Kwalifikacje zawodowe UDT, TDT i WDT 

Nasza firma szkoleniowa organizuje kursy i szkolenia dla operatorów i konserwatorów, które są zakończone egzaminem na UDT-Ansprüche, WDT i TDT.   

W Polsce dozorem technicznym zajmują się 3 jednostki  

maszyny budowla
 • UDT – Urząd Dozoru Technicznego  
 • WDT – Wojskowy Dozór Techniczny  
 • TDT– Transportowy Dozór Techniczny 

Urząd Dozoru Technicznego   

UDT zajmuje się urządzeniami technicznymi, to znaczy urządzeniami używanymi podczas prac budowlanych i magazynowych. 

Zakres działań UDT obejmuje

 • Sprawdzanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi.
 • Tworzenie projektów warunków dozoru technicznego oraz norm opisujących zasady bezpiecznego działania urządzeń technicznych.   
 • Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących dozoru technicznego.  
 • Uznawanie laboratoriów prowadzących badania urządzeń technicznych.  
 • Wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego.
 • Wydawanie i kontrola kwalifikacji osób, które produkują, budują, naprawiają, modernizują, obsługują i konserwują urządzenia techniczne. 

Do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu przez UDT zalicza się:  

 • dźwignice linotorowe,  
 • układarki,   
 • koleje linowe,
 • podesty ruchome,  
 • dźwigi (hydrauliczne, budowlane, samochodowe),  
 • walce,    
 • wyciągi towarowe,  
 • Gabelstapler,  
 • układnice,  
 • schody ruchome,   
 • połączenia kołnierzowe,  
 • HDS-Kräne,  
 • Schiffshebewerke, 
 • koparki,   
 • Kräne,  
 • wciągarki i wciągniki,  
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,  
 • Ladehilfsmittel lub wyładowcze,   
 • Teleskoplader,  
 • Gabelstapler,  
 • urządzenia podające ładunki w ciągach technologicznych przeładunkowych,  
 • urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.   

operator koparki w kasku

Transportowy Dozór Techniczny  

Wśród urządzeń podlegających TDT znajdują się głównie transportowe urządzenia techniczne. Wśród nich są specjalistyczne i zwykłe urządzenia transportu ciągłego i bliskiego, do których zalicza się, także podesty ruchome.   

Zakres działań TDT jest bardzo podobny do tego z UDT, jednak obejmuje on:

 • wydawanie świadectw zezwalający pojazdom do przewożenia wybranych rodzajów materiałów niebezpiecznych, 
 • sprawowanie dozoru technicznego nad określonymi rodzajami urządzeń, nad którymi nie sprawują dozoru UDT i WDT.

Do urządzeń, podlegających dozorowi technicznemu przez TDT, zalicza się:  

 • urządzenia techniczne stosowane w obszarze kolejowym,
 • wyciągi narciarskie,   
 • koleje linowe osobowe,  
 • zbiorniki używane podczas ruchu drogowego, kolejowego i w żegludze śródlądowej, 
 • koleje towarowe, 
 • urządzenia techniczne używane w portach, w bazach przeładunkowych,  
 • urządzenia techniczne używane na statkach morskich.   

Wojskowy Dozór Techniczny   

Zajmuje się urządzeniami technicznymi stosowanymi w Siłach Zbrojnych RP.  

Zakres działań WDT obejmuje przede wszystkim:   

 • prowadzenie dozoru technicznego nad określonymi urządzeniami,
 • wydawanie świadectw dopuszczających pojazdy do przewożenia określonych typów materiałów niebezpiecznych,  
 • wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.   

Do urządzeń, podlegających dozorowi technicznemu przez WDT, zalicza się:  

 • urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, czyli zbiorniki, kotły, wytwornice acetylenu, rurociągi,   
 • urządzenia do transportu bliskiego takie jak: żurawie, dźwigi, dźwigniki, przenośniki, podesty, suwnice, układnice i wózki.   

Przebieg i forma szkolenia  

pracownicy budowlani podczas pracy

Typ szkolenia uzależniony jest od rodzaju urządzeń i uprawnień. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:  

 1. część – uczestnik kursu zapoznaje się w niej z poszczególnymi normami i przepisami w tym BHP,
 1. część praktyczna – w tej części kursanci zapoznają się z obsługą sprzętu. 

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie otwartej oraz zamkniętej, przeznaczonej wyłącznie dla konkretnej grupy odbiorców. Kursy odbywają się w naszej siedzibach naszych placówek, a także w siedzibie firmy klienta.  

