Kompleksowy serwis urządzeń dźwigowych 

dźwig samochodowy na budowie

Firma ERGON oferuje kompleksowy zakres usług konserwacyjnych i serwisowych urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Dzięki naszym specjalistom, przegląd Twoich maszyn odbędzie się szybko, sprawnie i profesjonalnie. Maszyny sprawdzamy pod kątem wszelkich usterek, oferujemy skuteczne ich usunięcie oraz wykonujemy rutynowe przeglądy kontrolne wymagane przez UDT. Skorzystanie z naszych usług to gwarancja szybkiego przeprowadzenia wszelkich czynności serwisowych.  

Urządzenia podlegające UDT 

Urządzeniami UDT nazywa się sprzęty podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Zalicza się do nich głównie urządzenia wykorzystywane przy specjalistycznych pracach związanych z takimi branżami jak infrastruktura, handel czy transport. Innymi słowy jest to wszelkiego rodzaju tak zwany sprzęt ciężki. Są to urządzenia, które przede wszystkim wymagają przeszkolenia do ich obsługi. Szkolenie takie musi być zakończone egzaminem przed komisją UDT.

Kategorie urządzeń, którymi zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego, to: 

 • urządzenia transportu bliskiego, 
 • urządzenia do odzyskiwania par paliwa, 
 • urządzenia bezciśnieniowe, 
 • urządzenia ciśnieniowe. 

Jednym z najważniejszych wymogów UDT jest rutynowa kontrola stanu technicznego podlegających mu maszyn. 

naprawa suwnicy w warsztacie

Przegląd i konserwacja 

W naszej firmie zajmujemy się czynnościami konserwacyjnymi urządzeń głównie z kategorii transportu bliskiego. Zaliczają się do nich: 

 • podesty ruchome (nożycowe i koszowe), 
 • suwnice, 
 • żurawie HDS, 
 • ładowarki teleskopowe,  
 • wózki widłowe, 
 • dźwigi i dźwigniki,
 • windy przemysłowe. 

Urządzenia te znajdują się w grupie szczególnego ryzyka wystąpienia usterek. Regularne sprawdzanie stanu technicznego zapewnia więc podtrzymanie ich sprawności i wydłuża czas dalszej eksploatacji. Jest to też ważne ze względu na zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas pracy. Czynności konserwacyjne zapobiegają więc awariom i pozwalają na odpowiednio wczesne ich wykrycie i usunięcie, co w rezultacie zapewnia podtrzymanie ciągłości pracy. 

Zasady konserwacji urządzeń UDT 

Aktualne przepisy wyraźnie stwierdzają, że urządzenia zaliczane do wyżej wymienionych kategorii muszą być regularnie kontrolowane i poddawane kompleksowemu serwisowi oraz konserwacji. Właściciele tego typu sprzętu mają zatem obowiązek we właściwym terminie poddać go sprawdzeniu. Niespełnienie tego kryterium skutkować może karą finansową nałożoną przez UDT. W celu potwierdzenia, że odpowiednia kontrola miała miejsce, urząd wydaje specjalne dokumenty, po których otrzymaniu dalsza eksploatacja sprzętu może dalej się odbywać. ERGON zapewnia przejście przez cały ten proces sprawnie i szybko.    

dźwig od suwnicy

Czynności konserwacyjne 

Nasz zestaw usług konserwacyjnych zawiera między innymi: 

 • wykrywanie i usuwanie wszelkich usterek, 
 • sprawdzenie działania wszelkich podzespołów odpowiedzialnych za dalszą bezpieczną obsługę sprzętu, 
 • diagnostykę układu sterowania i układów hydraulicznych, 
 • tworzenie i udostępnianie szczegółowej dokumentacji z przeglądu urządzenia. 

Serwis w całej Polsce

Nasza firma od lat oferuje usługi serwisowe urządzeń UDT. Posiadamy mobilnych serwisantów, którzy są w stanie przeprowadzić wszelkie prace serwisowe na terenie całego kraju.

Pytania i odpowiedzi

Czy przeglądy okresowe maszyn dźwigowych są obowiązkowe?

Tak, Urząd Dozoru Technicznego wymaga okresowych przeglądów wszystkich zarejestrowanych urządzeń. W przeciwnym wypadku nakłada karę administracyjną.

Jakie urządzenia serwisujecie?

Nasz serwis obejmuje m.in. wózki widłowe, dźwigi HDS, ładowarki teleskopowe, suwnice, podesty ruchome oraz windy przemysłowe.