz tanią eksploatacje zakres zastosowania danej metody jest bardzo szeroki. Obejmuje między innymi pracę w warsztatach, dużych przedsiębiorstwach czy też gospodarstw przydomowych.