HDS to hydrauliczne  dźwigi zamontowane na samochodach, wykorzystywane najczęściej przy przeładunkach. Żurawie przeładunkowe charakteryzują się tym, iż posiadają napęd mechaniczny skonstruowany na bazie kolumny, która obraca się na podstawie oraz innym istotnym elementem tego napędu jest mechanizm wysięgnikowy.

Charakterystyka żurawi HDS.

Podział żurawi HDS ze względu na ich konstrukcję:

 • dźwigi przeładunkowe zamontowana środkowej części pojazdu,
 • dźwigi przeładunkowe zamontowane z tyłu pojazdu za skrzynią ładunkową na aucie,
 • dźwigi przeładunkowe montowane za kabiną kierowcy na pojeździe,
 • dźwigi HDS do załadunku drewna zwane leśnymi Zwłaszcza że one są w specjalny chwytak zamiast haków dzięki któremu możliwe jest przenoszenie i podnoszenie desek czy drewna,
 • dźwigi ogólnego przeznaczenia zamontowane sztywno na podwoziu pojazdu, wysięgnik pracuje w płaszczyźnie poziomej zmieniając wysięk i obracając się jak również pionowej opuszczając ładunki i je podnosząc.

Podział żurawi HDS pod względem ich elementów konstrukcyjnych:

 • wysięgnik- regulowany element, do którego montuje się ładunek, wysuwany jest ręcznie lub hydraulicznie,
 • kolumny- element pionowy żurawia znajdujący się na podstawie, zamocowany na niej wysięgnik wykonuję ruchy w zakresie poziomym,
 • podstawy- zamontowane są na podstawie dźwigu,
 • podpory- służą jako stabilizacja urządzenia i zabezpieczają przed zachwianiem,
 • osprzęt- sprzęt pomocniczy.

Sprzęt pomocniczy wykorzystywany podczas pracy z żurawiem HDS

Na każdym kursie żurawi HDS poruszamy bardzo ważny temat jaki obejmuje stosowanie haków, lin oraz zawiesi na których mocuje się odpowiednio balast. Jest to wiedza niezbędna, gdyż bardzo często instruktorzy UDT podczas egzaminu sprawdzają wiedzę z ich znajomości. Stosowane są w celu swobodnego operowania ładunkami i dzięki nim z łatwością jesteśmy w stanie umieścić je w dowolnym miejscu. Należy jednak pamiętać, aby często je konserwować, w przeciwnym razie mogą stać się przyczyną wypadku.

 • Liny wykorzystuje się w przypadku, gdy HDS-y wyposażone są we wciągarki. Muszą spełniać one poszczególne wymogi. Stosuje się liny wyłącznie z atestem, dopuszczone do produkcji przez producenta.
 • Zawiesia jest głównym wyposażeniem pomocniczym stosowanym w przypadku mocowania ładunku. Rozróżnia się zawiesia o obwodzie zamkniętym, jednocięgnowe, dwucięgnowe, trzycięgnowe oraz czterocięgnowe.
 • Ładunek montuje się zależnie od jego masy, położenia  środka ciężkości, a także kształtu i wymiarów.
 • Haki jak poprzednie przyrządy pomocnicze również muszą być sprawdzone przed użyciem. Są elementami składowymi budowy dźwigu przeładunkowego. Operator obsługując żurawia bezpośrednio za ich pomocą bądź też pośrednio z użyciem zawiesi z łatwością przetransportowuje ciężar.

Obowiązki operatora dźwigu HDS

Operator dźwigu przeładunkowego koniecznie musi posiadać specjalistyczne uprawnienia HDS. Przyznawane są one osobom, które ukończyły szkolenie i zdały pozytywnie egzamin przed komisją UDT. Operator musi posiadać wiedzę na temat obowiązków jakie należy wykonać przed w trakcie oraz po zakończeniu pracy, których również nauczamy na kursie w naszej firmie.

Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy
 • Maszynista koniecznie musi zapoznać są z dokumentacją techniczno-ruchową żurawia i instrukcją obsługi oraz świadectwem dopuszczania żurawia do eksploatacji. Jeżeli brakuje któregoś z wymienionych dokumentów nie może on podjąć swojej pracy.
 • Również musi dokonać odpowiedniej konserwacji zgodnie z instrukcją producenta. Mianowicie sprawdzić dokładnie sprzęt, szczelność elementów działanie zamków hydraulicznych, zabezpieczenia i blokady oraz przesuwanie podpór.
 • Jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości jego powinnością jest zgłoszenie to przełożonemu.

 

Obowiązki opera w trakcie pracy
 • Sprawdzenie położenia terenu i zakres zasięgu żurawia.
 • Przygotowanie dźwigu do prac ładunkowych.
 • Odpowiednio zaczepić ładunek i jego zabezpieczenia.
 • Cały czas bacznie obserwować żurawia w trakcie pracy i jego udźwig.
 • Stosować się do znaków i sygnalizacji.
 • Reagować w przypadku zagrożenia wypadkiem lub awarii.
Obowiązki operatora po zakończonej pracy
 • Złożenie żurawia oraz podpór i ich zabezpieczenie w położeniu transportowym.
 • Dokładne sprawdzenie czy ładunek nie stanowi żadnego zagrożenia.
 • Odprowadzenie żurawia do garażu i oczyszczenie elementów roboczych z zabrudzeń.
 • Kompleksowe zabezpieczenie maszyny przed użytkowaniem przez nieodpowiednie osoby.
 • Przekazanie dokumentów osobie upoważnionej.

Informacje dotyczące kursu.

Przestrzegając powyższych zasad, praca zazwyczaj przebiega bezproblemowo. Operator jest w stanie bezpiecznie pracować i nie stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych pracowników oraz otoczenia. Jednak, aby mieć na uwadze to, że zdarzają się wypadki podczas pracy operatora żurawia powinien on pamiętać o wymogach bezpieczeństwa oraz czynnościach zabronionych podczas pracy z dźwigiem HDS i przepisach BHP. Odbywając szkolenie HDS kursant otrzymuje zawsze wiedzę na ten temat a jest to podstawa do uzyskania uprawnień przed komisją UDT z wiedzy o hydraulicznych dźwigach samochodowych.

Zweck der Ausbildung

Dzięki kursowi w naszym ośrodku szkoleniowym operatorów otrzymujesz uprawnienia HDS, które upoważniają do czynności takich jak obsługa hydraulicznych dźwigów samochodowych. W naszej firmie zapewniamy kompleksową jakość kształcenia i wybierając u nas kurs możesz z łatwością uzyskać potrzebną wiedzę, aby zdobyć UDT-Ansprüche do pracy na stanowisku maszynisty.

Wymagania

Aby zostać operatorem HDS należy mieć przynajmniej wykształcenie podstawowe, być osobą pełnoletnią i nie posiadać przeciwwskazań poświadczonych dokumentem od lekarza do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Miejsce prowadzonych zajęć

Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju, jednak organizujemy również otwarte zajęcia dla grup zamkniętych z dojazdem do klienta. Kursy odbywają się zgodnie z aktualnymi informacjami na naszej stronie.