obowiązki palacza

ERGON-Zentrum für Personalverbesserung zaprasza do zapisów na szkolenie palacza kotłów i pieców centralnego ogrzewania z kategorii G2. Zajmujemy się profesjonalnym i kompleksowym przygotowaniem do zawodu oraz pozytywnego zdania egzaminu państwowego. Jeśli chcesz pracować z instalacjami, sieciami i urządzeniami cieplnymi, musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Osoba posiadająca Anrechte palacza CO ma wiele opcji zatrudnienia i może pracować między innymi na stanowisku palacza gazowych kotłów centralnego ogrzewania, operatora kotłów parowych, palacza wodnych rusztowych kotłów CO i na wielu innych. 

Zweck des Kurses 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło lub pragną rozpocząć pracę na stanowisku palacza CO. Kurs oferowany przez ERGON zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kotłów oraz egzaminu kwalifikacyjnego, by uzyskać uprawnienia eksploatacji i dozoru poszczególnych rodzajów kotłów.   

Durch den Kurs erworbene Kenntnisse 

Kursanci w trakcie szkolenia poznają przepisy o dozorze technicznym, organizacji pracy przy urządzeniach cieplnych, techniki cieplne, obowiązki palacza CO, rodzaje i metody eksploatacji kotłów i pieców, typy używanych paliw oraz zasady bezpieczeństwa. Ponadto w trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak: 

dozór techniczny
 • przepisy ogólne oraz informacje o dozorze technicznym, 
 • Organisation des Arbeitsplatzes unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen, 
 • obowiązki palacza kotłów i pieców CO, 
 • Wege, um die Kessel in ständiger Betriebsbereitschaft zu halten, 
 • schematy kotłowni CO, 
 • obsługa aparatury kontrolno–pomiarowej, 
 • Netze und thermische Anlagen, 
 • die Dampf- und Heißwasseranlagen in der Industrie, 
 • Regeln GESUNDHEIT UND SICHERHEIT na stanowisku palacza kotłów CO. 

Preis der Ausbildung 

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz atrakcyjne ceny. Koszt szkolenia grupowego dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości kursu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania. 

Ort der Ausbildung 

Die Wärmeschulungen finden in Warschau und in unseren Niederlassungen im ganzen Land statt. Für organisierte Gruppen bieten wir auch Schulungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit an - in diesem Fall reisen wir nach Absprache zum Kunden.   

Anforderungen 

egzamin SEP

Szkolenie palacza kotłów CO dedykowane jest osobom, które potrzebują nabyć umiejętności w pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi przy nadzorze albo eksploatacji. Aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia G2, należy spełnić trzy warunki: mieć ukończone 18 lat, co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwskazań do pracy na tym stanowisku.   

Berechtigungen 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę przed komisją kwalifikacyjną SEP lub PSE, SIMP, SITPS. Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem certyfikatu poświadczającego uzyskane uprawnienia. Są one ważne przez 5 lat.   

Zadania palacza kotłów CO 

Zajęcie to polega na obsłudze i stałym nadzorze różnego rodzaju kotłów w zależności od paliwa używanego do zasilania. Palacz wykonuje swoje obowiązki przestrzegając instrukcji obsługi danego urządzenia, armatury i urządzeń pomocniczych oraz instrukcji eksploatacji kotłowni. Sposób wykonywania pracy na tym stanowisku oraz obowiązki są uzależnione od typu kotła.   

Typ des Kessels Stellenbeschreibung Art der Durchführung 
Gasheizkessel Der Brenner des Gaskessels startet, überwacht und steuert den Kessel, schaltet die Brenner ein, kontrolliert die Temperatur und überwacht den Verbrennungsprozess. Aufrechterhaltung der ständigen Betriebsbereitschaft der Heizkessel; 
Zündung der Brenner; 
sprawdzanie i odczytywanie wskazań aparatury kontrolno–pomiarowej; 
Steuern und Überwachen der Inbetriebnahme und des Betriebs von gasbefeuerten Zentralheizungskesseln und Brennstoffversorgungsanlagen; 
Druck- und Temperaturüberwachung; 
Zugabe von Stoffen für die Regeneration des Bettes in Wasserenthärtungsanlagen; 
Einstellung der Armaturen und des Gasweges des Heizkessels; 
Filter, Abgasrohre und Wärmeaustauschflächen sauber halten. 
Dampfkessel Der Dampferzeuger transportiert die Brennstoffmasse zu den Trichtern, hydriert die Kessel und Roste und zündet das Feuer im Feuerraum an. Zu seinen Aufgaben gehört auch das Spülen und Entlüften der Kessel. um eine ordnungsgemäße Verbrennung und Rauchgasabsaugung durchzuführen; 
Aufrechterhaltung der ständigen Betriebsbereitschaft der Heizkessel; 
Inbetriebnahme von Dampfkesseln und Beaufsichtigung des Betriebs von Brennstoffversorgungssystemen; 
Überwachung von Druck-, Temperatur- und Luftzugmessern; 
Auswahl der optimalen Betriebsparameter des Kessels. 

Warto szkolić się z nami, ponieważ:

 • wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Vorbereitung von Betreibern thermischer Anlagen; 
 • Das Ausbildungspersonal setzt sich aus Fachleuten und qualifizierten Mitarbeitern aus großen Unternehmen zusammen, die Wärmenetze einsetzen; 
 • wir konzentrieren uns auf praktische Fähigkeiten. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, Bitte kontaktieren Sie uns – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! 

kursy ERGON