Człowiek, wznosząc coraz to wyższe konstrukcje, zastanawiał się jak można ułatwić wejście na wyższe piętra. Dla przeciętnego użytkownika pokonanie dwóch czy trzech pięter nie było problemem, ale gdy do pokonania było pięć czy sześć pięter, problem powstawał. Stawało się to uciążliwe, więc zaczęto myśleć o ułatwieniach.

Dźwigi osobowe, często nazywane przez wszystkich windami, to urządzenia powszechne stosowane w budownictwie mieszkaniowym o wysokości powyżej czterech kondygnacji. Również obsługują inne budynki takie jak służba zdrowia, hotele czy wysokie biurowce. Zapewniają znaczną swobodę poruszania się po budynkach, umożliwiając transport osób lub przedmiotów. Niektóre dźwigi są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Dźwig obsługuje przystanki, czyli tzw. piętra.

Elementy dźwigu

 • Kabina,
 • Szyb,
 • Maszynownia,
 • Przeciwwaga,
 • Instalację elektryczną i urządzenia zabezpieczające

 

Dźwigi muszą spełniać regorystyczne wymagania. Załadunek odbywa się za pomocą urządzeń takich jak masywne widłowce czy wózki paletowe, a do tego przewożone towary ważą po kilka ton. Konstrukcja dźwigu powinna być wytrzymała, aby przenieść występującą masę.

Wyciąg towarowy:

Od dłuższego czasu obserwujemy znaczący wzrost mechanizacji pracy na wysokości. Kiedy spojrzeć kilkanaście lat wstecz, zaawansowane technologie urządzeń transportu pionowego kojarzyły się głównie z większymi budowami. Obecnie możemy je spotkać nawet przy domach jednorodzinnych.

Wyciąg towarowy jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla branży dachowej. Jest platformą przesuwaną po maszcie o konstrukcji przypominającej drabinę, mocowaną do przewoźnego podwozia i opuszczaną w sposób pochyły na dach budynku. Na tej platformie mocowane są materiały budowlane do przemieszczenia na wyższe poziomy. Łatwość obsługi wyciągu towarowego sprawia, że stają się najpopularniejszym środkiem transportu pionowego dla firm ogólnobudowlanych i dachowych. Duży udźwig i zasięg roboczy wyciągu towarowego umożliwiają transportowanie większości materiałów budowlanych.

W naszym kraju występuje kilka obiegowych nazw dla wyciągów towarowych, należą do nich między innymi: drabina dachowa, wciągarka pochyła czy widna dekarska.

Ze względu na zastosowany rodzaj cięgnika wyróżnia się wyciągi towarowe linowe oraz łańcuchowe. 

Rodzaje dźwigów 

Dźwig towarowy – obsługuje poziomy przystankowe, które nie posiadają sterowania wewnątrz kabiny ze względu na jej wymiary i wykonanie. Tego typu urządzenia są najczęściej instalowane w nowoczesnych i komercyjnych budynkach (magazyny, banki, fabryki) prywatnych (restauracje, domach, domy spokojnej starości) czy publicznie (szpitale, szkoły).

Dźwig osobowo-towarowy – przeznaczony jest do przewozu towarów i towarzyszących im osób. Posiadaj kabinę poruszającą pomiędzy prowadnicami i służy do płynnego transportu osób lub towarów. Kabina windy podnoszona jest za pomocą wciągarki umieszczonej w maszynowni w górnej części szybu lub przez dźwignik umieszczony na dnie szybu. Dźwigi osobowo-towarowe znajdują zastosowanie w miejscach, w których oprócz ludzi istnieje potrzeba transportowania ciężkich wielkogabarytowych ładunków. Tego typu windy mają zastosowanie zazwyczaj w wielopoziomowych budynkach, magazynach czy halach produkcyjnych.

Dźwig szpitalny jest przeznaczony do transportu łóżek szpitalnych wraz z aparaturą, personelem i innych sprzętów umożliwiających funkcjonowanie danej placówki. W niektórych modelach wind istnieje możliwość zainstalowania gniazda elektrycznego 230V, które w razie awarii dźwigu umożliwi przeprowadzenie reanimacji i podjęcie nagłych czynności ratowania życia. Dźwig szpitalny charakteryzuje się minimalnymi wymiarami kabiny i drzwi oraz specjalnymi funkcjonalnościami, takimi jak jazda uprzywilejowana. Elementem wyposażenia windy jest specjalnie zamontowane krzesełko dla osób, które mają problemy z poruszaniem oraz dla osób starszych do odpoczynku podczas jazdy windą.

Dźwig budowlany jest stosowany do pionowego przemieszczania ludzi i ładunków. Przemieszczani ludzie lub ładunki znajdują się w kabinach lub na pomostach poruszających się wzdłuż prowadnic pionowych (lub w stosunku do pionu pod niewielkim kątem).

 

Berechtigungen 

Kursanci po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu nabędą Anrechte w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych. Podczas zajęć słuchacze wykonają ustalone zadania z obsługi dźwigów. Osoba, która ukończy szkolenie, powinna przestrzegać bezpiecznych metod pracy.

 

Eksploatacja windy 

Uzyskanie przez inwestora decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia technicznego jest zawsze wymagane., inwestor oraz architekci muszą liczyć się z szeregiem norm i wymogów. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego. Pozytywny wynik badania odbiorczego pozwoli na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

Organ nadzoru technicznego musi wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji
 • Sprawdzenie zgodności wyposażenia urządzenia z przedłużoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia
 • Zidentyfikowanie urządzeń i sprawdzenie stanu technicznego oraz oznakowania

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:

 • W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia eksploatujący jest zobowiązany zapewnić właściwą konserwację
 • Eksploatujący powinien wyposażyć urządzenie w stanowiskową obsługę opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego
 • Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załącznikach
 • Eksploatujący powinien do każdego urządzenia założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego

W sytuacji, gdy wszystkie procedury przebiegły bez zastrzeżeń, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaję decyzje zezwalającą na eksploatację urządzenia. Ustala tym samym formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte urządzenie. Natomiast jeśli działania kontrolne wykażą negatywne wyniki badań i wykonanych czynności, organ właściwej jednostki dozoru technicznego, odmawia wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.