Warum trainieren?

Prace wysokościowe to prace alpinistyczne, więc należą do bardzo niebezpiecznych. Wymagają sprawności fizycznej, specjalnego wyszkolenia, a przede wszystkim wiedzy. Alpinizm przemysłowy w dostępie linowym to rodzaj pracy, który pozwala na używanie technik linowych. Potrzeba zatem specjalistycznych umiejętności, aby nie doszło do niebezpiecznego upadku. Aby zacząć działalność w dostępie linowym potrzeba konkretnego przeszkolenia. Kurs z dostępu linowego oferowany jest między innymi przez ERGON tj. Ośrodek Doskonalenia Kadr. Eksperci są kształceni już od 25 lat. W profesjonalny sposób można zdobyć Anrechte alpinistyczne. W dostępie linowym używane są dwie liny: asekuracyjna oraz robocza. Alpiniści przemysłowi są niezbędni na rynku zawodowym, ponieważ tylko oni po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia mogą profesjonalnie i bezpiecznie wykonać trudne prace.

Dla kogo skierowane są szkolenia. Np.:

  • Montażystów konstrukcji stalowych
  • Montażystów reklam wielkoformatowych
  • Malarzy elewacji budynków
  • Zmywaczy okien wieżowców
  • Osób obsługujących maszty telekomunikacyjne

Do zapisania się na kurs z dostępu linowego potrzeba:

  • ukończonych osiemnastu lat,
  • sprawności fizycznej umożliwiającej prace na wysokości,
  • wykształcenia podstawowego,
  • odbycie badań wysokościowych.

Warum trainieren?

Osoba wyszkolona w dostępie linowym bez problemu znajdzie pracę, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Można znaleźć zatrudnienie w różnych obszarach przemysłu np. energetyka, górnictwo, budownictwo, telefonia komórkowa.