Cysterny i nalewaki - kurs

ERGON-Zentrum für Personalverbesserung organizuje szkolenie TDT na napełnianie i opróżnianie cystern. Jest to ważna umiejętność dla tych, którzy przewożą bądź rozlewają różne substancje– w szczególności niebezpieczne – za pomocą zbiorników. Aby to wykonywać, należy mieć na to Anrechte. Jeśli ich nie będziemy mieć, grożą nam surowe kary w razie kontroli. Nie warto więc ryzykować i wziąć udział w szkoleniu!

Kto powinien się przeszkolić?

Kurs TDT (nazywany też kursem UNO) jest przeznaczony dla każdego zainteresowanego. W szczególności powinny wziąć w nim udział osoby, które są zawodowymi kierowcami przewożącymi towary w zbiornikach. Tacy kierowcy mają już odpowiednie uprawnienia do przewozu produktów niebezpiecznych, czyli z zakresu ADR. Samo przewożenie może być jednak niewystarczające w szczególnych przypadkach, dlatego warto wtedy nabyć dodatkowe uprawnienia na samodzielne napełnianie cystern. Szkolenie także jest przeznaczone dla pracowników obsługujących rozlewnie towarów niebezpiecznych. Tego typu urządzenia są zazwyczaj umieszczane w firmach, które produkują takie właśnie towary.Uprawnienia do obsługi UNO

Towary niebezpieczne – jakie to są?

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zapewni Państwu szkolenia na różne produkty zaliczane do niebezpiecznych. Są to np. gazy czy też materiały ciekłe zapalne – to odpowiednio klasy: druga i trzecia. Do czwartej klasy należą materiały zapalne w stanie stałym, a także samo reagujące, samozapalne oraz takie, które w kontakcie z wodą tworzą gazy palne. Materiały utleniające i nadtlenki organiczne to z kolei klasa piąta materiałów niebezpiecznych. Szkolimy także w obsługiwaniu się materiałami trującymi i zakaźnymi – klasa 6 oraz materiałami żrącymi należącymi do klasy ósmej. Ostatnie w klasyfikacji są różne towary niezaliczane do niebezpiecznych, czyli mąka, oleje, petrygo, asfalt, masy bitumiczne, ale napełniane są pod ciśnieniem.

Wymagania do szkolenia

Przede wszystkim osoba, która ma być uczestnikiem kursu musi mieć ukończone 18 lat. Taka osoba musi też znać język polski – to ważne kryterium dla obcokrajowców, ponieważ egzamin TDT nie jest tłumaczony na inne języki. Jeśli znajomość polskiego nie jest na odpowiednim poziomie, dopuszcza się sytuację, w której zapewniony jest tłumacz. Ważniejsze jest jednak to, żeby uczestnik miał co najmniej wykształcenie zawodowe. Sprawę w tym przypadku może załatwić także zaświadczenie o byciu wykwalifikowanym robotnikiem. Ostatnie kryterium stanowi wypełnienie wniosku o przeprowadzenie egzaminu. Ten właśnie dokument, wraz z poświadczeniem wykształcenia (bądź bycia robotnikiem wykwalifikowanym) należy przedłożyć przy rozpoczęciu szkolenia.

Zakres tematów

Szkolenie TDT obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Należą do nich między innymi:

AusgabeObjaśnienie
Gesundheit, Sicherheit und SchutzZapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi
Materiały niebezpieczneNabycie wiedzy o materiałach niebezpiecznych, a przede wszystkim o ich właściwościach chemicznych czy fizycznych
Oznaczenia zbiornikówInstruowanie uczestników w zakresie opisywania i odczytu oznaczeń na zbiornikach przeznaczonych do transportu
Konstrukcja i dozórZapoznanie z konstrukcją zbiorników oraz przebieg dozoru technicznego nad całym sprzętem
Obsługa UNOPraktyczna nauka obsługiwania się nalewakami oraz napełniania i opróżniania cystern

Bez względu na klasę materiałów, do jakiej wykonujemy uprawnienia, zagadnienia są takie same. Jedyną różnicą jest zakres materiału do opanowania w trakcie kursu.

Przebieg szkolenia i egzaminu

Napełnianie substancjami niebezpiecznymiPo spełnieniu wymogów formalnych można przystąpić do szkolenia. Na początku omawiane są tematy z zakresu teorii. W późniejszym etapie poświęcamy uwagę aspektom praktycznym, które są kluczowe dla całego procesu uczenia się. Kiedy już cały kurs dojdzie do końca, czeka na Państwa egzamin. Transportowy Dozór Techniczny ma swoją komisję kwalifikacyjną i to właśnie przed nią staje uczestnik szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie zaświadczenia o kwalifikacjach do obsługi urządzeń typu UNO. Warto dodać, że uprawnienia na sprzęt są ważne do końca życia. Nie trzeba ich zatem odnawiać co pewien czas, jak to jest przy obsłudze innych urządzeń. Również trzeba wiedzieć, że istnieje możliwość wykonania uprawnień na kilka klas materiałów niebezpiecznych. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy muszą się obchodzić z różnymi towarami w swojej pracy.

Nasz Ośrodek przeszkoli Państwa w obsłudze urządzeń należących do TDT i UNO. Kadra świetnie wykwalifikowanych specjalistów i materiały, które posiadamy, zapewniają odpowiednie przygotowanie do egzaminu oraz jego zdanie. Szkolenia organizujemy w naszych oddziałach, ale jeśli chcą Państwo je przeprowadzić w swoim zakładzie pracy, istnieje taka możliwość. Dojedziemy do każdego miejsca w Polsce!  Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zachęca do wzięcia udziału w kursie! W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.