Szkolenia zawodowe z ERGON

Firma ERGON od wielu lat przeprowadza szkolenia z zakresu uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych. Jeżeli twoim celem jest praca na stanowisku powiązanym z elektryką, energetyką i sieciami cieplnymi albo z urządzeniami gazowymi to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Uzyskasz nowe kwalifikacje, dzięki którym zdobędziesz więcej możliwości na awans, lepszą pracę lub podwyżkę. Również, gdy pragniesz samodzielnie rozwiązywać drobne problemy z elektryką we własnym domu, to szkolenie u nas jest dobrym wyborem. 

pracownicy w kaskach

Czym są uprawnienia SEP? 

Są to uprawnienia, które można uzyskać po uczestnictwie na szkoleniach i pozytywnym zaliczeniu egzaminów. Należą do najczęściej wymaganych kompetencji na stanowisku elektryka, specjalisty od energetyki czy sieci gazowych. Przyznaje się je dla dwóch rodzajów realizowanych czynności: 

 • D – prace związane z dozorem instalacji, a także urządzeń, sieci gazowych i elektroenergetycznych, 
 • E – prace związane z eksploatacją instalacji, a także urządzeń, sieci gazowych i elektroenergetycznych 

Uprawnienia SEP można podzielić na trzy grupy: 

 • G1 – kursy elektryczne, 
 • G2 kursy energetyczne, 
 • G3 – kursy gazowe. 

SEP G1 – Kurs elektryczny 

Jest to szkolenie dedykowane osobom, które w swojej pracy będą odpowiedzialne za nadzór i wykorzystywanie instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Nauczą się montować urządzenia, które produkują, przemieniają, przesyłają i wykorzystują energię elektryczną. Będą potrafili przeprowadzać pomiary kontrolne, zabezpieczać i naprawiać m.in.: 

 • urządzenia służące do elektrolizy, 
 • sieci trakcyjne, 
 • elektryczne oświetlenia uliczne, 
 • instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, których napięcie nie przekracza 1kV, 
 • aparatury służące do ochrony granic i stosowane w celach ratowniczo-gaśniczych, 
 • urządzenia wytwarzające prąd, które są podłączone do państwowej sieci elektroenergetycznej, 
 • zespoły wytwarzające prąd o mocy ponad 50kW, 
 • urządzenia elektrotermiczne, 
 • urządzenia mające zastosowanie w uzbrojeniu wojskowym, 
 • aparatury pozwalające na automatyczną regulację. 

SEP G2 – Kurs energetyczny 

Jest dedykowany dla osób, które w swojej pracy będą odpowiedzialne za nadzór i wykorzystywanie instalacji, urządzeń i sieci cieplnych. Nauczą się montować urządzenia, które produkują, przemieniają, przesyłają i wykorzystują ciepło. Będą potrafili przeprowadzać pomiary kontrolne, zabezpieczać i naprawiać m.in.: 

elektryk w stroju roboczym
 • piece stosowane w przemyśle o mocy ponad 50 kW, 
 • urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne o mocy ponad 50kW, 
 • turbiny wodne i parowe o mocy ponad 50kW z uwzględnieniem aparatur pomocniczych, 
 • urządzenia mające zastosowanie w uzbrojeniu wojskowym, 
 • aparatury służące do ochrony granic i stosowane w celach ratowniczo-gaśniczych, 
 • kotły gazowe, wodne, płynne i parowe o mocy większej niż 50 kW z uwzględnieniem aparatur pomocniczych, 
 • sprężarki o mocy ponad 20 kW, 
 • instalacje gazów technicznych i sprężonego powietrza, 
 • ssawy, pompy, dmuchawy i wentylatory o mocy powyżej 50kW, 
 • urządzenia służące do gromadzenia, wyładowywania i przechowywania paliw o masie przekraczającej 100 Mg. 

SEP G3 – Kurs gazowy 

Jest to szkolenie dedykowane osobom, które w swojej pracy będą odpowiedzialne za nadzór i wykorzystywanie instalacji, urządzeń i sieci gazowych. Nauczą się montować urządzenia, które produkują, przemieniają, przesyłają i wykorzystują gaz. Będą potrafili przeprowadzać pomiary kontrolne, zabezpieczać i naprawiać m.in.: 

 • odbiorniki paliw gazowych stosowane w przemyśle o mocy przekraczającej 50 kW, 
 • stacje gazowe, tłocznie gazu i gazociągi posiadające ciśnienie przekraczające 0,5 MPa, 
 • aparatury pozwalająca na przechowywanie paliw gazowych, 
 • stacje gazowe, punkty redukcyjne i gazociągi posiadające ciśnienie o wartości maksymalnie 0,5 MPa, 
 • urządzenia służące do przekształcania gazu ziemnego, 
 • instalacje i urządzenia gazowe, 
 • turbiny gazowe, 
 • urządzenie pozwalające na zrobienie pomiaru, badanie i kierowanie instalacją, siecią czy daną aparaturą, 
 • urządzenia wytwarzające paliwa gazowe, 
 • aparatury służące do sprężania powietrza. 

Wymagania dla kursantów 

Osoby, których celem jest uzyskanie uprawnień SEP, powinny spełnić tylko dwa wymogi: 

 • mieć co najmniej 18 lat, 
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie. 

Forma kursu 

Część teoretyczna kursu na G1, G2 lub G3 może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Część praktyczna odbywa się stacjonarnie w naszych ośrodkach szkoleniowych lub w siedzibie firmy zleceniodawcy. 

Egzamin 

Po szkoleniu trzeba uiścić opłatę i złożyć podanie o przeprowadzenie egzaminu, pamiętając o wypełnieniu wszystkich potrzebnych danych. Egzamin odbywa się w formie ustnej i można uzyskać wynik pozytywny lub negatywny. Nie dostaje się oceny z egzaminu. 

Po zaliczeniu egzaminu, komisja w czasie do 14 dni przekaże nam świadectwo potwierdzające nasze nowe kwalifikacje. 

W przypadku wyniku negatywnego, można spróbować ponownie podejść do egzaminu, nie zapominając, by jeszcze raz złożyć podanie i uiścić opłatę. 

Cena 

Koszt kursu jest ustalany na podstawie wielkości grupy, im jest ona większa, to cena staje się bardziej atrakcyjna. 

elektryk podłącza kable

Miejsce szkolenia  

Kursy odbywają się w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz innych placówkach znajdujących się w wielu miastach na terenie Polski. Dodatkowo oferujemy opcję szkolenia z dojazdem do klienta. 

Ważność uprawnień 

Wszystkie uprawnienia obowiązują na okres 5 lat, od pomyślnego zdania egzaminu. 

W celu poznania dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP dzielą się na trzy grupy: G1 – kurs elektryczny, G2 – kurs energetyczny, G3 – kurs gazowy. 

Czy każdy może wziąć udział w kursie na uprawnienia SEP?

Trzeba być osobą pełnoletnią i ukończyć co najmniej szkołę podstawową.