Szelki bezpieczeństwa to nieodzowny element pracy wszystkich operatorów podestów ruchomych. Szelki asekuracyjne są podstawową częścią sprzętu, który chroni przed upadkiem z wysokości. Poza tym w jego skład wchodzą również: podzespół łącząco-amortyzujący, łączniki zgodne z EN362, punkt kotwiczenia sprzętu zgodny z EN795. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości ma na celu zabezpieczenie osoby, która pracuje w miejscu, gdzie istnieje możliwość upadku. W miejscach, gdzie inne sposoby ochrony nie mogą być stosowane, tj. siatki bezpieczeństwa, rozwiązania organizacyjne, bariery ochronne, eliminowanie przebywania w strefie niebezpiecznej czy zabezpieczenia grupowe. Szelki są wyjątkowo dopuszczanym urządzeniem, który utrzymuje ciało użytkownika. Używane w sprzęcie, który chroni przed upadkiem z wysokości. Potocznie nazywane również szelkami GESUNDHEIT UND SICHERHEIT. Muszą być one zgodne z EN 361. Wykonywane z taśm włókienniczych zszywanych w określony sposób i łączone klamrami regulacyjnymi oraz spinającymi.

Sicherheit

Zasady bezpieczeństwa jakie panują podczas pracy na wysokości oraz zasady ich stosowania regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem szelki powinny być stosowane podczas pracy na wysokości, którą określa się pracę wykonywaną na powierzchni, która znajduje się na wysokości minimum 1,0 m nad poziomem ziemi.

Szelki bezpieczeństwa używa się zgodnie z instrukcją zawartą w każdym indywidualnym komplecie. Kluczowe są regularne przeglądy sprzętu, a także odpowiednie przechowywanie i konserwacja. W zestawie z butami BHP, okularami oraz kaskiem są obowiązkowym wyposażeniem operatora.

Serwisowanie szelek

Każdy indywidualny sprzęt, który ma za zadanie chronić przed upadkiem z wysokości, m.in. szelki bhp, musi mieć kartę użytkowania przeznaczoną do zapisywania informacji tj. numer seryjny sprzętu, data produkcji, nazwa użytkownika, data rozpoczęcia użytkowania, itd. Muszą się w niej znaleźć również informacje o wycofaniu sprzętu z użytku oraz wpisy, które dotyczą przeglądów okresowych. Bez kompletnej karty użytkowania nie należy używać sprzętu. Wszystkie dane może wypisać tylko osoba do tego uprawniona. Szelki wprowadzone do użytkowania należy poddać regularnemu przeglądowi minimum co 12 miesięcy. Wykonywane są tylko przez osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do odpowiedniej oceny stanu i poprawnego działania sprzętu chroniącego. Kontrola sprzętu do pracy na wysokości jest równie ważna, a przed każdym użyciem szelek, niezależnie od ich stanu należy dokonać oględzin sprzętu. Warto zaznaczyć, że wykonując tą czynność należy się upewnić, że nie ma na nich przetarć lub uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu pracy na wysokości.

W dzisiejszych czasach wiele ośrodków oferuje szkolenia, które uprawniają do samodzielnego wykonywania przeglądu szelek. Uzyskane Anrechte obowiązują w większości krajów na świecie, które honorują licencje wydawane przez organizację IPAF. Uczestnicy kursu mogą nauczyć się bezpiecznej eksploatacji, doboru oraz sprawdzania uprzęży podczas pracy na podnośnikach. Dodatkowo uczą się odpowiedniego przeglądu sprzętu do pracy na wysokości, który jest bardzo przydatny w pracy, w której tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.