PPOŻ jest skrótem oznaczającym przepisy przeciwpożarowe

Przepisy, które są nieodzowne i dotyczą ochrony przeciwpożarowej, są unormowane w Polsce ustawą z 24 sierpnia 1991 roku mówiącej o ochronie przeciwpożarowej. Precyzyjne oraz nadprogramowe informacje odszukamy także w aktach wykonawczych do tejże ustawy (w różnego rodzaju rozporządzeniach ministrów: gospodarki, transportu, spraw wewnętrznych i administracji, rolnictwa wraz z rozwojem wsi, środowiska oraz gospodarki wodnej).  

’osoba przy gaśnicy

Sicherheit am Arbeitsplatz 

Niezależnie od tego, gdzie przebywamy, dla każdego z nas bardzo istotne jest poczucie bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest, aby budynki spełniały pod względem ochrony przeciwpożarowej najwyższe standardy. To właśnie osoby zarządzające budynkami, właściciele oraz osoby fizyczne czy też instytucje z nich korzystające, mają obowiązek zapewnić nam bezpieczeństwo. Poprzez odpowiednie respektowanie reguł technologicznych, techniczno – budowlanych oraz instalacyjnych wraz z stosowaniem się do zasad prewencyjnych (przepisy) możemy w dużym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo pożarowe.  

Die Räumlichkeiten müssen mit Feuerlöschern und anderen Feuerlöschgeräten zur Verhütung, Erkennung und Bekämpfung von Bränden ausgestattet sein. Dazu gehören unter anderem: 

 • Rauchabzugsgeräte,  
 • urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, 
 • wyłączniki przeciwpożarowe, 
 • hydranty, 
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu, 
 • kurtyny dymowe, 
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe. 

Obowiązkowa jest również oznakowana droga ewakuacyjna, a budynek musi być przygotowany na wypadek przeprowadzenia akcji ratowniczej.   

Pflichten des Arbeitgebers und Brandschutz 

Die Pflichten des Arbeitgebers im Bereich des Brandschutzes sind im Gesetz vom 24. August 1991 und im Arbeitsgesetzbuch festgelegt.  

Fluchtwegzeichen

Der Arbeitgeber hat die Pflicht, für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen (GESUNDHEIT UND SICHERHEIT), um die notwendigen Mittel für die Erste Hilfe und die Brandbekämpfung bereitzustellen. Zu ihren Aufgaben gehören auch: 

 1. Ermittlung der vorhandenen Brandgefahren unter Berücksichtigung des Arbeitsplatzes. 
 1. Informieren Sie alle Mitarbeiter über die Gefahren auf der Baustelle. 
 1. Identifizieren und kommunizieren Sie Notfallstrategien. 
 1. Informieren Sie alle Ihnen unterstellten Mitarbeiter über die Maßnahmen, die zur Beseitigung oder erheblichen Verringerung des Brandrisikos ergriffen wurden.  
 1. Bestimmen Sie Personal mit Aufgaben der Brandbekämpfung, Evakuierung und Ersten Hilfe. 
 1. Benachrichtigung der Untergebenen über die benannten Mitarbeiter. Es sollte eine Liste erstellt und ausgehängt werden, in der der Name der benannten Person, ihre geschäftliche Telefonnummer und der Ort ihrer Tätigkeit angegeben sind.  

Odnośnie wyznaczania pracowników, przepisy nie określają, jaka powinna być ich ilość. Jest przyjęte, że w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego kilka kondygnacji, wyznaczane są przynajmniej dwie osoby na jedno piętro. W przypadku firmy prowadzącej prace zmianową – przynajmniej dwie osoby na daną zmianę. Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć wyznaczonego pracownika bądź pracowników, w służbowe telefony.  

Natomiast na osobach pracujących spoczywa obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcy i zaalarmowanie o niebezpieczeństwie. 

Istotną sprawą jest to, żeby pracownicy, którzy biorą odpowiedzialność za zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej wraz z kadrą zarządczą, byli prawidłowo przeszkoleni, a także orientowali się, jak należy postępować w momencie zagrożenia.   

Brandschutz- und Sicherheitstraining 

Jednym z obowiązków, jaki spoczywa na barkach pracodawcy zatrudniającego pracowników, jest przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego. Na nim podwładny dowie się, jak należycie zachować się w momencie pożaru, co należy zrobić zanim opuści się obiekt, jak prowadzić ewakuację, czy też udzielić pierwszej pomocy.  

Die Brandschutzkurse sind in zwei Gruppen unterteilt: 

 • Szkolenie wstępne PPOŻ: 

Przeznaczone jest ono dla pracowników rozpoczynających pracę. Na nim podwładni dowiadują się o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej, zaznajamiają z obsługą sprzętu przeciwpożarowego, dowiadują o potencjalnych zagrożeniach. Po ukończeniu takiego kursu pracownicy powinni znać drogę ewakuacji, lokalizację sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania w obliczu zagrożenia. Ważne jest też, aby kurs zawierał informacje na temat zaprószenia ognia i sposobu rozprzestrzeniania się pożarów. 

 • Szkolenie specjalistyczne PPOŻ: 
strażak gasi pożar

Sie ist für Arbeitnehmer gedacht, die bei ihrer Arbeit mit brennbaren Stoffen in Kontakt kommen können. 

Szkolenia PPOŻ są przeważnie przeprowadzane przez inspektora lub specjalistę ochrony przeciwpożarowej. Czasami jednak, firmy mają prawo oddelegować do przeprowadzenia kursów podmioty zewnętrzne lub specjalnie wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje. W 2010 roku weszło rozporządzenie, na mocy którego szkolenia ppoż. powinny być przeprowadzane przez właściciela budynku minimum raz w ciągu dwóch lat.  

Oprócz szkoleń ppoż. oraz przestrzegania przepisów bhp, ważną rzeczą jest kontrola maszyn (jeżeli takie występują w zakładzie pracy), wszystkich urządzeń i systemów przeciwpożarowych. To może znacznie pomóc, aby uniknąć awarii, a tym samym pożaru. Regularny nadzór nad systemami przeciwpożarowymi da nam pewność, że w razie niebezpieczeństwa zadziałają one prawidłowo.  

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON prowadzi na wysokim poziome szkolenia PPOŻ. Posiadamy doświadczonych instruktorów, nowoczesne zaplecze oraz bogaty program nauczania. Organizujemy szkolenia przeciwpożarowe zarówno wstępne, jak i okresowe. Szkoląc się z nami, Twoi pracownicy będą zawsze dobrze przygotowani na wypadek zagrożenia. Nasza główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, ale nasze oddziały znajdują się na terenie całej Polski. Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte – zorganizowane dla grup. Dojedziemy więc do Państwa prawie w każdy zakątek Polski. Zapraszamy do kontaktu.