winda towarowo–osobowa

Czego dowiesz się na kursie na operatora dźwigów? 

Celem naszego szkolenia jest zdobycie kwalifikacji oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w zakładach realizujących transport pionowy z użyciem wind towarowych oraz towarowo–osobowych. Kandydaci na maszynistów dźwigów poznają: 

 • szczegółową budowę dźwigu, 
 • zasady obsługi, 
 • obowiązki dźwigowego, 
 • przyczyny i skutki awarii, 
 • Vorschriften für die technische Überwachung, 
 • metody konserwacji wind towarowych, 
 • Vorschriften GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Ein Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter in dieser Richtung ausbilden möchte, sollte bei der Personalauswahl auf Charaktereigenschaften wie Stressresistenz, Verantwortungsbewusstsein oder mentale Ausgeglichenheit achten. 
 

Wie erhalten Sie Ihren Führerschein? 

Wenn Sie sich für die Arbeit mit Güterkränen interessieren, können Sie sich für einen Bedienerkurs anmelden, der Ihnen die theoretischen Kenntnisse und die für diesen Beruf erforderlichen Schlüsselqualifikationen vermittelt. Mit dieser Qualifikation können Sie eine besser bezahlte Stelle bekommen oder sich um eine Beförderung und Gehaltserhöhung an Ihrem derzeitigen Arbeitsplatz bewerben. 

kurs operatora dźwigów

Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego w jednej z dwóch kategorii: wind budowlanych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych i obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym, a także dźwigi szpitalne (nie posiadają one kontroli obciążenia kabiny). Szkolenia z obsługi dźwigów realizowane są na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Przeprowadza się je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w kwestii trybu sprawdzenia kwalifikacji, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego 

Tak jak większość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT np. na wózki widłowe, suwnice, żurawie, tak i Anrechte na dźwigi towarowo–osobowe mają określony termin ważności. Od daty pozytywnie zdanego egzaminu, pracę na tym stanowisku można wykonywać przez 10 lat. Należy jednak pamiętać, że wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia trzeba złożyć minimum 3 miesiące przed terminem jego wygaśnięcia. Koniecznym wymogiem przy przedłużaniu uprawnień jest zaświadczenie o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonywano pracę operatora dźwigów i wind przez co najmniej 3 lata. 

Wo und wofür werden Lastenaufzüge eingesetzt? 

Dzięki prostej i solidnej konstrukcji wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu. Dźwigi towarowe używane są do transportu towarów pomiędzy kondygnacjami w halach produkcyjnych i magazynach. Niekiedy stosowane są na placach budowy do przenoszenia materiałów budowlanych. Skonstruowane są w taki sposób, by maksymalnie ułatwić transport. Osoby i ładunek znajdujące się w kabinie, poruszają się wzdłuż prowadnic w szybie dźwigowym. Urządzeniem tym steruje się przy pomocy korb, przestawnic lub dyspozycji. Dźwigi pomocne są szczególnie w sytuacjach, kiedy trzeba w bezpieczny sposób przemieścić lub podnieść ciężkie ładunki budowlane. 

Krane mit elektrischem und hydraulischem Antrieb 

Jeśli weźmiemy pod uwagę rodzaj napędu, możemy wyróżnić windy hydrauliczne i elektryczne. Te ostatnie stosuje się w magazynach, sklepach, fabrykach, piekarniach, szpitalach itp. Szeroki wybór wymiarów wind umożliwia dopasowanie urządzenia do wymagań budynku, w którym będą instalowane. Dźwigi te umożliwiają transport wysokich elementów. Duża winda towarowa elektryczna wymaga zastosowania maszynowni nad szybem lub obok niego. W dźwigach elektrycznych zespół napędowy składa się z silnika i koła ciernego, które napędzają liny połączone z ramą kabinową oraz przeciwwagą. Duży dźwig towarowy elektryczny idealnie sprawdzi się przy transporcie pokaźnych materiałów oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych, ze względu na swoje możliwości techniczne. 

Typ des Krans Udźwig [kg] [Geschwindigkeit m/s] 
Große Fracht 300–6000 0,5 - 1,6 und darüber 
Towarowo–osobowe 100–6000 0,5 - 1,6 und darüber 

Istnieją również małe dźwigi towarowe stosowane w bibliotekach, bankach, biurach itp., gdzie służą do transportu dokumentów, produktów spożywczych, książek i innych towarów niewielkich gabarytów. Do ich zalet należą: 

 • zeitsparend, 
 • Rationalisierung der Arbeit; 
 • einfaches Design; 
 • kein Maschinenraum; 
 • własna konstrukcja stalowa szybu. 

Windy towarowe hydrauliczne można spotkać w hotelach, przychodniach oraz takich miejscach, gdzie natężenie ruchu jest małe lub średnie, ponieważ ich wydajność pracy sięga 60 startów na godzinę, a prędkość maksymalnie do 6 metrów na sekundę. Stosuje się je w budynkach o kilku kondygnacjach. Częściej wykorzystuje się je w przemyśle do tranzytu masywnych ładunków, a nawet wprowadzenia całego wózka widłowego. Ich maszynownia zlokalizowana jest zazwyczaj na parterze obok szybu. Do zalet windy hydraulicznej należy możliwość samoczynnego uwolnienia zablokowanych towarów i osób w przypadku zaniku napięcia. Porównując je z dźwigami elektrycznymi, dźwig hydrauliczny jest tańszym rozwiązaniem. Windy hydrauliczne różnią się od siebie maksymalnym udźwigiem, prędkością i maksymalną wysokością podnoszenia w zależności od przeznaczenia. Poniżej przedstawiono zestawienie różnych typów dźwigów hydraulicznych, by zobrazować różnice w parametrach. 

Typ des Krans Maksymalny udźwig [kg] Maksymalna prędkość [m/s] Maksymalna wysokość podnoszenia [m] 
persönlich bis zu 1600 30 
Krankenhaus bis zu 2500 30 
Fracht bis zu 6000 0,4 30 
ohne Maschinenraum bis zu 1000 26 
Lastenaufzüge

Lastenaufzüge 

Diese Art von Geräten wird als Handhabungsmaschinen eingestuft und dient dem Transport von Gütern innerhalb eines begrenzten Bereichs. Lastenaufzüge fallen unter die technische Überwachung. Sie bestehen aus einer Plattform, die auf einem Mast gleitet, mit einer Struktur, die wie eine Leiter aussieht. Sie sind an einem mobilen Fahrgestell befestigt und werden an der Decke des Gebäudes heruntergelassen. Sie sind das häufigste Transportmittel für Unternehmen, die sich auf Dacharbeiten spezialisiert haben. 

Betriebsbedingungen für Krane 

Krananlagen, die der technischen Überwachung unterliegen, müssen: 

 • halten Sie es stets in einem funktionsfähigen Zustand; 
 • gemäß den Anweisungen und dem Verwendungszweck zu verwenden; 
 • von Personen gewartet werden, die speziell für diesen Zweck ausgebildet und zertifiziert sind; 
 • zaopatrzyć w tablice informujące o dopuszczalnych udźwigach. 

Zapraszamy również na kursy na operatora i konserwatora suwnic, podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), układnic, wózka widłowego i innych urządzeń UDT. Oferujemy także szkolenia PPOŻ oraz BHP (wstępne i okresowe). 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

szkolenie ERGON