Firma szkoleniowa “ERGON” szkoli operatorów, konserwatorów i innych specjalistów na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat obsługi i konserwacji układnicy magazynowej, która jest powszechnie wykorzystywana w magazynach i halach m.in. do transportu ładunku.

Programme de formation

Szkolenie w naszym ośrodku jest przeprowadzane  w formie teoretycznej, a później kursant podchodzi do części praktycznej polegającej na wykonywaniu zadań pod okiem naszych ekspertów.

Zakres kursu obejmuję m in.:

 • wiadomości i przepisy o dozorze technicznym
 • wiedzę z zakresu budowy elektrycznej urządzenia (zasilanie, napęd, sterowanie)
 • règlements Santé et sécurité
 • podstawowe parametry techniczne urządzenia
 • wiadomości na temat obowiązków operatora
 • postępowanie operatora w przypadku awarii urządzenia
 • klasyfikacja i podział układnic

Examen

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, część praktyczna polega na sprawdzeniu wiedzy uczestnika z zakresu obsługi, przepisów i norm prawnych. Test teoretyczny trwa około 30 minut.

Po zaliczeniu części teoretycznej, uczestnik podchodzi do egzaminu praktycznego, pod okiem egzaminatora uczestnik wykonuje polecenia.

Gdzie szkolimy

Szkolenia przeprowadzamy w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie, ale także na terenie całej Polski z dojazdem do klienta.

Szkolenia są przeprowadzane w formie zamkniętej jak i otwartej.

Certificat de qualification

Po zdaniu pozytywnie egzaminu, uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, które jest ważne przez 10 lat. Aby wydłużyć okres ważności zaświadczenia, należy 3 miesiące przed końcem ważności złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności kwalifikacji zawodowych.

Droits na obsługę urządzeń podlegających pod UDT są honorowane przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Praca wykonywana bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest niezgodna z prawem.

Konserwator układnicy magazynowej

Kurs na konserwatora układnic magazynowych, polega na przekazaniu wiedzy uczestnikowi praktycznej jak i teoretycznej z zakresu wszelkich prac konserwacyjnych

Główne zagadnienia podczas szkolenia konserwatora to m.in.:

 • narzędzia do wykonywania prac konserwacyjnych
 • zasady BHP i przepisy prawne
 • działania w razie awarii
 • plany konserwacyjne
 • prace naprawcze i serwisowe
 • informacje na temat podziału i funkcji układnic magazynowych
 • badanie techniczne i okresowe.

Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków szkoleniowych oferujących kurs konserwatora na układnicę magazynową.

Kto może przystąpić do szkolenia?

Aby wziąć udział w szkoleniu na operatora i/lub konserwatora układnicy magazynowej, należy mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. Przede wszystkim należy dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Inne kursy zawodowe, które przeprowadzamy w naszym ośrodku szkoleniowym to m.in.:

 • kurs na operatora żurawi
 • kurs na prace alpinistyczne
 • kurs G1ED
 • kurs konserwatora rusztowań.

Oferujemy naszym uczestnikom najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodu, aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Questions et réponses

Gdzie są przeprowadzane szkolenia na operatora układnicy magazynowej?

Nasze szkolenia są przeprowadzane w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie jak i z dojazdem do klienta pod wybrany adres.

Czy w swojej ofercie posiadacie szkolenie w formie zamkniętej?

Tak, posiadamy szkolenia i kursy w formie otwartej i zamkniętej.

Co należy zrobić po upływie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego na operatora układnicy magazynowej?

Aby odnowić zaświadczenie kwalifikacyjne na operatora układnicy magazynowej, należy 3 miesiące przed upływem terminu ważności zaświadczenia, złożyć bezpłatny wniosek o jego przedłużenie.

Ile należy mieć lat, aby przystąpić do szkolenia na operatora układnicy magazynowej?

Aby przystąpić do szkolenia na operatora układnicy magazynowej należy mieć skończone 18 lat.