Bedingungen für die Teilnahme an dem Kurs

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • uczestnik musi mieć skończone 18 lat,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.   

Die Preisliste  

Ceny naszych szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od ilości kursantów.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Fragen und Antworten

Gdzie prowadzone są szkolenia?

Kursy odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie, naszych placówkach na terenie innych miast w Polsce, a także w siedzibie firmy klienta.  

Jaka jest forma kursu?

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie otwartej oraz zamkniętej, przeznaczonej wyłącznie dla konkretnej grupy odbiorców.  

Kurs - Hängeaufzüge - Betrieb
Scherenhubwagenfahrer-Kurs
Kurs über mobile Plattformen - Spinnen
Hochgebirgskurs (Hubarbeitsbühnen)
Ein Kurs zur Vorbereitung auf die Arbeit auf Hubarbeitsbühnen im Ausland (Auslegerbühne, Scherenbühne).
Kurs für stationäre mobile Plattformen
Mastlift-Kurs
UDT-Gerätewartungskurs mit Zulassungsprüfung
Kurs für die Wartung mobiler Arbeitsbühnen (Hubarbeitsbühnen)
Kurs über Ladeflächen - Zertifizierung für Instandhalter
Kurs über stationäre und mastgeführte Hubarbeitsbühnen - Wartung
Kurs für mobile Plattformen auf Schienenfahrzeugen - Wartung
Kurs für den Betrieb mobiler Plattformen auf Schienenfahrzeugen
Kurs für die Instandhaltung von Geräten für Behinderte: Plattformen und Hebebühnen
Ausbildung von Baumaschinenführern
Spezialkurs für Hakenzieher zu einem attraktiven Preis
Kurs z obsługa dźwigów towarowych i towarowo–osobowych
Erwerben Sie Ihre Lizenz für mobile Plattformen
HDS-Kräne - Kurs
Schulung in der Bedienung von Be- und Entlade- sowie Fütterungsanlagen
TDT-Zertifizierungskurs
Uprawnienia TDT, UNO – szkolenia
Container-LKW-Kurs
Kurs zur Bedienung von Druckgeräten
Kurs in Baukranbedienung
Kurs für Güterkraftverkehrsunternehmer
Montage von Flanschverbindungen - Verlauf
Hakensignalgeber - zertifizieren lassen
UTB-Qualifikation für einen Gabelstapler-Wartungstechniker.
Turm- und Schnellmontagekrane - erwerben Sie Ihren UDT-Führerschein.
Schwimmkräne - Wartungskurs
UDT Ausbildung - Mobilkranführer
OJT-Kurs mit stationärem Kranbetrieb
Bediener von Eisenbahnkränen und Eisenbahnfahrzeugen werden
Ausbildung zum Bediener und Instandhalter von Turm- und Hochgeschwindigkeitskranen
UDT-Schulung für Eisenbahnkranführer
Wartungstechniker/Bediener für Schiffslifte
TDT-Genehmigung für den Betrieb von Schwimmkränen
Żurawie kolejowe – szkolenie na konserwatora
Szkolenia na operatora dźwigu samojezdnego
Kurs na konserwacje dźwigów budowlanych osobowych i towarowo – osobowych
UDT-Kurse für Kranführer
Kurs UDT konserwatora żurawi stoczniowych i portowych
SZKOLENIA DLA OPERATORÓW KOPARKO–ŁADOWAREK
Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych
UDT-Kurs für Deckkräne
Kurs na uprawnienia konserwatora układnic magazynowych
ŻURAWIE POKŁADOWE – SZKOLENIE KONSERWATORA UDT
WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI, KURS KONSERWATORA UDT
Kurs obsługa i konserwacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
Kurs UDT na konserwatora żurawi stacjonarnych
KURS FÜR HAKEN - SIGNALGEBER
Kurs operatora ładowarki teleskopowej
Zostań konserwatorem żurawia HDS
Zdobądź uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych
SZKOLENIA UDT NA PODESTY RUCHOME
Kurs für Kranwartungslizenzen
Szkolenie na uprawnienia do konserwacja suwnic
Podesty ruchome – kurs szkoleniowy
Kurs na wózki widłowe wysokiego składowania – zdobądź uprawnienia UDT
GABELSTAPLERFAHRER MIT VARIABLER REICHWEITE
KURSY UDT NA PODESTY RUCHOME MASZTOWE
Kurse für Bediener und Wartungspersonal - Merlo Gabelstapler
Kursy UDT z obsługa wózków widłowych unoszących operatora

Weitere Informationen: