Prace wysokościowe to prace alpinistyczne, więc należą do bardzo niebezpiecznych. Wymagają sprawności fizycznej, specjalnego wyszkolenia, a przede wszystkim wiedzy. Alpinizm przemysłowy w dostępie linowym to rodzaj pracy, który pozwala na używanie technik linowych. Potrzeba zatem specjalistycznych umiejętności, aby nie doszło do niebezpiecznego upadku. Aby zacząć działalność w dostępie linowym potrzeba konkretnego przeszkolenia.  

Alpinista przemysłowy na wysokości

Kurs z dostępu linowego oferowany jest między innymi przez ośrodek KURSO. Eksperci są kształceni już od 25 lat. W profesjonalny sposób można zdobyć Anrechte alpinistyczne.  

W dostępie linowym używane są dwie liny: asekuracyjna oraz robocza. Alpiniści przemysłowi są niezbędni na rynku zawodowym, ponieważ tylko oni po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia mogą profesjonalnie i bezpiecznie wykonać trudne prace. 

 Dla kogo skierowane są szkolenia? 

  • Montażystów konstrukcji stalowych; 
  • Montażystów reklam wielkoformatowych; 
  • Malarzy elewacji budynków; 
  • Zmywaczy okien wieżowców; 
  • Osób obsługujących maszty telekomunikacyjne. 

Do zapisania się na kurs z dostępu linowego potrzeba: 

  • ukończonych osiemnastu lat,  
  • sprawności fizycznej umożliwiającej prace na wysokości,  
  • wykształcenia podstawowego.  
  • odbycie badań wysokościowych. 
Szelki bezpieczeństwa

Warum trainieren? 

Osoba wyszkolona w dostępie linowym bez problemu znajdzie pracę, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Można znaleźć zatrudnienie w różnych obszarach przemysłu np. energetyka, górnictwo, budownictwo, telefonia komórkowa.