obowiązki palacza

Centre de formation du personnel ERGON zaprasza do zapisów na szkolenie palacza kotłów i pieców centralnego ogrzewania z kategorii G2. Zajmujemy się profesjonalnym i kompleksowym przygotowaniem do zawodu oraz pozytywnego zdania egzaminu państwowego. Jeśli chcesz pracować z instalacjami, sieciami i urządzeniami cieplnymi, musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Osoba posiadająca droits palacza CO ma wiele opcji zatrudnienia i może pracować między innymi na stanowisku palacza gazowych kotłów centralnego ogrzewania, operatora kotłów parowych, palacza wodnych rusztowych kotłów CO i na wielu innych. 

But du cours 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło lub pragną rozpocząć pracę na stanowisku palacza CO. Kurs oferowany przez ERGON zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kotłów oraz egzaminu kwalifikacyjnego, by uzyskać uprawnienia eksploatacji i dozoru poszczególnych rodzajów kotłów.   

Connaissances acquises pendant le cours 

Kursanci w trakcie szkolenia poznają przepisy o dozorze technicznym, organizacji pracy przy urządzeniach cieplnych, techniki cieplne, obowiązki palacza CO, rodzaje i metody eksploatacji kotłów i pieców, typy używanych paliw oraz zasady bezpieczeństwa. Ponadto w trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak: 

dozór techniczny
 • przepisy ogólne oraz informacje o dozorze technicznym, 
 • organiser le lieu de travail conformément aux règles et règlements de sécurité, 
 • obowiązki palacza kotłów i pieców CO, 
 • méthodes de maintien des chaudières à rendement technique constant, 
 • schematy kotłowni CO, 
 • obsługa aparatury kontrolno–pomiarowej, 
 • réseaux et installations de chaleur, 
 • appareils industriels à vapeur et à eau chaude, 
 • règles Santé et sécurité na stanowisku palacza kotłów CO. 

Tarif formation 

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz atrakcyjne ceny. Koszt szkolenia grupowego dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości kursu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania. 

Lieu de formation 

La formation en chauffage a lieu à Varsovie et dans nos succursales à travers le pays. Nous proposons également des formations fermées pour les groupes organisés - nous atteignons ensuite le client après avoir convenu des termes et conditions.   

Conditions 

egzamin SEP

Szkolenie palacza kotłów CO dedykowane jest osobom, które potrzebują nabyć umiejętności w pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi przy nadzorze albo eksploatacji. Aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia G2, należy spełnić trzy warunki: mieć ukończone 18 lat, co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwskazań do pracy na tym stanowisku.   

Droits 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę przed komisją kwalifikacyjną SEP lub PSE, SIMP, SITPS. Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem certyfikatu poświadczającego uzyskane uprawnienia. Są one ważne przez 5 lat.   

Zadania palacza kotłów CO 

Zajęcie to polega na obsłudze i stałym nadzorze różnego rodzaju kotłów w zależności od paliwa używanego do zasilania. Palacz wykonuje swoje obowiązki przestrzegając instrukcji obsługi danego urządzenia, armatury i urządzeń pomocniczych oraz instrukcji eksploatacji kotłowni. Sposób wykonywania pracy na tym stanowisku oraz obowiązki są uzależnione od typu kotła.   

Type de chaudière Description de l'emploi Mode d'exécution 
chaudière à gaz Le chauffe-eau de la chaudière à gaz démarre, surveille et contrôle son fonctionnement, allume les brûleurs, surveille la température et surveille le processus de combustion. maintenir les chaudières en efficacité technique constante ; 
allumer les brûleurs ; 
sprawdzanie i odczytywanie wskazań aparatury kontrolno–pomiarowej; 
contrôle et supervision du démarrage et du fonctionnement de chaudières de chauffage central au gaz et de systèmes d'alimentation en combustible; 
surveillance de la pression et de la température ; 
réapprovisionnement en substances pour la régénération du lit dans les installations d'adoucissement de l'eau; 
réglage des raccords et du chemin de gaz de la chaudière ; 
garder les filtres, les tuyaux d'échappement et les surfaces d'échange de chaleur propres. 
chaudière à vapeur Le chauffeur de la chaudière à vapeur transporte la masse de combustible vers les conteneurs, irrigue les chaudières et les filets et allume le feu dans le four. Ses tâches comprennent également le rinçage et le débouchage des chaudières. mener le processus de combustion et l'évacuation des gaz d'échappement corrects ; 
maintenir les chaudières en efficacité technique constante ; 
démarrer les chaudières à vapeur et superviser le fonctionnement des systèmes d'alimentation en combustible ; 
surveillance des compteurs de pression, de température et de tirage d'air; 
sélection des paramètres optimaux du fonctionnement de la chaudière. 

Warto szkolić się z nami, ponieważ:

 • nous avons de nombreuses années d'expérience dans la préparation des opérateurs d'appareils thermiques; 
 • le personnel de formation est composé de spécialistes et d'employés qualifiés de grandes entreprises utilisant des réseaux de chaleur ; 
 • nous nous concentrons sur les compétences pratiques. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, Contactez nous s'il vous plait - notre personnel se fera un plaisir de vous aider à clarifier vos doutes. Nous vous encourageons à choisir nos services ! 

kursy ERGON