Szkolenia zawodowe UDT 

Zajęcia praktyczne z ładowarką teleskopową

Zapraszamy na szkolenia na uprawnienia UDT. Nasza firma organizuje kursy z obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB). Osoby, które chcą zostać operatorem lub konserwatorem takich maszyn muszą najpierw przystąpić do szkolenia przygotowującego w celu uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Taki rodzaj uprawnień zdobywa się przez zdanie egzaminu UDT, w momencie zaliczenia egzaminu osoby otrzymają dokument potwierdzający ich kwalifikacje do wykonywania prac z urządzeniami.  

Unsere Ausbildung 

W naszym ośrodku szkoleniowym uczymy obsługi i konserwacji m.in.: 

  • wózków widłowych, 
  • podestów ruchomych (w tym podnośników koszowych i nożycowych), 
  • suwnic, 
  • wciągarek i wciągników, 
  • dźwigów HDS, 
  • ładowarek teleskopowych. 

Zakres urządzeń z których obsługi szkolimy jest dość obszerny. Prowadzimy naukę mającą na celu przygotować kursanta do zdania egzaminu UDT. 

W jaki sposób wygląda kurs na uprawnienia UDT? 

podnośnik koszowy na budowie

Kurs odbywa się stacjonarnie w naszym ośrodku szkoleniowym lub w siedzibie klienta. Prowadzimy wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z obsługi i/lub konserwacji. Wykłady teoretyczne mają przygotować uczestnika z zakresu wiedzy ogólnej na temat urządzenia, na które chce uzyskać uprawnienia. Wiedza praktyczna ma przygotować kursanta do pracy z urządzeniem. 

Nasi eksperci 

W naszym ośrodku szkoleniowym posiadamy najlepszych fachowców. Chcemy, aby każdy nasz kursant podchodzący do egzaminu, zaliczył go i zdobył kwalifikacje zawodowe. W tym celu, nasi fachowcy podchodzą do każdego uczestnika indywidualnie, aby zwiększyć poziom przekazywanej wiedzy. Nasz ośrodek szkoleniowy pomaga w kwestii wypełniania dokumentów niezbędnych do zapisania się na egzamin. 

Ile czasu trwa ważność kwalifikacji?

Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine Zwecke 10 lat 
Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine und spezielle Zwecke   5 lat 
Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe i na pojazdach kolejowych  10 lat 
Mobile Hebebühnen 5 lat 
Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia  10 lat 
Wciągarki i wciągniki ogólnego i specjalnego przeznaczenia  5 lat 
Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 5 lat 
Kraftbetriebene Stapler, ausgenommen Schubmaststapler und Portalstapler 10 lat  
Dźwig HDS  10 lat 
Teleskopstapler 5 lat 

Kto może przystąpić do kursu? 

Kurs szkoleniowy z wózków widłowych

Do naszego kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają wykształcenie co najmniej podstawowe i posiadają orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy (dajemy skierowanie do przychodni). 

Rekrutację na nasze kursy prowadzimy poprzez kontakt telefoniczny. Podczas rozmowy poinformujemy Cię o terminie szkolenia, o tym czego możesz się spodziewać oraz jak będzie przebiegać szkolenie. Zapraszamy do kontaktu z nami! 

Fragen und Antworten

Kto może zapisać się na nasz kurs?

Na szkolenie zapisać się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają orzeczenie lekarskie do wykonywania tego rodzaju pracy i posiadają przynajmniej wykształcenie podstawowe.  

Jakie są rodzaje urządzeń technicznych na które szkolimy?

Prowadzimy szkolenia dla osób, które chcą podjąć się bycia operatorem i/lub konserwatorem urządzeń UDT, a w szczególności tych maszyn należących do kategorii Urządzeń Transportu Bliskiego. Nasz kurs opiera się o urządzenia takie jak: wózki widłowe, suwnice, ładowarki teleskopowe, podesty ruchome (w tym nożycowe i koszowe), ładowarki teleskopowe, wciągniki i wciągarki oraz dźwigi HDS.