Szkolenia zawodowe UDT 

Zajęcia praktyczne z ładowarką teleskopową

Zapraszamy na szkolenia na uprawnienia UDT. Nasza firma organizuje kursy z obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB). Osoby, które chcą zostać operatorem lub konserwatorem takich maszyn muszą najpierw przystąpić do szkolenia przygotowującego w celu uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Taki rodzaj uprawnień zdobywa się przez zdanie egzaminu UDT, w momencie zaliczenia egzaminu osoby otrzymają dokument potwierdzający ich kwalifikacje do wykonywania prac z urządzeniami.  

Nasze szkolenia 

W naszym ośrodku szkoleniowym uczymy obsługi i konserwacji m.in.: 

  • wózków widłowych, 
  • podestów ruchomych (w tym podnośników koszowych i nożycowych), 
  • suwnic, 
  • wciągarek i wciągników, 
  • dźwigów HDS, 
  • ładowarek teleskopowych. 

Zakres urządzeń z których obsługi szkolimy jest dość obszerny. Prowadzimy naukę mającą na celu przygotować kursanta do zdania egzaminu UDT. 

W jaki sposób wygląda kurs na uprawnienia UDT? 

podnośnik koszowy na budowie

Kurs odbywa się stacjonarnie w naszym ośrodku szkoleniowym lub w siedzibie klienta. Prowadzimy wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z obsługi i/lub konserwacji. Wykłady teoretyczne mają przygotować uczestnika z zakresu wiedzy ogólnej na temat urządzenia, na które chce uzyskać uprawnienia. Wiedza praktyczna ma przygotować kursanta do pracy z urządzeniem. 

Nasi eksperci 

W naszym ośrodku szkoleniowym posiadamy najlepszych fachowców. Chcemy, aby każdy nasz kursant podchodzący do egzaminu, zaliczył go i zdobył kwalifikacje zawodowe. W tym celu, nasi fachowcy podchodzą do każdego uczestnika indywidualnie, aby zwiększyć poziom przekazywanej wiedzy. Nasz ośrodek szkoleniowy pomaga w kwestii wypełniania dokumentów niezbędnych do zapisania się na egzamin. 

Ile czasu trwa ważność kwalifikacji?

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10 lat 
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia   5 lat 
Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe i na pojazdach kolejowych  10 lat 
Podesty ruchome przejezdne 5 lat 
Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia  10 lat 
Wciągarki i wciągniki ogólnego i specjalnego przeznaczenia  5 lat 
Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 5 lat 
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 10 lat  
Dźwig HDS  10 lat 
Ładowarki teleskopowe 5 lat 

Kto może przystąpić do kursu? 

Kurs szkoleniowy z wózków widłowych

Do naszego kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają wykształcenie co najmniej podstawowe i posiadają orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy (dajemy skierowanie do przychodni). 

Rekrutację na nasze kursy prowadzimy poprzez kontakt telefoniczny. Podczas rozmowy poinformujemy Cię o terminie szkolenia, o tym czego możesz się spodziewać oraz jak będzie przebiegać szkolenie. Zapraszamy do kontaktu z nami! 

Pytania i odpowiedzi

Kto może zapisać się na nasz kurs?

Na szkolenie zapisać się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają orzeczenie lekarskie do wykonywania tego rodzaju pracy i posiadają przynajmniej wykształcenie podstawowe.  

Jakie są rodzaje urządzeń technicznych na które szkolimy?

Prowadzimy szkolenia dla osób, które chcą podjąć się bycia operatorem i/lub konserwatorem urządzeń UDT, a w szczególności tych maszyn należących do kategorii Urządzeń Transportu Bliskiego. Nasz kurs opiera się o urządzenia takie jak: wózki widłowe, suwnice, ładowarki teleskopowe, podesty ruchome (w tym nożycowe i koszowe), ładowarki teleskopowe, wciągniki i wciągarki oraz dźwigi HDS.