extracteurs de fumée

Entretien sûr des équipements de lutte contre l'incendie 

Organizujemy szkolenie z konserwacji sprzętu gaśniczego. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych wykładowców i instruktorów, aby mogli Państwo zapoznać się z materiałem/programem zajęć na kursie konserwatora sprzętu gaśniczego. Na naszych zajęciach wykładowcy przeprowadzają ocenę prawidłowego stanu technicznego gaśnic, a także pokazują w jaki sposób można przywrócić ich funkcje użytkowe. Konserwacja tego rodzaju urządzeń wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dlatego warto być skupionym w stu procentach na naszych zajęciach. 

Obowiązek konserwacji sprzętu gaśniczego 

Każda osoba posiadająca urządzenia przeciwpożarowe czy gaśnice, ma obowiązek poddawać je czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Nie powinniśmy przeprowadzać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych rzadziej niż raz do roku, lub lepiej: zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta. W pierwszej fazie powstania pożaru wykorzystuje się podręczny matériel de lutte contre les incendies. Nous utilisons alors des extincteurs, de petites unités d'extinction ou des balles ou couvertures d'extinction. Les balles d'extinction d'incendie dispersent l'agent extincteur contenu dans un rayon de 5m. 

Tematyka szkolenia na konserwatora sprzętu gaśniczego: 

 • etyka zawodowa, 
 • normy i akty prawne, 
 • Santé et sécurité w trakcie wykonywania czynności serwisowych, 
 • budowa i działania gaśnic przenośnych i przewoźnych, 
 • czynności serwisowe. 

Exigences techniques en matière de protection contre l'incendie 

matériel de lutte contre les incendies

Chaque extincteur doit être régulièrement entretenu selon les recommandations du fabricant. En ce qui concerne les normes, l'entretien d'un extincteur en Pologne doit avoir lieu tous les 12 mois, s'il s'agit d'un technicien de maintenance possédant une licence pour les équipements de lutte contre l'incendie portatifs. Selon le type de travail, l'intervalle d'entretien peut être plus court. Tout le monde n'en est pas conscient, il est donc utile de le rappeler. L'entretien des extincteurs ne doit être effectué que par des personnes autorisées ! Le fabricant publie des instructions d'entretien et celles-ci doivent être considérées comme suprêmes ! 

Objectif de la formation à l'entretien des extincteurs 

Przekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego wszystkim naszym słuchaczom. 

Co od nas otrzymasz podczas szkolenia? 

 • Szczegółowe instrukcje dotyczące przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych. 
 • Compétences : connaissances et aptitudes qui constituent une préparation à l'examen. 

Droits 

Après avoir réussi l'examen, le stagiaire reçoit un certificat de compétence en matière de maintenance des équipements portatifs de lutte contre l'incendie. 

Prix 

Le prix dépend du nombre de participants inscrits à nos cours. Les clients individuels et les groupes organisés sont les bienvenus. Dans le cas de groupes organisés, nous offrons le voyage au client si un nombre suffisant de personnes est réuni. 

konserwacja gaśnic

Où vous pouvez nous trouver 

Posiadamy ośrodki w różnych regionach Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności: 

 • effectuer des inspections périodiques et de contrôle des équipements portatifs de lutte contre l'incendie, y compris les extincteurs de différents types, 
 • effectuer des travaux d'entretien et de réparation, y compris le démontage et le montage des équipements, le remplacement de l'agent extincteur et le marquage des équipements. 

Fonctionnement de l'extincteur 

Un extincteur se compose de 3 éléments : une valve, un agent extincteur et un récipient sous pression. Nous divisons les extincteurs en types en fonction de leur composition. Les extincteurs à main fonctionnent en stockant un agent extincteur à l'intérieur, qui est libéré vers la source du feu. 

Inspections obligatoires 

Należy regularnie wykonywać przeglądy takich urządzeń jak: 

 • stałe i półstałe instalacje gaśnicze, 
 • hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji, 
 • gaśnice przenośne i przewoźne, 
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, 
 • les dispositifs de désenfumage, 
 • instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • systemy ostrzegawcze i komunikatory głosowe dla potrzeb bezpieczeństwa. 

Pour inspecter ou réparer les extincteurs, il convient de confier cette tâche à des entreprises spécialisées ou à des mainteneurs d'équipements anti-incendie qui sont qualifiés et qui effectueront l'inspection conformément à toutes les normes de sécurité. Souvent, les équipements d'extinction d'incendie sont utilisés par des personnes qui n'ont aucune expérience de la lutte contre les incendies ou de la manipulation de ces équipements. Nous profitons de l'occasion pour aborder de tels incidents et souhaitons vous inviter à Centre de formation du personnel ERGON na kurs konserwatora sprzętu gaśniczego, w którym przeprowadzamy specjalistyczne szkolenie. Szczegóły oferty poznają Państwo, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.  

À propos du travail de l'agent d'entretien du matériel de lutte contre l'incendie 

La sécurité est de la plus haute importance pour tout le monde, c'est pourquoi les inspections du matériel de lutte contre l'incendie ne doivent être effectuées que par une personne compétente. droits. Potwierdzeniem przeprowadzenia konserwacji, naprawy czy remontu sprzętu jest podpisanie przez konserwatora protokołu. Natomiast gaśnice czy hydranty powinny otrzymać cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę. Zazwyczaj jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i ważności przeglądu. 

Nasze szkolenia 

Zapraszamy do naszego ośrodka ERGON także na szkolenia m.in. z obsługi wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi wieżowych i HDS czy spawania światłowodów.

kurs ERGON