winda towarowo–osobowa

Czego dowiesz się na kursie na operatora dźwigów? 

Celem naszego szkolenia jest zdobycie kwalifikacji oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w zakładach realizujących transport pionowy z użyciem wind towarowych oraz towarowo–osobowych. Kandydaci na maszynistów dźwigów poznają: 

 • szczegółową budowę dźwigu, 
 • zasady obsługi, 
 • obowiązki dźwigowego, 
 • przyczyny i skutki awarii, 
 • les règles de contrôle technique, 
 • metody konserwacji wind towarowych, 
 • règlements Santé et sécurité

Un employeur qui souhaite former ses employés dans ce domaine devrait tenir compte de caractéristiques telles que la résistance au stress, le sens des responsabilités ou l'équilibre mental lors de la sélection des personnes. 
 

Comment obtenir l'autorisation ? 

Si vous souhaitez travailler avec des grues de fret, vous pouvez vous inscrire à un cours d'opérateur, qui vous fournira les connaissances théoriques et les compétences clés nécessaires à cette profession. Avec cette qualification, vous pouvez obtenir un emploi mieux rémunéré ou demander une promotion et une augmentation sur votre lieu de travail actuel. 

kurs operatora dźwigów

Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego w jednej z dwóch kategorii: wind budowlanych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych i obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym, a także dźwigi szpitalne (nie posiadają one kontroli obciążenia kabiny). Szkolenia z obsługi dźwigów realizowane są na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Przeprowadza się je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w kwestii trybu sprawdzenia kwalifikacji, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego 

Tak jak większość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT np. na wózki widłowe, suwnice, żurawie, tak i droits na dźwigi towarowo–osobowe mają określony termin ważności. Od daty pozytywnie zdanego egzaminu, pracę na tym stanowisku można wykonywać przez 10 lat. Należy jednak pamiętać, że wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia trzeba złożyć minimum 3 miesiące przed terminem jego wygaśnięcia. Koniecznym wymogiem przy przedłużaniu uprawnień jest zaświadczenie o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonywano pracę operatora dźwigów i wind przez co najmniej 3 lata. 

Où et à quoi servent les monte-charges ? 

Dzięki prostej i solidnej konstrukcji wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu. Dźwigi towarowe używane są do transportu towarów pomiędzy kondygnacjami w halach produkcyjnych i magazynach. Niekiedy stosowane są na placach budowy do przenoszenia materiałów budowlanych. Skonstruowane są w taki sposób, by maksymalnie ułatwić transport. Osoby i ładunek znajdujące się w kabinie, poruszają się wzdłuż prowadnic w szybie dźwigowym. Urządzeniem tym steruje się przy pomocy korb, przestawnic lub dyspozycji. Dźwigi pomocne są szczególnie w sytuacjach, kiedy trzeba w bezpieczny sposób przemieścić lub podnieść ciężkie ładunki budowlane. 

Grues à entraînement électrique et hydraulique 

Jeśli weźmiemy pod uwagę rodzaj napędu, możemy wyróżnić windy hydrauliczne i elektryczne. Te ostatnie stosuje się w magazynach, sklepach, fabrykach, piekarniach, szpitalach itp. Szeroki wybór wymiarów wind umożliwia dopasowanie urządzenia do wymagań budynku, w którym będą instalowane. Dźwigi te umożliwiają transport wysokich elementów. Duża winda towarowa elektryczna wymaga zastosowania maszynowni nad szybem lub obok niego. W dźwigach elektrycznych zespół napędowy składa się z silnika i koła ciernego, które napędzają liny połączone z ramą kabinową oraz przeciwwagą. Duży dźwig towarowy elektryczny idealnie sprawdzi się przy transporcie pokaźnych materiałów oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych, ze względu na swoje możliwości techniczne. 

Type de grue Udźwig [kg] [La rapidité Mme] 
Grandes marchandises 300–6000 0,5 - 1,6 et plus 
Towarowo–osobowe 100–6000 0,5 - 1,6 et plus 

Istnieją również małe dźwigi towarowe stosowane w bibliotekach, bankach, biurach itp., gdzie służą do transportu dokumentów, produktów spożywczych, książek i innych towarów niewielkich gabarytów. Do ich zalet należą: 

 • gagner du temps, 
 • améliorer le travail; 
 • construction simple; 
 • pas de salle des machines ; 
 • własna konstrukcja stalowa szybu. 

Windy towarowe hydrauliczne można spotkać w hotelach, przychodniach oraz takich miejscach, gdzie natężenie ruchu jest małe lub średnie, ponieważ ich wydajność pracy sięga 60 startów na godzinę, a prędkość maksymalnie do 6 metrów na sekundę. Stosuje się je w budynkach o kilku kondygnacjach. Częściej wykorzystuje się je w przemyśle do tranzytu masywnych ładunków, a nawet wprowadzenia całego wózka widłowego. Ich maszynownia zlokalizowana jest zazwyczaj na parterze obok szybu. Do zalet windy hydraulicznej należy możliwość samoczynnego uwolnienia zablokowanych towarów i osób w przypadku zaniku napięcia. Porównując je z dźwigami elektrycznymi, dźwig hydrauliczny jest tańszym rozwiązaniem. Windy hydrauliczne różnią się od siebie maksymalnym udźwigiem, prędkością i maksymalną wysokością podnoszenia w zależności od przeznaczenia. Poniżej przedstawiono zestawienie różnych typów dźwigów hydraulicznych, by zobrazować różnice w parametrach. 

Type de grue Maksymalny udźwig [kg] Maksymalna prędkość [m/s] Maksymalna wysokość podnoszenia [m] 
personnel jusqu'à 1600 30 
hôpital jusqu'à 2500 30 
marque déposée jusqu'à 6000 0,4 30 
pas de salle des machines jusqu'à 1000 26 
monte-charge

Monte-charges 

Ce type d'équipement est classé parmi les machines de manutention et est utilisé pour transporter des marchandises dans un rayon d'action limité. Monte-charges sont couverts par la supervision technique. Ils se composent d'une plate-forme coulissant sur un mât, avec une structure qui ressemble à une échelle. Ils sont fixés à un châssis mobile et descendus au plafond du bâtiment. Ils sont le moyen de transport le plus courant pour les entreprises spécialisées dans les travaux de toiture. 

Conditions de fonctionnement des grues 

Les appareils de levage soumis au contrôle technique doivent être : 

 • maintenir constamment l'efficacité technique ; 
 • utiliser conformément aux instructions et à l'utilisation prévue ; 
 • être entretenu par des personnes spécialement formées à cet effet et disposant des certificats de qualification appropriés ; 
 • zaopatrzyć w tablice informujące o dopuszczalnych udźwigach. 

Zapraszamy również na kursy na operatora i konserwatora suwnic, podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), układnic, wózka widłowego i innych urządzeń UDT. Oferujemy także szkolenia PPOŻ oraz BHP (wstępne i okresowe). 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

szkolenie ERGON