O podestach ruchomych w skrócie

Podesty ruchome wykorzystujemy do prac budowlanych lub montażowych na wysokościach. Należą one do pojazdów, które mogą prowadzić tylko wykwalifikowane osoby, które posiadają uprawnienia UDT. Zdarzają się wypadki wiążące się ze złamaniem choćby jednej zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

podnośnik nożycowy w magazynie

Najczęstszymi wypadkami, które się zdarzają są:  

 • upadek z wysokości podczas przebywania na platformie roboczej,  
 • uszkodzenie budynków, słupów poprzez uderzenia w ich konstrukcje,   
 • porażenie prądem,  
 • uderzenie pochodzące z nieodpowiednio użytych materiałów.  

  
Pomimo naszej ostrożności, musimy też zadbać o odpowiednie warunki zewnętrzne do pracy na takim podeście oraz odpowiednio ocenić ryzyko wypadku. Taka ocena ma na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie, wszystkich czynników stanowiących zagrożenie dla pracowników podestów ruchomych oraz osób przebywających w pobliżu.  

Aby odpowiednio ocenić ryzyko, musimy wziąć pod uwagę takie rzeczy jak:  

 • dobór odpowiedniego podestu ruchomego,  
 • sprawdzenie maszyny: czy prawidłowo działa (przed rozpoczęciem pracy),  
 • sprawdzenie warunków pogodowych (jeśli praca uwzględnia przebywanie na otwartym powietrzu),  
 • przegląd placu budowy.  
podest ruchomy na placu budowy

Ocena ryzyka jest czynnością obowiązkową i musi być wykonywana przed rozpoczęciem pracy. Każde miejsce pracy jest inne i obejmuje odrębne warunki. Dlatego,  ważne jest, aby przeprowadzać ocenę ryzyka. Bez niej nie jesteśmy w stanie określić zagrożeń towarzyszących nam przy pracy w ściśle określonym otoczeniu. Przegląd placu budowy i ocena ryzyka są zadaniami, za które odpowiedzialny jest inspektor BHP lub kierownik budowy.  

Jednym z ważniejszych czynników, który pomoże nam uniknąć niebezpieczeństwa na placu budowy, jest wybranie odpowiedniego rodzaju podestu ruchomego, który jest przystosowany do wymagań pracy.   

Odpowiednie urządzenie jest korzystne zarówno dla strony realizującej zlecenie, jak i dla zleceniodawcy. W ten sposób możemy prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo mienia, a przede wszystkim, pracowników. Dlatego, tak ważnym aspektem prawidłowej pracy jest umiejętność odpowiedniego wyboru rodzaju podestu. Na co powinniśmy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji?   

podnośnik samochodowy na budowie

Do dokonania wyboru musimy wziąć pod uwagę takie aspekty jak:  

 • rodzaj wykonywanego zadania,  
 • otoczenie (czy miejsce realizowania zlecenia znajduje się na zewnątrz lub wewnątrz, rodzaj podłoża), 
 • jakie wysięgi boczne oraz wysokość boczna są wymagane,  wymiary podestu ruchomego i udźwig, który jest niezbędny do wykonania zleconej pracy,  
 • liczba pracowników, którzy są potrzebni do wykonywania zadania z platformy,  
 • obecność i rodzaj przeszkód występujących na podłożu lub na wysokości w pobliżu platformy.  

Branie tych elementów pod uwagę, pomoże zrealizować zadanie w jak najbardziej optymalny sposób. Zminimalizuje także szanse na uszkodzenie sprzętu czy konstrukcji znajdujących się w pobliżu platformy roboczej.   

Pytania i odpowiedzi

Czy ocena ryzyka jest obowiązkową czynnością przed rozpoczęciem pracy na podeście? 

Tak, ocena ryzyka jest obowiązkową czynnością. Pozwala ona na wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia, a także zapewnia bezpieczeństwo pracownikom.

Czy pracując na podestach ruchomych, jest duża szansa na zagrożenie życia?

Praca na podestach ruchomych może być groźna dla zdrowia lub życia jedynie, jeśli pracownicy nie przestrzegają zasad BHP.

Jakie są najczęstsze wypadki w pracach z podnośnikami?

Przy pracy związanej z obsługą podestów ruchomych najczęściej dochodzi do upadków z dużej wysokości, rażenia prądem czy uderzeń spowodowanych używanymi materiałami. Przy pracy związanej z obsługą podestów ruchomych najczęściej dochodzi do upadków z dużej wysokości, rażenia prądem czy uderzeń spowodowanych używanymi materiałami.