Sie erwerben eine Qualifikation:
Uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Podest samojezdnyERGON-Zentrum für Personalverbesserung zachęca do skorzystania ze szkoleń w ramach konserwacji podestów ruchomych przejezdnych!

Podesty ruchome przejezdne to urządzenia transportu bliskiego (UTB) posiadające szerokie zastosowanie w pracach budowlanych, remontowych, montażowych. Zaliczane są do kategorii urządzeń dźwignicowych.

Do eksploatacji – obsługi podestów ruchomych przejezdnych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, które nadawane są po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego – UDT.

Nasz Ośrodek ERGON zaprasza na Kurse für mobile Plattformen przejezdne, w tym także na te skupione na konserwacji tego typu urządzeń. Uczymy kompleksowo, łącząc teorię i praktykę!

In den Schulungen werden unter anderem die folgenden Themen behandelt:

  • Podest wolnobierznypodstawowe informacje dotyczące podestów ruchomych przejezdnych
  • badanie stanu technicznego układów i elementów podestów ruchomych przejezdnych
  • zasady eksploatacji – obsługi podestów ruchomych przejezdnych
  • Aufgaben des Verantwortlichen für mobile Plattformen
  • Anrechte potrzebne do pracy z podestami ruchomymi przejezdnymi
  • Technische Überprüfung der mobilen Plattformen

Czas trwania nauki w powyższym temacie to 48-88 godzin dydaktycznych.

W razie potrzeby nasz Ośrodek może dopasować zakres tematyczny zajęć do indywidualnych potrzeb klienta.

Sie sind herzlich eingeladen, das Angebot zu nutzen!