Centre de formation du personnel ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu na stanowisko riggera hakowego, które pozwala nabyć nowe kwalifikacje i droits oraz zwiększyć szanse na rynku pracy. Oferowany przez nas kurs umożliwi Ci zatrudnienie w służbie utrzymania ruchu przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego, przedsiębiorstwach świadczących transport ładunków, stoczniach lub portach.   

le crochet envoie un signal au grutier

Le but du cours de gréeur à crochet 

Les participants à la formation acquerront les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la sécurisation des charges et à la coopération avec les opérateurs d'appareils de levage dans le domaine de la préparation des charges pour le chargement ou le déchargement. Les stagiaires apprendront les différents types d'élingues et de matériel de levage ainsi que les règles de sécurité en vigueur lors de leur utilisation. 

A qui s'adresse le cours ?  

Udział w naszym kursie kierowany jest do osób pełnoletnich, które posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na tym stanowisku. Uczestnictwo w kursie zalecamy pracownikom służby utrzymania ruchu w zakładach wykorzystujących urządzenia transportu bliskiego, pracownikom przedsiębiorstw świadczących usługi przewozu ładunków oraz pozostałym osobom, które potrzebują uprawnień z zakresu obsługi wciągników, suwnic, wciągarek oraz zawiesi.   

Programme de formation 

Le cours de gréeur à crochet couvre le fonctionnement de l'équipement destiné au transport de marchandises. Problèmes de formation : 

 • urządzenia takie jak suwnice, dźwigi, żurawie, 
 • caractéristiques des grues et des élingues, 
 • déterminer la masse et le centre de gravité des marchandises, 
 • les règles d'accrochage et de dépose des charges, 
 • fonctionnement des engins de levage, 
 • obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. 

Po zakończonym szkoleniu kursant dysponuje kompleksową wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu obsługi haków i innych zawiesi. Specjalista na tym stanowisku zna charakterystykę poszczególnych elementów dźwignic, potrafi dopasować osprzęt do przewożonego materiału. W bezpieczny sposób eksploatuje i dokonuje przeglądu obsługiwanych urządzeń. 

élingue vérifiée par le gréeur

Droits 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku, kursanci otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

Qu'est-ce qu'un gréeur à crochet? 

La personne occupant ce poste s'occupe de la manutention des charges et du placement des engins lourds qui servent à cela. Le gréeur à crochet attache ou détache des objets de chargement aux grues à l'aide de cordes, de chaînes, de manilles, de pinces ou de sangles. A cet effet, il utilise des treuils, des vérins, des poulies et autres dispositifs similaires.   

Fonctions de crochet 

La personne qui occupe ce poste est responsable de la sélection de l'équipement de levage et des accessoires appropriés, de la préparation de la charge pour le chargement ou le déchargement conformément à la réglementation. Santé et sécurité oraz współpracę z operatorem dźwigu. Pracownik wykonujący czynności riggera hakowego powinien: 

 • connaître les règles de sécurité du transport vertical des matériaux, 
 • connaître les méthodes d'utilisation sécuritaire des élingues cordes et chaînes et des dispositifs auxiliaires, 
 • avoir la capacité de communiquer avec l'opérateur de la grue ou de la grue par des signes contractuels. 

Avant de commencer le travail, un gréeur à crochet doit : 

 • se familiariser avec la charge, 
 • déterminer la masse, le centre de gravité et la dureté de la marchandise, 
 • connaître la force et la direction du vent, 
 • préparer un plan de travail, 
 • choisir les harnais et les accessoires, 
 • préparer les cordes et autres outils nécessaires au travail, 
 • ustalić sposób układania i przygotować miejsce rozładunku. 

Opportunités professionnelles 

Pracowników tego typu można spotkać przy transporcie ciężkiego i specjalistycznego sprzętu. Oprócz żurawi, rigger hakowy obsługuje urządzenia transportowe z olinowaniem, dlatego osoby wykonujące ten zawód są potrzebne najczęściej w stoczniach i portach.   

szakle–zastosowanie w transporcie

Types d'élingues et accessoires de levage 

Konstrukcję służącą do przenoszenia, przesuwania, podnoszenia ciężkich ładunków, którą niesłusznie określamy zazwyczaj dźwigiem, możemy podzielić na dźwigi, podnośniki, żurawie lub suwnice. Urządzenia te pełnią swoją funkcję głównie dzięki wykorzystaniu zawiesi dźwigowych, przeznaczonych do obwiązywania, podtrzymywania, zawieszania podnoszonego ładunku. System wykorzystujący zawiesia pasowe, linowe i łańcuchowe nazywamy cięgnowym. Systemy specjalne, jak wskazuje nazwa, są wykonywane pod konkretne potrzeby poszczególnych ładunków, możemy do nich zaliczyć chwytaki do materiałów o nieregularnych kształtach. Proces podnoszenia, przesuwania lub przenoszenia ładunków wymaga zastosowania osprzętu dźwigowego – dzieje się tak w przypadku transportu bardzo długich elementów lub o wyjątkowo dużym ciężarze. Wykorzystuje się wówczas trawersy, zblocza, szakle, haki, liny, napinacze oraz inne systemy mocowań, które umożliwią bezpieczne przeniesienie ładunku.   

Lors des travaux de transport, il est interdit de : 

 • déplacer des charges sur des personnes, 
 • quitter votre lieu de travail ou confier votre fonction à une autre personne, 
 • soulever des charges non suspendues au sol, enfoncées, gelées, 
 • soulever des marchandises de poids indéfini, 
 • déplacer des charges lorsque l'élingue est en position oblique, 
 • étant sous la charge transportée, 
 • saisir l'élingue de travail et ses éléments avec les mains, 
 • laisser une charge suspendue sans surveillance, 
 • laisser le harnais dans un endroit où il pourrait être endommagé. 

Pourquoi vaut-il la peine de s'entraîner avec nous? 

Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie hakowego riggera. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. W skład kadry szkoleniowej wchodzą specjaliści oraz wykwalifikowani pracownicy dużych przedsiębiorstw zajmujących się transportem ładunków. Ukończenie naszego szkolenia zapewni niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego manewrowania załadunkiem i rozładunkiem materiałów.  

Si vous avez des questions sur notre offre Contactez nous s'il vous plait – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! Zespół ODK ERGON 

kurs ERGON