Platformy nożycowe

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza na kurs na platformy nożycowe. Dzięki naszym kursom można zdobyć kluczowe uprawnienia UDT, aby obsługiwać platformy nożycowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i normami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Bardzo często na placach budów oraz przy pracach montażowych stosowane są platformy nożycowe, kursy są zatem znakomitą inwestycją zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Do obsługi tego typu urządzenia niezbędne jest zakończenie kursu i uzyskanie uprawnień UDT I P.

Nasze kursy na platformy nożycowe obejmują szeroki zakres informacji teoretycznych, które prezentują najważniejsze dane na temat budowy platform nożycowych i innych podestów ruchomych, ich obsługi, konserwacji, przepisów BHP oraz przepisów dozoru technicznego. Także nasze szkolenie włącza zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy zaznajamiają się z urządzeniem i uczą się ich prawidłowej obsługi zgodnie z przepisami. W naszym Ośrodku zatrudniamy wyłącznie specjalistów, dlatego gwarantujemy najwyższą jakość kształcenia, aby późniejsze zdobycie uprawnień UDT nie stanowiło żadnego problemu.

Zastosowanie
Platformy nożycowe czy też podnośniki nożycowe to urządzenia zaliczane do podestów ruchomych. Są to podesty wolnobieżne, które są przeznaczone do podnoszenia na określoną wysokość osób, wyposażenia oraz materiałów. Aby je obsługiwać, pracownik musi posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Obecnie w różnego typu pracach są stosowane platformy nożycowe – szkolenia są niezbędne do tego, aby móc je obsługiwać fachowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Platformy nożycowe są często wykorzystywane na budowach, przy pracach wykończeniowych, instalacyjnych, pracach dekoratorskich, czyścicielskich. Oprócz branży budowlanej, urządzenia są stosowane w sektorze reklamowym. Pracownik, który nie posiada uprawnień, nie może zgodnie z przepisami prawa brać udziału w pracach.

Cel szkolenia
Do szkolenia mogą podejść osoby, które mają ukończone 18 lat, co najmniej wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik może podejść do egzaminu UDT. Po jego pozytywnym zdaniu otrzymuje stosowny dokument potwierdzający jego wiedzę i umiejętności do obsługi platform nożycowych. Są to urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, dlatego zanim w pracach zaczną być stosowane platformy nożycowe, uprawnienia muszą uzyskać wszyscy pracownicy przydzieleni do ich stosowania.

W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON przeszkoliliśmy już tysiące pracowników, dlatego gwarantujemy zawsze najwyższej jakości obsługę bazującą na naszym doświadczeniu i profesjonalizmie. Szkolenia możemy wykonać także w dowolnie wskazanym przez zleceniodawcę miejscu i dogodnym terminie. Dla większych grup mamy korzystne rabaty.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej!