Masz firmę i musisz przeprowadzić obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa szkolenia bezpieczeństwa przepisów przeciwpożarowych (PPOŻ.) oraz higieny pracy (GESUNDHEIT UND SICHERHEIT)? Zobacz ofertę ODK ERGON i zapoznaj się z możliwością wdrożenia u siebie kompetentnych kursów na wysokim poziomie.

Na mocy aktualnej treści z Kodeksu Pracy, a dokładnie zawartej w artykule 209, każda firma ma obowiązek zapewnić swoim pracobiorcom oraz innym osobom przebywającym w jej siedzibie poczucie bezpieczeństwa, a także pełną możliwość przygotowania się i zorganizowania maksymalnej ochrony przed wybuchem pożaru oraz jego wszelkimi konsekwencjami. Najbardziej pewną metodą, której celem jest zredukowanie zagrożenia życia do jak najmniejszego stopnia, są profesjonalne szkolenia BHP i PPOŻ oferowane przez ODK ERGON.

Celem naszych szkoleń jest odpowiednie przygotowanie wszystkich możliwych użytkowników budynku biurowego na każdego rodzaju nadzwyczajną okoliczność i podniesienie kompetencji w kwestiach zorganizowania maksymalnie możliwego bezpieczeństwa. Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw.

Praktyczny program nauczania

Zależy nam na tym, żeby każdy pracownik został dobrze przeszkolony i rzetelnie zapoznany z zasadami bezpieczeństwa, dlatego w naszych szeregach posiadamy jedynie wykwalifikowanych instruktorów z kompletną wiedzą o BHP i PPOŻ, którzy swoją wiedzę przekazują stosując podział szkolenia na część teoretyczną i część praktyczną. Zakres zagadnień jaki proponujemy na czas szkoleń prezentuje się następująco:

  • informacje na temat zagrożenia pożarowego na stanowisku pracy
  • przedstawienie instrukcji pożarowej zakładu pracy
  • przekazanie informacji na temat rozmieszczenia sprzętu pożarowego
  • zasady oznakowania ewakuacyjnego i pożarowego
  • prowadzenie ewakuacji oraz procedur alarmowych
  • zasady obsługi podręcznych sprzętów gaśniczych
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym
  • Proponujemy szkolenia dla pracowników z krótkim stażem, ale również dla tych, którzy mają na celu aktualizację i przypomnienie sobie wszystkich istotnych informacji. Dostosowujemy się do wymogów zleceniodawcy i jesteśmy otwarci na indywidualny tok nauczania dla poszczególnych osób.

W przypadku braku przestrzeni na zajęcia dla pracowników dysponujemy własnymi salami, w których możemy prowadzić nasze szkolenia w aż czterech miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej.

Korzystna oferta

Szkolenia, jakie proponujemy to spełnienie wymogu prawnego na podstawie wyżej wspomnianego Kodeksu Pracy, ale też po prostu wiedza pomocna każdego dnia. Poczujesz, że decyzja na skorzystanie z naszej oferty może się okazać dla Ciebie jeszcze bardziej korzystna, gdy skontaktujesz się z nami i osobiście usłyszysz, ile możesz zyskać z naszej wspólnej współpracy. Skontaktuj się z nami przez poniższy numer telefonu, a dowiesz się o naszej strategii cenowej, otwartości na negocjację, rabatach dla większych grup, a nawet innych usługach powiązanych z bezpieczeństwem pożarowym.