Kurs z obsługi sprężarki

Firma ERGON oferuje kurs w zakresie obsługi sprężarki. Dzięki naszej firmie dowiesz się jak w bezpieczny i sprawny sposób obsługiwać sprężarkę. Pod okiem naszej kadry szkoleniowej możesz nabyć widzę dotyczącą eksploatacji i konserwacji instalacji sprzężonego powietrza każdego rodzaju. 

Dlaczego potrzebujemy pozwolenia na sprężarkę? 

sprężarka przemysłowa

Sprężarki, kompresory, ssawy, dmuchawy i inne instalacje sprzężonego powietrza to urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu. Specjalistyczne kompresory znaleźć można praktycznie w każdym warsztacie samochodowym. Kompresory mają swoje miejsce nie tylko u mechanika, można je znaleźć zasadniczo wszędzie tam, gdzie potrzebne jest sprężone powietrze. Instalacje powietrza sprężonego stosuje się także w malowaniu ciśnieniowym czy przy obsłudze jakichkolwiek narzędzi pneumatycznych.  

We wszystkich tych przypadkach swoją pracę znajdzie instalator i konserwator instalacji sprężonego powietrza. Dlatego też warto rozważyć zrobienie kursu nadającego pozwolenia na sprężarkę. 

Jak wygląda kurs na sprężarkę? 

Sprężarki zaliczają się w Polsce do urządzeń objętych dozorem technicznym. Znaczy to, że do ich obsługi należy posiadać odpowiednie uprawnienia, nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, należy najpierw zaliczyć kurs i ukończyć z pozytywnym wynikiem egzamin końcowy przed komisją UDT. 

Szkolenie na sprężarkę składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci otrzymują w formie wykładów informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i prowadzenia konserwacji urządzenia. Tematy poruszane na kursie na sprężarkę w firmie ERGON to m. in.:  

 • Akty prawne regulujące eksploatacje i konserwacje instalacji sprzężonego powietrza, 
 • Rodzaje sprężarek i zasady ich działania, 
 • Rozpoczynanie i kończenie pracy ze sprężarką, 
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej przy konserwacji sprężarki, 
 • Wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych wynikające z przepisów UDT, 
 • Regulacja wydajności sprężarek, 
 • Automatyczna regulacja ciśnienia, 
 • Przepisy w zakresie BHP. 

Następnie w części praktycznej kursanci mogą przećwiczyć nabytą wiedzę w kontrolowanym środowisku. Osoby biorące udział w szkoleniu mają tutaj okazję zapoznać się ze specyfikacjami sprężarki i sprzętu potrzebnego do jej odpowiedniej konserwacji. W ramach swoich szkoleń, firma ERGON zapewnia wszystkim kursantom dostęp do urządzeń specjalnie przystosowanych do tego typu ćwiczeń. Dzięki temu osoby biorące udział w kursach naszej firmy mogą podejść do końcowego egzaminu z pewnością zaliczenia go. 

pracownik obsługujący sprężarkę

Egzamin, podobnie do samego kursu na sprężarkę, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci muszą odpowiedź na szereg pytań otwartych i zamkniętych potwierdzających ich znajomość zasad bezpiecznego korzystania ze sprężarki. Następnie w części praktycznej osoby zdające egzamin muszą wykonać poprawnie przed komisją wyznaczoną przez UDT szereg czynności związanych z konserwacją i eksploatacją instalacji sprężonego powietrza. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z obu części egzaminu otrzymują uprawnienia na sprężarkę. 

Data ważności uprawnień na sprężarkę wydawanych przez UDT wynosi 5 lat. Po tym okresie należy ponownie zdać egzamin z pozytywnym wynikiem, aby odnowić swoje uprawnienia.  

Ile trwa szkolenie na sprężarkę? 

Długość kursu na sprężarkę zależy od wielu czynników. Najważniejszy jest tutaj poziom doświadczenia każdego kursanta. Nasza firma oferuje kursy na sprężarkę zarówno dla osób bez doświadczenia jak i tych, którzy chcą jedynie odświeżyć nabyte wcześniej uprawnienia. W przypadku osób uczących się od początku długość takiego kursu może wynieść nawet kilkadziesiąt godzin. Dla osób odnawiających jedynie wcześniej nabyte pozwolenie firma ERGOB oferuje ekspresowe kursy, trwające jeden dzień i kończące się jeszcze tego samego dnia egzaminem. 

Terminy kursów w firmie ERGON również są zmienne. W przypadku kursów otwartych są one organizowane regularnie w ciągu całego roku. Osoby chętne sprawdzić terminy szkoleń otwartych zapraszamy na naszą stronę internetową. 

Poza standardowymi szkoleniami odbywającymi się w dni robocze nasza firma oferuje także szereg kursów odbywających się w innych terminach, jak kursy weekendowe czy wieczorowe, przeznaczone specjalnie dla osób pracujących bądź studiujących w trybie dziennym. Dzięki kursom w firmie ERGON każdy może poszerzyć swoje predyspozycje zawodowe. 

sprężarka w trakcie pracy

Gdzie odbywają się kursy na sprężarkę? 

Siedziba firmy ERGON znajduje się w Warszawie. Tam też prowadzone są kursy na sprężarkę. Nasza firma ma jednak swoje oddziały w całej Polsce, dodatkowo nasi szkoleniowcy mogą dojechać na szkolenie do indywidualnych klientów.  

Część teoretyczna kursu może dodatkowo odbywać się za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej firmy ERGON. W przypadku niektórych kursów istnieje możliwość przeprowadzenia całego szkolenia, włącznie z egzaminem, zdalnie. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę. 

Kto może wziąć udział w kursie na sprężarkę? 

W szkoleniu na sprężarkę prowadzonym przez firmę ERGON może wziąć udział praktycznie każdy. Wystarczy spełniać zestaw podstawowych warunków: 

 • Ukończone 18 lat 
 • Wykształcenie przynajmniej podstawowe 
 • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy z instalacjami sprężonego powietrza 

Nasza firma oferuje zarówno kursy otwarte, dostępne dla każdego oraz kursy prywatne, przeznaczone dla firm chętnych poszerzyć kompetencje zawodowe swoich pracowników. 

W przypadku kursów otwartych cena i ich długość zależy od poziomu kursu i jego długości. Osoby chętne zapisać się na kurs otwarty na sprężarkę w firmie ERGON zachęcamy do zapoznania się z terminarzem na naszej stronie. 

Osoby chętne zapisać pracowników swojej firmy na szkolenie na sprężarkę w zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami. Cena czy długość kursu zależy od wielu detali takich jak ilość kursantów czy miejsce kursu, ceny dla firm korzystających z usług są zawsze obliczane indywidualnie. Dodatkowo firmy podejmujące dłuższą współpracę z firmą ERGON mogą liczyć na preferencyjne stawki.