Widlaki w magazynach 

Najczęściej wózki widłowe użytkowane są na magazynach. Charakteryzują się one zamieszczonymi z przodu widłami, które umożliwiają podnoszenie i przewożenie palet. Są zatem niezbędne w asortymencie każdego dobrze zorganizowanego magazynu. Wiele firm wciąż poszukuje pracowników z uprawnieniami na prowadzenie i konserwację wózków widłowych.  

Podstawowa budowa 

budowa pojazdów podnośnikowych

Obecnie produkowane są trzy rodzaje wózków widłowych: elektryczne, spalinowe i gazowe. Urządzenia te składają się z: 

  • układu podnoszenia wyposażonego w maszt, który może mieć nawet kilkanaście metrów; 
  • wideł pozwalających podnosić towary na paletach; 
  • płyty czołowej, do której przymocowany jest maszt i widły; 
  • ramy bezpieczeństwa; 
  • układu sterowania, który wyróżnia się zamieszczoną przy kierownicy i pedałach, dźwignią. Na prawidłowe działanie wózka widłowego składa się kilka układów, które znane są z innych pojazdów, a także m.in. układ podnoszenia czy przeniesienia napędu. 

Wyróżnia się następujące rodzaje wózków widłowych: 

Podział wózków widłowych 
Systemowe Używane na magazynach, ponieważ cechuje je niewielki ciężar i zwrotność. 
Podnośnikowe Stosowane do przewożenia ładunków o większej masie. 
Podwieszane Umożliwiają transport razem z towarami. 
Boczne Odpowiednie do przenoszenia towarów o nietypowych wymiarach oraz do stosowania w mniejszych pomieszczeniach, gdzie nie ma dużych możliwości manewru. 
Przeciwwybuchowe Stworzone do transportu niebezpiecznych materiałów. 
Podnośnikowe  (wysokiego składowania) Mają dłuższe maszty, pozwalające składować materiały na wyższych wysokościach.   
Bramowe Ich rama ma kształt bramy i obejmuje transportowany towar. 

Zastosowanie pojazdów podnośnikowych elektrycznych 

Obecnie maszyny te wspierają również pracę m.in. w hydraulice, rolnictwie, przemyśle spożywczym, sądownictwie, a nawet na lotnisku. Zatem wózki widłowe mają szersze zastosowanie niż tylko w centrach logistycznych, fabrykach, zakładach produkcyjnych czy na magazynach sklepowych. 

Uprawnienia niezbędne do obsługi 

By móc użytkować wózki widłowe należy: 

  • ukończyć szkolenie zawodowe na operatora wózków widłowych; 
  • zdać egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT. 
typy wózków widłowych

Na specjalistycznym kursie na operatora wózków kandydat uczy się wszystkiego od podstaw. Najczęściej, kursy dzielą się na część teoretyczną – przygotowującą m.in. z zakresu budowy urządzeń, zasad BHP czy prawidłowej eksploatacji oraz część praktyczną, czyli ćwiczeń z obsługi wózka.  

Po takim szkoleniu kandydat na operatora zdaje egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Uzyskane kwalifikacje UDT na wózki widłowe ważne są 10 lub 5 lat, w zależności od rodzaju (na operatora lub konserwatora). 

Uprawnienia dzielą się zatem następująco: 

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważność: 10 lat; 
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawniający również do obsługi wszystkich pozostałych wózków z mechanicznym napędem podnoszenia) – ważność: 5 lat.  

Pytania i odpowiedzi

Z czego składa się wózek widłowy?

Każdy wózek widłowy wyposażony jest w układ podnoszenia, widły, płytę czołową, kabinę i ramę bezpieczeństwa. Dodatkowo może posiadać wymienny osprzęt, tj. chwytaki, przesuw boczny, uchwyty czy obrotnicę.  

Jakie są rodzaje pojazdów podnośnikowych?

Ze względu na budowę wyróżniamy wózki widłowe systemowe, podnośnikowe, podwieszane boczne, przeciwwybuchowe i bramowe. Ze względu na napęd dzielimy je na: elektryczne, spalinowe i ręczne.