Podesty ruchome wiszące konserwator UDT 

Nasz ośrodek szkoleniowy oferuje kurs na uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji podestów ruchomych, w tym podnośników koszowych i nożycowych. Na rynku działamy od ponad 10 lat, szkoląc kursantów na operatorów i konserwatorów na terenie całego kraju i poza nim. 

podest ruchomy wiszący na tle budynków

Ausbildungsprogramm 

Kurs na podesty ruchome obejmuje takie zagadnienia jak: 

 • prawidłowe oznakowanie podestów, 
 • rodzaje podwozia, 
 • plany konserwacyjne, 
 • napędowe mechanizmy całej konstrukcji, 
 • Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, 
 • najczęstsze usterki i ich naprawa, 
 • technische Überwachung, 
 • urządzenie zabezpieczające, 
 • Kontrollgeräte, 
 • zasady eksploatacji podestów ruchomych. 

Wie sieht die Prüfung aus? 

Aby zdobyć uprawnienia na konserwatora i/lub operatora, należy udać się do Urzędu Dozoru Technicznego i zdać egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną. 

Warunkami przystąpienia do szkolenia i egzaminu jest: 

 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o możliwości pracy na wysokości powyżej 3 metrów, 
 • ukończenie wieku pełnoletniego,  
 • posiadanie wykształcenia przynajmniej podstawowego,  
 • zabranie ze sobą dowodu osobistego. 
platforma wisząca

Po złożeniu wniosku o przystąpienie do egzaminu UDT i ukazaniu dowodu osobistego powinniśmy poznać termin przystąpienia do egzaminu w ciągu 30 dni. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, która polega na odpowiedzeniu pisemnie na zawarte pytania. Gdy zaliczymy część teoretyczną będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i wykazać się zdobytymi umiejętnościami na placu manewrowym. 

Szkolenia na wszystkie rodzaje podestów ruchomych 

Prowadzimy szkolenia na wszystkie rodzaje podestów ruchomych, więc nasi podopieczni będą mogli w ośrodku zrealizować się jako operatorzy i/lub konserwatorzy na każdy rodzaj tego urządzenia. 

Jakie są rodzaje uprawnień? 

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień przy urządzeniach technicznych, są nimi: 

 • uprawnienia do obsługi – wymaga się tego rodzaju uprawnień od operatora lub kierowcy, 
 • uprawnienia do konserwacji – wymagane na stanowisku konserwatora, który przeprowadza wszelkie prace naprawcze. 

Oczywiście jedna osoba może posiadać obydwa uprawnienia do wykonywania zawodu, ale aby zostać konserwatorem danego urządzenia, na początku trzeba mieć uprawnienia do obsługi. 

Arten von Genehmigungen für mobile Plattformen  

Aufgehängte mobile Plattformen (uprawniają do obsługi podestów ruchomych stacjonarnych oraz masztowych) Czas ważności uprawnień trwa przez 10 Jahre 
Mastgestützte mobile Plattformen (uprawniają do obsługi podestów stacjonarnych i masztowych) Czas ważności uprawnień trwa przez 10 Jahre 
Stationäre mobile Plattformen Czas ważności uprawnień trwa przez 10 Jahre 
Mobile Plattformen auf Schienenfahrzeugen  Czas ważności uprawnień trwa przez 10 Jahre 
Mobile Hebebühnen Czas ważności uprawnień trwa przez 5 Jahre 

Dawniej uprawnienia te były bezterminowe, ale z dniem 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym zostały zmienione na uprawnienia terminowe. Uprzednie nazwy kategorii określane były jako I P i II P. 

pracownicy na platformie wiszącej

Nasz ośrodek szkoleniowy 

Na rynku polskim działamy od ponad 15 lat w branży szkoleniowej. Dotychczas możemy pochwalić się pochlebnymi opiniami kursantów, którzy brali udział w naszych szkoleniach. Nasz ośrodek szkoleniowy stawia na profesjonalne przygotowanie każdego kursanta do egzaminu, a wszystko to odbywa się dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze szkoleniowej. Spełniamy wszystkie normy dozoru technicznego i posiadamy wysoki wskaźnik zdawalności. 

Fragen und Antworten

Jakie wyróżnia się rodzaje uprawnień na podesty ruchome?

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień, mianowicie: uprawnienia do obsługi, które posiadać muszą operatorzy oraz konserwatorzy oraz uprawnienia do konserwacji, które muszą posiadać konserwatorzy w celu wykonania wszelkich napraw maszyny. 

Przez jaki czas ważne są uprawnienia na podesty ruchome?

Okres czasu przez jakie ważne są uprawnienia wynosi 10 lat dla podestów ruchomych masztowych, stacjonarnych, wiszących oraz na pojazdach kolejowych, a przez okres 5 lat ważne są dla podestów ruchomych przejezdnych.