Szkolenie poświęcone jest wszystkim aspektom pracy montera rusztowań metalowych. By podjąć pracę na tym stanowisku, należy zdobyć oficjalne droits montera rusztowań, które wydawane są jedynie po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Osoba z odpowiednimi uprawnieniami może zostać pracownikiem budowlanym odpowiedzialnym za przygotowanie terenu pod budowę konstrukcji, wybór elementów pomocniczych oraz samą instalację rusztowań – monterem rusztowań. Zaufaj nam, a zdanie egzaminu państwowego nie będzie trudne! 

Prérequis nécessaires pour commencer le cours 

L'autorisation d'installer un échafaudage de bâtiment peut être obtenue par une personne qui : 

 • ukończyła 18 lat, 
 • posiada minimum podstawowe wykształcenie, 
 • posiada ważne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów. 

Critères supplémentaires 

Osoba chcąca rozpocząć pracę na tym stanowisku nie może mieć lęku wysokości – jest to pierwszy i chyba najważniejszy warunek, ponieważ praca odbywa się na znacznych wysokościach głównie na zewnątrz, choć zdarzają się zlecenia wewnątrz wysokich budynków. Kolejną wymaganą umiejętnością jest czytanie planów technicznych. Dobry monter charakteryzuje się sumiennością, dokładnością oraz umiejętnością pracy w zespole – taka osoba musi być świadoma, że jej działanie rzutuje na bezpieczeństwo wielu osób w otoczeniu rusztowań. 

La portée thématique du cours 

Le cours offert par ERGON fournit des connaissances sur: 

 • règlements Santé et sécurité liés au montage et à l'utilisation des échafaudages ; 
 • créer la documentation technique; 
 • manières de préparer le site pour l'installation ; 
 • zasadach konstruowania rusztowań budowlano–montażowych z rur systemowych oraz stalowych; 
 • technologies utilisées dans l'assemblage; 
 • méthodes de contrôle de l'état technique ; 
 • comment démonter un échafaudage en toute sécurité. 

Qualifications de monteur d'échafaudages 

Centre de formation du personnel ERGON posiada akredytację Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na prowadzenie wszechstronnego kursu zawodowego dla montażystów metalowych rusztowań budowlano–montażowych. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu państwowego, otrzymuje się świadectwo oraz wpis do Książeczki Operatora Maszyn Roboczych. 

Bon à savoir 

prace budowlane

Rusztowania mają zastosowanie nie tylko w pracach budowlanych czy renowacyjnych, ale wykorzystuje się je również na koncertach i imprezach – scena to także odpowiednie oświetlenie i efekty wizualne, które instaluje się na wysokościach. Możemy więc stwierdzić, że montażysta rusztowań znajdzie pracę w niemal każdej części Polski, dlatego nie czekaj i zapisz się na szkolenie już dziś. 

Pourquoi cela vaut-il la peine de devenir monteur d'échafaudages ? 

Le métier de monteur d'échafaudages garantit une recherche d'emploi facile et rapide, même à l'étranger. Les personnes ayant des qualifications spécialisées ne peuvent pas se plaindre du manque d'offres d'emploi. L'industrie polonaise de la construction est en constante évolution, c'est pourquoi les opportunités d'emploi en tant qu'installateur ne manquent pas. 

Combien gagne un monteur d'échafaudages ? 

Zarobki montera rusztowań budowlanych w Polsce można zaliczyć do dobrych. Za granicą, na przykład w Niemczech czy Francji, monter rusztowań może oczekiwać zarobków dwukrotnie wyższych. Należy jednak pamiętać, że im bardziej doświadczony i przeszkolony pracownik, tym wyższa jest jego stawka godzinowa.   

Obowiązki montera rusztowań budowlano–montażowych 

Les tâches principales sont : 

 • wybór elementów planowanej konstrukcji oraz sprawdzenie ich jakości, 
 • przygotowanie terenu pod instalację, 
 • montaż oraz demontaż rusztowań budowlanych z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, 
 • czytanie planów technicznych, 
 • prace pomocnicze. 

Conditions pour un montage professionnel 

Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace na rusztowaniach, konstrukcja musi zostać odebrana przez kierownika budowy lub inną wyznaczoną do tego i uprawnioną osobę, a czynność ta powinna być zatwierdzona wpisem w dzienniku budowy. By mieć pewność, że wzniesiona instalacja spełnia normy bezpieczeństwa, należy pamiętać o: 

 • montage de l'échafaudage conformément aux exigences spécifiées dans les instructions du fabricant ou dans un projet individuel ; 
 • inspection de l'état technique même du plus petit élément - une tige déformée ou pliée ou un élément recouvert de rouille ne peut pas être utilisé; 
 • sécuriser l'installation en l'ancrant au bâtiment et en la mettant à la terre. 

Lieu de formation 

Szkolenia monterów rusztowań odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju – organizujemy szkolenia m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi oraz Bielsku–Białej. Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej, które odbywają się w dogodnym dla klienta miejscu po uprzednim uzgodnieniu. 

Prix 

W ERGON gwarantujemy profesjonalne podejście oraz rozsądną cenę. Dla większych grup przewidzieliśmy obiecujące rabaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenach prosimy o nous contacter par téléphone. 

monteur d'échafaudages

Pourquoi vaut-il la peine de s'entraîner avec ERGON ? 

Ukończenie organizowanego przez nas szkolenia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego i bezpiecznego stawiania rusztowań. Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Zauważa się zaostrzenie przepisów związanych z bezpieczeństwem w branży budowlanej – skutkiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów legitymujących się odpowiednimi pozwoleniami oraz uprawnieniami. Aby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać kwalifikacje zatwierdzone przez powołane do tego celu instytucje. Osoba, która ukończyła kurs montera rusztowań, uzyskuje świadectwo jego ukończenia, uprawnienia państwowe po zdanym egzaminie oraz stosowny wpis w książce operatora, który potwierdza nabycie kwalifikacji do wykonywania pracy jako montażysta rusztowań. 

Oprócz tego oferujemy kursy na operatora i konserwatora maszyn UDT oraz szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ.