wyciąg statkuJednym z urządzeń transportu bliskiego, które służy do przemieszczania się ładunków w ograniczonym zasięgu, poziomie lub pionie, są wyciągi statków. Służą one do podnoszenia obiektów pływających.

Wyciągi statków są tak zwanymi wyciągami towarowymi. Termin ten oznacza dźwignice, która składa się z podstawy ładunkowej, przystosowaną do rozmieszczania towarów pod kątem przy pomocy cięgników które mogą być łańcuchowe lub linowe.

Wszystkie wyciągi towarowe (a tym samym wyciągi statków) podlegają dozorowi technicznemu. Dozór techniczny są to czynności odnotowane w ustawie w dniu 21 grudnia 2000 roku, która dotyczy dozoru technicznego. Mają one za cel zapewnić bezpieczeństwo działania oraz eksploatacji urządzeń technicznych. Urządzenia techniczne jakie podlegają Dozorowi Technicznemu zostały zanotowane w postanowieniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku.

Do urządzeń podlegających nadzorowi technicznemu, zaliczamy:

 • Żurawie
 • Wciągniki
 • Wyciągi statków
 • Podesty ruchome
 • Układnice
 • Suwnice
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • Schody i chodniki ruchome
 • Dźwigi osobowe i towarowe
 • Wózki podnośnikowe i jezdniowe

Oraz:

 • Szybkowary ciśnieniowe
 • ruchome pomosty
 • rurociągi
 • Układnice do torów
 • maszyny załadowcze
 • koleje linowe

Obsługa i eksploatacja wyciągów towarowych

Wyciągi towarowe powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz obsługiwane zgodnie z tym jakie jest ich przeznaczenie:

 • statek wraz z wyciągiem w stoczniAby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia, obsługujący tą maszynę ma obowiązek zapewnić serwis urządzenia zgodnie z tym co jest zapisane oraz wymagane w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku, w kwestii trybu oraz sposobu sprawdzania kwalifikacji potrzebnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i metody przedłużania okresu ważności certyfikatów. Przeglądy techniczne powinny być wykonywane w terminach jakie określa dyrektywa (załącznik nr 2 do rozporządzenia, dyrektywa Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku, dotycząca warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie modernizacji, eksploatacji oraz napraw transportu bliskiego) chyba że wytwórca określi inaczej.
 • Użytkownik maszyny ma za zadanie założyć i trzymać dziennik serwisu, gdzie konserwujący zapisuje wszystkie wykonywane czynności.
 • Każda maszyna obsługiwana przez użytkownika powinna posiadać dostępną instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji.

Za nim wyciąg towarowy zostanie dopuszczony do użytku, musi zostać dokonana jego rejestracja a osoba, która będzie go użytkować powinna uzyskać decyzje zezwalającą na eksploatacje, która jest wydana przez organ dozoru technicznego. Za nim właściwy organ wyda taką decyzję, dokonuje poniższych zadań:

 • Rozpoznaje urządzenie, sprawdza jak jest oznakowane oraz jego stan techniczny
 • Sprawdzane są wszystkie dokumenty i ich poprawność
 • Dokonuje badania odbiorczego u użytkownika
 • Sprawdza czy wyposażenie urządzenia jest zgodne z dokumentacją jaka została przedstawiona, na miejscu obsługi maszyny

Wyciągi statków stosowano przeważnie w Ameryce, Azji oraz czasem Afryce. W Europie nie rozpowszechniły się one aż tak bardzo (mimo zalet w porównaniu z innymi urządzeniami stoczniowymi). Do zalet wyciągów statków zaliczamy:

 • Zajmują mniej obszaru niż doki
 • Krótki czas podnoszenia statku
 • Platforma bez bocznych ścian
 • Łatwość remontów i konserwacji