Zapraszamy na profesjonalny kurs z konserwacji sprzętu gaśniczego. Nasza wykwalifikowana kadra szkoleniowa przygotuje Cię do pracy jako konserwator sprzętu gaśniczego. Nasza firma przeprowadza szkolenia zawodowe od wielu lat, dlatego możesz nam zaufać. Uczestnicząc w kursie zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności oraz podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe. 

protection contre le feu

Programme de formation 

Odpowiedzialność z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu ponosi zarządca bądź użytkownik na podstawie umowy cywilnoprawnej. Celem szkolenia Santé et sécurité jest przekazanie danemu pracownikowi informacji z zakresu sprzętu gaśniczego, jak i wiedzy na temat zachowania się w przypadku wystąpienia pożaru. 

Część teoretyczna obejmuje: 

  • aide aux blessés, 
  • les procédures d'urgence et d'évacuation, 
  • fonctionnement des équipements portatifs de lutte contre l'incendie, 
  • la distribution du matériel de lutte contre l'incendie dans l'établissement, 
  • oznakowanie pożarowe oraz ewakuacyjne, 
  • prendre connaissance des consignes incendie de l'installation, 
  • risques d'incendie. 

La partie pratique comprend : 

  • exercices d'évacuation, 
  • ćwiczenia z posługiwania się hydrantami wewnętrznymi, jak również gaśnicami. 

Qui peut participer au cours ? 

W szkoleniu może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. 

odzież ochronna

Date et lieu des cours 

La date du prochain cours est toujours publiée sur notre site Web. Les cours ont lieu à notre siège social à Varsovie ou dans des succursales dans tout le pays. Nous organisons également des formations individuelles chez le client. 

Sposoby gaszenia pożarów 

W przypadku zaistnienia pożaru należy poinformować najpierw odpowiednie służby i przystąpić do akcji gaśniczej. Korzystając z pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, który znajduje się na terenie obiektu, a mianowicie hydrantów wewnętrznych lub gaśnic, jesteśmy w stanie zminimalizować zagrożenie. Jednak, aby zacząć gasić pożar należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednio oznaczonej na etykiecie gaśnicy. 

ET Grouper ET zaliczamy palące się ciała stałe pochodzenia organicznego przy których spalaniu występuje zjawisko rozżarzenia na przykład drewno lub papier. Aby odpowiednio ugasić pożar, stosujemy środek gaśniczy taki jak dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), proszek gaśniczy, pianę gaśniczą bądź wodę. 
B En cas de combustion de liquides inflammables ou de substances solides fondant à cause de la chaleur (solvants, plastiques fondants, encaustiques), nous utilisons des extincteurs de la B en choisissant un agent extincteur tel que halon, dioxyde de carbone, poudre sèche ou mousse. 
C Kiedy nastąpił pożar, a obok znajduje się gaz palny (acetylen, gaz ziemny, propan–butan), należy wykorzystać następujące środki gaśnicze z grupy C: dioxyde de carbone, poudre sèche et halon. 
 Metale palne (uran, magnez, sód) ugaszamy za pomocą gaśnicy proszkowej z grupy
E. Gaśnice z grupy E. służyły dawniej do gaszenia pożarów wywołanych przez urządzenia pod napięciem lub znajdujące się w ich obecności. Teraz symbol nie jest wykorzystywany, gdyż informuje nas o tym napis na etykiecie gaśnicy. 
F. Les huiles et les graisses dans les appareils de cuisine doivent être éteintes avec des extincteurs du groupe F, par exemple au moyen d'un extincteur vertical, à poudre ou à neige marqué d'un F. 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy wspomniane gaśnice o masie do 20 kg i środki gaśnicze o wadze do 12 kg oraz koce gaśnicze. Sama akcja gaśnicza prawidłowo przeprowadzona zależy między innymi od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Aby jednak przystąpić do bezpiecznego jej wykonywania, należy rozpoznać rodzaj gaszonego pożaru oraz posiadać minimum wiedzy o działaniu środka gaśniczego.  

Bouche d'incendie interne jest zaworem wodociągowym zainstalowanym na specjalnej sieci, obudowany szafką i wyposażony w prądownice oraz wąż pożarniczy. Jego średnica wynosi 25 bądź 50 mm. Stosuje się go do lokalizacji pożaru w zarodku, a jako środek gaśniczy używa się wody. Do obsługi hydrantu powinny zaangażować się dwie osoby. Jedna dawkuje ilość wody poprzez hydrant, a druga użytkuje prądownice. Wodą nie wolno gasić wspomnianych urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz w ich obrębie, jak również substancji, które w wiązaniach z wodą tworzą gaz palny.  

Gaśnica wodno–pionowa jest zbiornikiem cylindrycznym w którym znajduje się substancja wodno–pianotwórcza. Aby użyć danego sprzętu, należy zerwać plombę zabezpieczającą i wcisnąć zbijak kierując strumień piany w środek pożaru oraz pamiętać o tym, że gaśnica pracuje tylko w pozycji pionowej. Jeżeli zaprzestajemy działania gaśnicy, powinno się zwolnić dźwignię prądowniczki.  

gaśnica proszkowa

Extincteur à poudre również o odbiorniku cylindrycznym zaopatrzona jest w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Aby móc jej użyć, należy zerwać plombę i zawleczkę blokującą oraz uruchomić dźwignię lub zbijak w kierunku ogniska pożaru. Jak w przypadku poprzedniej gaśnicy, również ta pracuje prawidłowo w pozycji pionowej i chcąc przerwać jej działanie, należy zwolnić dźwignię uruchamiającą lub dźwignię prądowniczki.  

Extincteur à neige jest cylindrycznym zbiornikiem zaopatrzonym w wężyk i zawór zakończony dyszą wylotową. Wewnątrz niej znajduje się skroplony dwutlenek węgla. Aby gaśnica przestała działać, zamykamy zawór. Trzeba również pamiętać, że nie wolno stosować jej do gaszenia ludzi oraz trzymać ją tylko za uchwyt w pozycji pionowej.  

Couverture anti-feu jest płachtą wykonaną z włókna szklanego, czyli tkaniny całkowicie niepalnej o powierzchni około 2 m².  Tłumi pożar w zarodku przez odcięcie przepływu powietrza do żarzącego się przedmiotu. Aby móc z niego skorzystać, należy wyjąć go z futerału i rozłożyć, szczelnie przykrywając palący się przedmiot. Stosując go na osobie, powinno się ją najpierw przewrócić, a później nieprzepuszczalnie okryć kocem. 

 
W przypadku pytań związanych z kursem, zapraszamy do kontaktu. 
 

Formation ERGON

Plus d'information: