Відповідно до статей 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - далі: DPA, інформую Вас про таке:

Контролером Ваших персональних даних (ADO) є:

 Центр консультацій з питань безпеки EROGN Тадеуш Нотек
базується у Варшаві,

Адреса: вул. Варшавська 58с/47, 02-496 Варшава,

Р/Р: 52210188627,

(далі - Центр "Ергон")

Умовою надання можливості проходження процесу підтвердження кваліфікації, участі у навчанні, підписання договору про надання послуг з навчання Центром "Ергон" є надання Вами своїх персональних даних на реєстраційних формах, заявах, формах згоди, договорах та інших документах, які прямо чи опосередковано стосуються навчання, що надаються Центром "Ергон".

АДО обробляє Ваші персональні дані: ім'я та прізвище, біометричні дані, номер PESEL або, якщо немає номера PESEL, серію та номер посвідчення особи або паспорта, дату та місце народження, контактні дані, в тому числі адресу проживання, для листування, електронну пошту, телефон, стать, з метою:

- здійснити процес навчання та перевірки кваліфікації, необхідної для експлуатації або обслуговування технічного обладнання на підставі статті 6(1)(b) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: DPA) та відповідно до Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Законодавчий вісник від 2018.05.24);

- видача сертифікатів, свідоцтв про проходження навчання та передача документів, сертифікатів, що підтверджують набуття права для експлуатації або обслуговування технічного обладнання на підставі статті 6(1)(b) РОДО;

- ведення та зберігання записів про вищезазначені процеси - стаття 6(1)(f) RODO;

- Для забезпечення найвищої якості наших послуг, з метою Вашого задоволення навчанням, яке ми надаємо, ми можемо надсилати Вам короткі опитування з проханням надати нам зворотній зв'язок, щоб ми знали, що ще ми можемо зробити краще. - Стаття 6(1)(b) та (f) RODO, як так званий законний інтерес контролера, який полягає у підвищенні якості наших послуг та адаптації їх до потреб наших клієнтів.

 

- для цілей бухгалтерського обліку та виконання наших податкових зобов'язань - наприклад, ми виставляємо рахунки за надані нами послуги, що може передбачати обробку ваших персональних даних - ст. 6 (1) (c) RODO у поєднанні зі ст. 74 (2) Закону про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 року (тобто Законодавчий вісник 2019, поз. 351).

- з метою забезпечення права на пред'явлення претензій, що випливають з нашої господарської діяльності, і, відповідно, обробки даних для цієї мети - на підставі статті 6(1)(b) і (f) RODO, як так званий законний інтерес контролера, який полягає у пред'явленні наших претензій і захисті наших прав.

- ми можемо направляти Вам маркетингові комунікації, що стосуються діяльності Центру "Ергон", такі як, зокрема, пропозиції, інформація про послуги, акції, заходи, які ми організовуємо, або статті з питань навчання. Залежно від Вашого рішення, ми можемо використовувати Вашу адресу електронної пошти для цієї мети - в цьому випадку ми надсилаємо повідомлення на Вашу електронну поштову скриньку та/або Ваш номер телефону - в цьому випадку Ви можете отримувати від нас sms, mms або вхідні дзвінки - на підставі статті 6(1)(a) RODO в поєднанні зі статтею 172 Закону від 16 липня 2004 року. Закон про телекомунікації (Законодавчий вісник за 2018 рік, поз. 1954, з наступними змінами) у поєднанні зі статтею 10(2) Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг за допомогою електронних засобів (Законодавчий вісник за 2019 рік, поз. 123, з наступними змінами).

- ми можемо обробляти дані, що стосуються Вас, отримані в ході нашої співпраці з Центром "Ергон", в маркетингових цілях, наприклад, шляхом їх аналізу та зв'язування з іншою інформацією про клієнтів. Метою такої обробки даних є, насамперед, адаптація цільових комунікацій для клієнтів. - Стаття 6(1)(а) РОДО,

а також для архівних і статистичних цілей та забезпечення можливих позовів.

Дані будуть оброблятися ADO на підставі вищезазначених та інших положень загального права протягом періоду виконання мети обробки, а потім протягом періодів, дозволених законом або передбачених внутрішніми нормами ADO, протягом 50 років, починаючи з кінця календарного року, в якому був зроблений останній запис у записах.

 

У зв'язку з необхідністю належної організації, наприклад, з точки зору ІТ-інфраструктури або повсякденних питань, що стосуються нашої діяльності як бізнесу, а також реалізації Ваших прав, Ваші персональні дані можуть бути передані наступним категоріям одержувачів:

- субпідрядники, тренери, державні органи (наприклад, UDT, TDT, WDT), інші суб'єкти, які співпрацюють з Центром "Ергон" з метою виконання контрактів в процесі отримання та перевірки кваліфікацій та дозволів,

- постачальникам послуг, які надають Центру "Ергон" технічні та організаційні рішення для забезпечення навчання та управління нашою організацією (зокрема, постачальникам ІКТ-послуг, кур'єрським та поштовим компаніям),

- постачальники послуг, які підтримують Центр "Ергон" у сфері маркетингу (рекламні агенції, компанії, що займаються текстовими повідомленнями та електронною поштою),

- постачальникам юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг, а також для підтримки Центру "Ергон" у стягненні заборгованості (зокрема, юридичним фірмам, колекторським агентствам),

- особам, уповноваженим Вами на виконання договору.

 

Водночас, ADO інформує, що у випадку обробки даних на підставі згоди, відповідно до статті 7(3) RODO, суб'єкт даних має право відкликати згоду в будь-який час і що відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання, Відповідно до статей 15-21 та статті 77 RODO, суб'єкт даних має право на доступ, виправлення, стирання або обмеження обробки, право на заперечення проти обробки даних та подання скарги до наглядового органу, а також право на перенесення даних.

Надання даних є добровільним, але необхідним для цілей обробки.

Надані Вами дані підлягатимуть профілюванню.

В АДО призначено особу, відповідальну за забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних, з якою можна зв'язатися за наступною електронною адресою:
iod@kursy-udt.pl